גליון 1032

העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 1 | ו!
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 2 | כתבים רככת לפון אין עיני צרה בשורת המתנדבים. איני איש קנאי. לא קינאתי אפילו באליקים העצני כששלחו אותו לבית־הסוהר. אך לכל דבר יש גבול. כשנשלחת היד לפגוע
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 3 | הרקבון כיוס בצמרת עד ההשסססוה הגדולה הטראאז־־ר־י שד משטרת ישראל -סאת אזר• אמר• - זי* יודהמשפט העליון של דעודהקהל חרץ את דינו על צמרת המשטרה לפני שלושה חודשים.
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 4 | האח החלש, לא מצאו לו שימוש בפעילותם. לעומת זאת היה נעים להם שבן משפחתם יתפוס תפקיד מרכזי במשטרה, דבר מועיל לכל הדעות. איש לא הכיר את סהר טוב יותר מאשר
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 5 | ובידי אגף החקירות של שיף נשאר רק קומץ החוקרים המקצועיים שטרם התפטר. באחד הימים סייר עמוס באנגליה, הביא עמו חזרה רעיון מבריק: להנהיג בערי ישראל את שיטת השיטור
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 6 | לאחו פמק־הדין, יכלה צמות המשטרה לומר :״עוד זצהון נז ה -ואבדנו!״ מה אמר ו הש ופט י כל בית־משפט רשאי וחייב לבחור, מכין עשרות האפשרויות המתנגדת לפניו במהלך המשפט,
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 7 | דעת משפטנים רבים, היה סיכוי שווה לשני הצדדים לגבי זכייה פורמלית בדין לפחות בנוגע לעובדה אחת — סגירת תיק אירס״ו באופן שרירותי והיות עמוס בן־גוריון מעורב בכר.
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 8 | במדינה העם אל הסואץ ! רבבנגי ז־יררנך7על עעט/ 7 ״ 11/7111711 לרע1ורנך! פני למעורדי ברעוקב• חברה למפע לי בנ׳ון ת״א׳דח א בן גבירול .158ב עו עו ת 12־7 8־4 ציונות
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 9 | כי אחרי כל ליל־הילולא בא הבוקר־של־מחרת, עם כאבי־הראש שלו. החודש החל כלנתאר להקדים רפואה למכה. אמנם, תקופת־הכהונה של העיריה תפוג רק בעוד שנתיים כמעט. אולם
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 10 | הוקי דת מיושנים גרמו להתפתווו ברברית מבישה שהביאה, בנעם הואשוש, בעיה האשה * 4ול סהמשפ טי ם היה צר מלהכיל את עשרות הסקרנים שהצטופפו בו, צבאו על דלתותיו, או
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 11 | !קרונית לכותלי בית־המשכט :ליל ה וו לטפל בה כמלוא הרצינות, כדי לחשו!? נגע הציבור לתת עליו את דעתו -נגע חוקי־הדת בנים, הדוחפים גם אנשים מכובדים ובעלי מעמד ;י
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 12 | (המשן מעמוד )11 ובתלי־תלים של חוקים מיושנים, שהם הקובעים את מהלך חייה של משפחת שלום. רבקה שלום אינה יכולה לקבל גט מבעלה בלי הסכמתו. אם תנסה לטעון שהוא אינו
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 13 | במדינה (המשך מעמוד )9 הכריחה ולמוכרה לידיים בלוזי־מוסמכות, נתגלתה בהזדמנות זאת במקרה גם פרשת 1 * 11 ייסורי• אומנם, על עבירה זו חל סעיף־ההתיישנות שנקבע בחוקת
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד )13 מעצר נגד החמישה, התערבו עורכי־הדין נתן קנת וזאב רוזובסקי׳ הוכיחו לבית־המשפט כי העצורים לא עברו כל עבירה. הם שוחררו. מדור הבילוש נשאר ללא
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 15 | אדע שאגווע ברעב, לא אקבץ נדבות. כל זמן שאני חי, אשיג בכוחות עצמי את פרנסתי!״ גווע מרעב. על גבי עגלתו החל זליג מרקוביץ מטלטל את עצמו בחוצות תל־אביב. למזלו
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 16 | ספורט נותצה גרוני וכן גס אני ת וד ו ת ל פיי לטר מעשנים נהנים מסיגריות ״ עדן ״ מעל לכל האחרות, על סיפוק והנאה יהיו מנת חלקך. הפיה המסננת המיוחדת ״עדן* ״עדן• 20
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 17 | אנשים חג ביו אבל תשורות משמחות־לבב הביאה אתה השבוע פו ד ה כן *גו ריון בסיירה ביישובי פרוזדור ירושלים: היא נשאה בידיה שני סלי־נצרים מלאים בובות, חילקה אותן
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 18 | גים לתת במקומות אלה לנערות, הם דבר רצוי או לא, היא מתנגדת. וראשון־לציון, ובלונדית. הוא איננו מוכן לקבל את מילתה שהיא כזאת. עליה לשגר לו מייד תמונה. עוד נפש
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 19 | החי חשדהו וכבדהו בנפט ך מעברת חולון, שפך גבר בן 34 נפט 01ע? אשתו וארבעת ילדיו, ניסה להציתם בשנתם, הסביר לחוקרי המשטרה כי אשתו היתד, אצל התופרת זמן רב מדי׳ וכי
העולם הזה - גליון 1032 - 25 ביולי 1957 - עמוד 20 | אוכל — חוטר העושה את דרכו מהמסטינג למזבלה בלי לעכור דרך גוף האדם. כייאות — דבר שמוכנים לוותר עליי לחודש כדי להשתחרר מהסידרה. גינו׳׳ל — הסקסאפיל של החובשת• לם —
חזרה לתחילת העמוד