גליון 1026

העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 2 | זמיזדך הראשי: *ידי *בגיי העוגסו.ו ה ראש הסערכזז: שלום מזו עורכי״משבה: דוג איחז, אורי סיל גלי זבל־שסי? ליגיבז• רחוב גליקסון ,8תל־אביב, נולפון ,26785 ת. ד .136
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 3 | ** תקלתי כמושג זה בפעם הראשונה ^ באמצע מלחמת־העצמאות, כאשר באתי לחופשה חטופה של כמה שעות לתל־אביב. המושג התגלם בדמותו של גבר צעיר שישב, מוקף מעריצים, באחד
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 4 | תצפית במדינה כ 5הז כויו ת מ מו רו ת • ״ברית־־המועצות עלולה להחזיר שנית את שגרירה מיש־לאל. הידיעות שהופצו מקודם על שיפור אפ שרי ש? יחסי ישראל־ברית־ העם ה מועצו
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 5 | 1111§1 ה\ 2רר. בגזשגנר השריגגר גד־שגן בתור רבוריש דדש ים., הפשיר היח־ירי שרופגן ד ר- שיפהן הדרישה ההשהיה נוותר ששר-אהיש שר דרפשג ותתדנן בפניהגן הר רתתאור
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 6 | 21007 .ד/#ח צמית תכול הוצאה לרגל תערוכת הבולים הלאומית הראשונה במאי .1949 בששת ימי התערוכה נמכרו 95 אלף צמרות• ערכה הנקוב היה 100 פרוטה ( 40 לבולים 60 +
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 7 | גים עד כה שניים־שלושה טפסים מכל בול חדש, החלו לפתע להזמין 100־ 200 טפסים, לצרכי מסחר בבורסה. סוחרים גדולים יותר החלו להזמין רבבות טפסים בקביעות. בתקציב השנתי
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד )4 להרגיז את מנהיגי יהדות אמריקה, שהוא זקוק להם. הפתרון היה גולדמני מובהק: הוא אמנם הופיע בכינוס, אך הקדיש את נאומו הארוך למדיניות הגבוהה
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 9 | הוכחות בשחור על גבי לבו על ביום בחירות עדיו׳ נציג מפא״י בישוב עולים כך מזים בחירות רפרי מזגדש ג מר ם חבח,י\־ג\ז רושד היגז\2רבזי שר גזבטזרת יתשריש, כפר הגוררים
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 10 | | ההצלחה מ*י > 7ןמע במדינה לחיילים באוטובוס, בקולנוע, במסיבה, במסעדה ובציבור,. .בגמר ההצגה או הקונצרט,״ כתב המחבר ,״ישאר החייל במקומו, יודה לשחקנים בתשואות
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 11 | ;ואת רפי נלסז 1־ צ?דהמ שי כ ו הסבלים לפרוק את טען הבירגיטה טופט שהבאנו אתנו ׳ .ולהעמיס תה וגומי לבורמה. בבור־ •רוק את התה ואת הגומי ונעמיס אורז זל. חזרתי
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 12 | חידלו לשטות בציבור, תדברנה העובדות! מאת ש. דוכינר בינואר 1957 נשרו האשכוליות מהעצים. הן לא נקטפו ולא נארזו, כרגיל, כדי לייצאן, בגלל המחסור באניות. בינואר 1957
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 13 | תמונת העירום שצולמה כצפון תל־אכיכי ״יש לי כבר הו כ חו ת!׳ אשתו העירומה בנוכחות העדים שהביא עמו, מיהר רופא העיניים בן ה־ 47 למשרדי הרבנות, כשהוא בטוח שיזכה בגט
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 14 | שערורית הבול׳ (המשך מעמוד )7 הבול העולה, במחירו החדש ׳,שהגיע עד מהרה ל־ 35 לירות. ח מ״ ם אלינזע מציגה ת שלובת משח. ק וב עם — :כוכב ה״סאדלרס וולס באלט״ אלכסיס
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 15 | קולנוע סרטים כוכב כמעט 1ולד כתי היפהפיח (ארמון־דוד, תל־אביב; איטליה) הוא קונצרט סימפומניאני, בו ה־סוליסטית והמנצחת גם יחד היא אמנית הבד האיטלקיה אנה מניאני.
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 16 | אמנות אורחים אמגות במקו יהלומים תגליבעצסךש. פלם ־ ג ל וה וא מרהיב עין ומסעירלב ! זנה בפרס הגדול יוס־י, ש\2יבר ריום חור־דוזו את גזצרוווז פובוו בדנו־ שהש תוי ר
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 17 | אנשים הכושית דושוזגת־החזה המלחין משד! וילנסקי קיבל השבוע מצרפת שני תקליטים ארוכי־נגן, אותם הקליט לפני חודשים אחדים יחד עם שו שנה דמארי. כדי לקבלם, נדרש ממנו
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 18 | ספורט חקירות דרוש טיהור 1*3־1 היא סופרת- אנינת רגעו, וזי קתה חזקה ליופי ולבל גי י׳׳ עובדחות ה חיי ם י*660 *,״י סוגי׳י. ר יויי מרגו מאליו: נלסוך היא ניעעינח י
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 19 | ׳עוראל׳ — בורסת חספורמאים ומשחק׳ הספורט.׳ 0המטבע הקשה בבורסת הכדורגלנים היה המטבע של הפועל חיפה. לאחר שנכשלו כל מאמצי הקבוצה למצוא לד, מאמן ראוי לשמו ואחרי
העולם הזה - גליון 1026 - 12 ביוני 1957 - עמוד 20 | צברעו טעית ל?ילם צודקת חמוד>ם ועוקצמנז •** ודד ( )2הסתכל בשמיים המעוננים 1/ואמר :״שמיים מלוכלך!״ קיקוץ כית־השיטה ; ס ף שמנב כי חמ^יויז הגדלות ב (גינה הן כלניות
חזרה לתחילת העמוד