גליון 1029

העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 2 | הוווהס הזה ם כחבים העורך הראשי: אורי אבנרי שש כש ראש המערכת: שרום בהו עורכי־משנה: דובאיתו, אורי סלע עורך תבנית: אהרון צור עורך כיתוב: סילבי קשת רחוב גליקסון *
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 3 | שתי תריע תהרכות איתיע בארץ תוה שרושה עדשיע. שתי תריע ערביות: ״אדרת ידעתו״ .ארדה ירעע עריתע. ברוך דיין אתת. הן היו הופץ שהפעיר את הפצצה, אשר תרגת 47 ותשות
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 4 | ו! 3ד1ן: --1-1ורן• זקנים מקומטי פנים, נערים ונערות שזה עתה התקרבו לאביב חייהם, אמהות אוהבות ועלמות שלא ידעו גבר — ארבעים. ושבעה יצורים שנבראו בצלם אלוהים, שלא
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 5 | במדינה העם העדות הואשוש במשפט חדות׳ מגדה שיטה חדשה שקדן בשנו ב־דו היוצר היה זה מחזה מרהיב־לב, שנערך השבוע במאות כיתות בכל רחבי הארץ. ילדים בחולצות לבנות הציגו
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 6 | בילוי בפאריס? טיסה לניו־יורק? מילא יהיה מונן להקריב עצמו למען הכלל? לפעמים, נמשכת הנסיעה רק יום או יומים, אך לפעמים היא מתמשכת על פני ששה־שבעה שבועות שלמים. לא
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 7 | מעט כדי להתבונן בהם בהרווחה. בשנה שעברה, למשל, ביקר תחילה באיסטנבול ואחר בך בלונדון׳ בדרכו אל ומן הוועידה בציריך. סהר טען אחר־כן־ כי מטעים אלה היו על חשבונו.
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 8 | במדינה היא סופרת־אבינת תגעו, וזיקתה חזקה ליופי ולכל עזכזחות החיים מרבך נואלייד: בלסוך וליא פועעזנוז \ 114א (המשך מעמוד )5 לגרום לפרישת המיעוט הגדול (כ־ס /ס )40
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 9 | ההסתדרות שיש לעצור בעד הלל דן, לפני שיהיה חזק מדי ויכריע בבוא היום את הכף במאבק על השלטון במפא״י, היתד, החזית שלמה. שטחיההפקר. יהלום חותך יהלום, והלל מכה את
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 10 | גיייימס דין הישראלי, כך מכונה אריה (קוקה) גום־ מארק 20 שהיה צריך למלא את תפקיד אדי בתסריט הראשון. גוטמארק הוא חייל בצה״ל, חשמלאי, בעל וותק של עשר שנים
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 11 | תושבמעברת כפר אמו, בן למשפחה בת 13 נפשות, הוא שלום נח־אסי 19 צבעי לפי מקצועו. שלום נולד בטריפולי, עלה ארצה לפני שמונה שנים, נמשך מילדות אחר מקצועות הבסה. עוד
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 12 | כשלון נוסו בייצור סרט ישראלי מאחורי שם זה, מה ניסיונם ומהי מידת יכולתם להפיק סרט .״תוך חודש וחצי נסיים את הסרט הראשון. הוא יוצג בקולנוע אופיר מיד לאחר מלחמה
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 13 | ׳ותו בשטח זה ההסבר לא סיפק ביותר את המשתתפים. לאט לאט הם החלו לפקוח את עיניהם, הרגישו שמשהו אינו כשורה בכל העסק. אלי הבטיח להם כי אחד המורים בקורס ההכנה יהיה
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 14 | הווי שנות בלי סורח, בלי משוא״פגים ש ר 1ת סוויסאייר קולנוע י• יפו הסביר שלמה שרעבי מדוע לא שלח ב את בנו בן ה־ 7לבית־הספר, בהתאם לחוק, נתן לו תחת זאת למכור
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 15 | בתי הקולנוע המאוגדים באיגוד אמנם הסכימו להציג סרטים צרפתיים במסגרת ה־פסטיבאל, אולם הודיעו שלא ישתתפו בשום קבלת פנים רשמית ובשום מסיבה, איימו להודיע על כך
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 16 | ״במדינה (המשך מעמוד )9 ריס, שם הוזרק לסוסים אשר מדמם הכיני המדענים הצרפתיים את ר,נסיוב, שלחו אותו למוסדות הרפואיים בישראל. אולם יעילותה של התרופה הוכחה רקב־,־
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 17 | אנשים מולד בבגד• חאק לפגישה עם השרים הכלכליים׳ בה לקחו חלק שר־העבודה מרדכי נמיר, שרת- החוץ גולדה מאיר, שר המסחר והתעשיה פנחס ספיר והשר בלי תיק פרץ נפתלי, הופיע
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 18 | ספורט מכ נס דפגרת כדורגל הקברנים ! ה קיץ הצעה מיו חדת ד 14 ימים ה חל מ־ 30.6עד 14.7 למכנסי קיץ קלים ואווריריים (**131ן)8 פרסקן ססציאל >18״31י)1 טרופיקל פלסה
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 19 | אמנות שתקד ם הקידה האחרו 1ה הגברת ואן־דאן עצמה את עיניה לנצח. לפני רגעים אחדים פגעו בה כדורי הנאצים, שמו קץ לחייה. מסך. מחיאות כפיים סוערות. הגברת ואן־דאן קמה,
העולם הזה - גליון 1029 - 3 ביולי 1957 - עמוד 20 | ( 0ירי י ס טעותל עו ל ם גו דקת העיתגעת? השתגעת? מאח פרידריך קאר־נדו השתגעת? השתגעת? מה פתאום, מה פתאום, אתה חוזר, אתה חוזר, על כל מלה, על פל מלה, פעמיים?
חזרה לתחילת העמוד