גליון 1028

העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 1 | נשמת המלאה על הש. ב - .כפי שלא נמסרה
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 2 | העורך הראשי: אודיאבנרי ראש המערכת: שיום כהו עורכי־משנה: דוב איתו, אורי סריו עורך כיתוב: סייגי קשת רחוב נליקסון ,5תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד .136 .מען למבדקים
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 3 | יי ע אמרת :״יש לי סיפוק שניתנה לי הזדמנות למסור לכנסת פרטים על הש.ב. ל<י1 אי ר וייין יז־ א א ^ ה 6 /י וד>£ו> 1ן , השלום, השבוע הואלת בטובך לענות לשתי הצעות
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 4 | אמות,. :קיים שוותיבטחון שיש לו שלוש מטווח, ושלוש מטווח בלבד... שראש שרות הבטחון הופיע בפני העתוניס. הוא לא ד. כן־גוריון: לא אוכל להגיד שהם (הש. ב ).מצליחים
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 5 | עוסקים בעור שני דברים( :א) רסיסים של ארגונים טרוריסטייס. הצטערתי מאד לשמוע, לא את דבריו של חבר־הכנסת ברנשטיין, אלא את אופן דבריו, בענין הרצח של הר״ר קסטנר.
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 6 | לדין. במקרה זה היד, צורך להעמיד לדין גם את כל קציני־המשטרה ששיחררו את אנשי ללא אינפורמציה, ללא עירעור. אתה דורש כי נמסור לרשותך, לשבט או לחסד, את הנכם היקר
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 7 | במדינה העם א ל הי ם אחרי כמה היסוסים, החליט הקייץ סופית לפקוד את ישראל. הוא כיסה את הארץ כולה בחומו המפרך, ואת השפלה בלחות מטרידה. מזיעים ועייפים׳ הפנו מאות
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 8 | במדינה גבעתהער לו ת בערבות סיביר הרומן המותח שתורגם לכל לשונות אירופה. יריעה רחבה של חיי החברה הגבוהה בארמונות פאר. תיאור נאמן של השחיתות בחצר הצאר, גדוש
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 9 | התחננה על הראש וסדרי עולם השתנו צלצלה למשל מנהג נפסד בהחלט. במצב בלתי־נעים זה מצאה טליה דיסקין את עצמה לפתע. הקבלן והמנהל ף* שוכותיהם של שני המורים נפלו 1 1על
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 10 | במדינה חער נשמ תי שיי כתלנחלאות חוק עבודת ילדים ונוער קובע כמה הלכות חשובות: עבודת ילדים למטה מגיל 14 אסורה בהחלט. נערים מעל לגיל ,14 יעבדו שש־שבע שעות ביום,
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 11 | וחים ושואל אותם אם הקדחת מפריעה בחיי שר שערות, נזכר הגגגגיגו עדרו ת שבוע תתצגוז תיו- ״וזותרת בכרת זז\2רזזזז״ זירת. באורם ישבז תוזוו- רים בשרבים שתים שר רכבזרם
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 12 | במדינה 2 0 0 0 עם אנטוני סטיל חי׳ימס רוברטסון ג׳וסטיס גבורת המעטים נגד הרבים. סרטו החדש של קורדה על הרקע המרתק של מלחמת המדבר סרט פורום פילם בטכניקולור •
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 13 | שאל באכזבה, כי הוא רצה לשאול דווקא תקליטי ריקודים למסיבת חברים. רכושו של מור התמעט למראית עין. מדי פעם היה שם לב כי ספר או תקליט חסר ממקומו, רוטן משהו על חברים
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 14 | כוכבי בארס !וצצים נשמי העולם כאן־כאן צרפתי גז שחח! ה2ן ורנוע הצרפתי, העוגזדת רב2ן ר בישראר, העירה רא רע ער הירידות תשוררת בין שתי תתדי- בות, כי אב גב ער
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 15 | ספרים מק 1ר ח׳א בן יחיא כערער בערכה (מאת מרדכי סביב׳ ספריית פועלים, מהדורה שניה 323 ,עמודים) סובב, למעשה׳ סביב חוויותיו ועלילותיו של אדם אחד ויחידי: יחיא, צעיר
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 16 | אמנות במה זעירה צ לי לי צי ארדאש הלהקה ההונגרית, שבאה לארץ ביוזמת הצירות של מדינתה, אחרי כמה הודעות של ביטול וחידוש׳ הרעידה מיתרים בלבות אלפי ילידי־הונגריה,
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 17 | אנשים שפתאמתוהשפהה סיני ת כאשר הגיע אל אוזניו שמע הוויכוח המתנהל כיום בישראל סביב הש.ב ,.סיפר הפרופסור היהודי האנגלי היימן לוי, המבקר עתה בישראל, מעשה אופייני
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 18 | בחיי, אני מתחילה להרגיש כמעט כמו כוכב קולנוע, עם מכתבי מעריצים וכל השאר. אני שואלת אתכם — זה לא מחמיא לנערה לקבל מכתב כמו זה של רמי מתל־אביב? ״שאלה לי אלין.
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 19 | ספורט כדו רגל הדגל העוגיה מישחק השבוע היה, ללא ספק< המיפגש בין מכבי תל־אביב והפועל פתח־תקוה, שנערך בחיפה, במסגרת משחקי חצי־הגמרעל הגביע. המשחק, שהסתיים בתיקו
העולם הזה - גליון 1028 - 26 ביוני 1957 - עמוד 20 | דזיגז בחחזיס טעות לעולם צודקת שליט מצרי מדגיש רשמית ב ע ריכ ת לילי גלילי אדם שהואשם בשנת 1953 באשמת ביגאמיה נטבע כעת לשלם מזונות (הארץ) אורי און, תל־אביב אחרי
חזרה לתחילת העמוד