גליון 1031

העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 2 | הווו בםה 1מ מורכבת מארבעה אנשי ש.ב ,.שכל אחד מהם עסק בעיקוב אחרי השני. צבי רמז, תל־אביב רק גאון כמו אליאשווילי מסוגל להיות בעת ובעונה אחת נם איש מחתרת ונם
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 3 | ך* אש ממשלת ישראל הודיע לא 1מכבר כי הממשלה מתכוננת לכונן יחסים דיפלומטיים מלאים עם גרמניה. ביצוע השאיפה, כך רמה יתגשם מיד אחרי סילוק מכשולים מסויימים שהוצבו מן
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 4 | תצפית במדינה (כל הזכויות ״!.מורות) המתח כגבולות, הן מצפון והן מדרום, יפחת בזמן הקרוב, בעיקבות מפנה שיחול במדיניותן של מדינות ערב. מדינות אלה תעבורנה להתקפת
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 5 | קרבנות משני עבריו. ובעוד שמשני העברים אצו המדינאים למחסה הקרוב ביותר, ובעוד שד,אלופים הכינו את מיטריות־הברזל שלהם, עבר הכל והיה כלא היה. עוד ״מתיחות״ אחת
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 6 | גם למלנות־יונ׳ וגם לסתם נעוות תמימות, מרכוו־ת- שמחפשים גם זמרת. באותו יום היה לי מצב־רוח טוב, לכן החלטתי להיענות למודעה. ״כתבתי מכתב הומוריסטי מלא בדיחות,
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 7 | לוגל׳ נולן ננושה ושת הפיתוי והמזימות של גרו ושוח, לבנות תמות עליו לדעת שאין אבא ואין אמא ואין חבר. חושיים תהיי כאן בלי שום חבר.״ עניתי לו, שאם אני מעונינת
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 8 | •גםר אל־בר ם ן פילם ״ שאלון היה נשיי אי לא — .5מצב משפחה — .7במקרה ואדם לא רוק גא לציין שם בעל או שם האשד, — .8צבע שערות צבע עינים ...צבע פנים — .9גבות אבהות
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 9 | במדינה פוירשטיין, מצלמת אורך גליל אחד במשך פחות משלוש דקות. מסתבר שהתורה אשר ניסה אלי גלר ללמד את פוירשטיין לא נשאה את הפירות המקווים חולשה לבגדי פאר ך*
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 10 | במדינה בלתי־צפוי, ויד הנהג הנוסע למולו הורדה על כתפו בכל חומר הדין, במקום להתרומם לקראתו בהוקרה. מה אומר החוק. זה היה בעת נסיעה בשעות היום מבית־ליד לחדרה.
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 11 | שפחות. כל משפחה יוצאת לרחוב בסכמת הבוקר, סוחבת אתה סלים מלים אוכל, בגדים, שמיכות וכסאות. ב־שך כל היום הם נמצאים במרכז השמחה ונהלים תוך כדי כך כמעט את כל פרטי י
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 12 | הווי עבודת דחק גליל, בכביש הצפוני שלאורך הגבול ^ הלבנוני, עצר טרמפיסט נהג של משאית, הציג את עצמו כפ-על לבנוני שעבר את הגבול בחיפוש אחרי עבודה, הוסע באדיבות
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 13 | מה מתחבא מאהוו׳ התייר המסתורי׳,שנעלם עם יהלומים בשווי 85 אלו דודאו הינן היהלומים השוודים ע דקות אחדות אחרי השעה ,10 בבוקר יום השדישי שד השבוע שעבר, קיבל מוקד
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 14 | אמנות תיאטרון ב לי ר ב ־ חובל 13169038 תשבץה11ו 0 5דו ה 1031 מ אוזן .1 :אחת התביעות לעמדה רובאית; .4ה איש הגדול מ־מוקדון; . 10 מי כל . 11 :ענף; •13 פקודה; .14
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 15 | ספורט אגודות בני םללאאב אצבעות יד אחת תספקנה כדי למנות את מספר אגודות הספורט בישראל הקיימות למטרות ספורטאיות טהורות, ללא כל גוון פוליטי. קיומן של אגודות אלה
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 16 | אנשים *ירה1 ו דו ח מעונין 5שכור בדמי מפתח ער —2,000. ל״י דירת חדר קומפלט בת״א או בסביבה. מם.330 . להשכיר?חודשיים וילהמרוהטת (פרי־נ׳ידר וגז) עם נן. מצוי!
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 17 | ספרים סופרים ה אי שעלהצלב ״ואני אומר לכם: אם לא תגדל ציר־קתכם מצידקת הסופרים והפרושים, לא תבואו למלכות השמיים!״ (מתוך הבשורה על־פי מתתיהו, פרק ה׳). ישו בן־נצרת
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 18 | ביו! וגן • ביו! וגן • ביו! וגן • ביו! וגן #ביו! וגן • 1י\ז וגן • בי ת וגן #בי ת וגן $בי ת וגן +בית וגן #ביר• ץ ד 1ד מירומית להרתחתולכ בי ס ת ; הלב ני ם זייוח
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 19 | ב^ת וג\ ^#ביוז וגן #ביון וג\ #בית וגן #ביו! וגן בית וגן 0בי\ ז עזל 3ית־ד3ון מגרש התערוכות שליד בית־דגון שינה את מראהו. במקום טנקים מוח־לדים — מקררים חשמליים
העולם הזה - גליון 1031 - 17 ביולי 1957 - עמוד 20 | הביתה טעות יקולס צודקת סמים משקרים( .הארץ) יפר, בר־לביא, צה״ל שיקור, ולא מיין. ב ע ריכ ת לילי גלילי החקירה נגדה המחלה למלוות חוץ. (הבקר) אליק מג, חיפה דוליריוס
חזרה לתחילת העמוד