גליון 1033

העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 1 | ג־ .,מב ת שיייו ד 95ו. ץ 3 \ 4זסי 033ג ט\ו\ז 20 הוז חיר 9 450ר> בכתבתו המצולמת האחווש, שהגיעה עם מלחי ה״ביר־גיסה שנם״ ,מתאו שליה..העולם הזה״ ופי ..נלסון״ אילון
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 2 | אתם מציעים לא להאמין גם למשטרה ולבית-המשפט. האם לרעתכם הניעה שעת ״איש הישר בעיניו יעשה?״ שפרה גבעולי, פתח־תקוה להיפך. הגיעה השעה שצמרת הסשטריה תעשה את הישר
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 3 | המזכיר הכללי של האו״ם, ממשלת ישראל, נשיא מצריים ושגרירי המעצמות -כל אלה טיפלו השבוע בגורלו של שליח ״העולם הזה״, שיצא למיבצע העתונאי הגדול ביותר מאז קום המדינה
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 4 | דרכי אל הסואץ מראש של שר־החוץ הדני, שהודיע לממשלת מצריים על בואה הצפוי של בירגיטה טופט. בקשר אלי, הוויכוחים הם סוערים יותר. כשאנו מתקרבים לתעלה, אני שומע כבר
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 5 | ופי נלסון ־ ימאי, עיתונאי וחותו אל אופקים חושים הסבו על גבי הא׳־פ הדהים את אמו בהודעה פתאומית, במחצית שנת הלימודים השביעית בגמנסיה :״אני יוצא לקבוץ, להכשרה!״
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 6 | אלמוגי א׳ אלמוגי כ׳ ידיים למעלה העם במרינה ווד חשבון הבארון ״על חשבון הבארון,״ אומרים הצברים על דבר הניתן חינם. השבת התבשרה המדינה שתזכה לקבל כבאקשיש, על חשבון
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 7 | ני אותות־אזעקח הידהדו השבוע ;* /די נ ה. הם צריכים להטיל חרדה בלב כל אדם נאמן. בבית־המשפט המחוזי בתל־אביב כינס השופט זאב צלטנר את שני הצדדים במשפט עמוס
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 8 | ת *ייזי ת @ בריטניה במדינה (כל הזכויות אסורות) כקרוב תשחרר יתרות (המשך מעמוד )6 תדרותי העצים, החולש על המשק הישראלי ומעסיק יותר עובדים מכל נותן־עבודה פרטי׳
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 9 | מוט החכלה. המלצר הראשי במסעדה המזרחית ברחוב בן־יהודה, מראה את המוס בו היכו הפקחים את בעלי המסעדה. קפה הפוך. מכונת האספרסו המיותמת, היא היחידה שנשארה שלימה לאחר
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 10 | החי מצאת ולא ינעת — ת א מץ! בדרט למ1ס>ן בה, נפגש ראש מערכת ״העולס הזה׳ * 1תל אסיג, פירסם מעריב תשבץ מסובך, ! הבטיח פרסים לפותרים נכונה את התשבץ, פירסם באותו
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 11 | טס משלחת השכניס ניכר שינוי בגישתם לבעיה הישראלית. הם היו מוכנים שגם למנהיגים הערביים, הלק באשמה. וכאשר ירדו ,כעבור יומיים׳ כבר ידעו להיפרד מהישראלים בעברית:
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 12 | במדינה שו טראח רוני מבשלים דייסה (המשך מעמוד )9 אדרת, החזיק בידיו את העתק השיחות המוקלטות, הקריא מתוכן, לבקשת אדרת, קטע אחרי קטע. האכאשלהכרה. אדרת רצה להוכיח
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 13 | פרק מסבר! שר נאשם בוצח את ספרו ״ספסלים בגינות״ כתב אקשטיין כחודשיים לפנימיב־צע סיני. הוא נטש את בל עיסוקיו, הסתגר בחדרו, כתב יומם ולילה, במשף חודש. אחרי שחזר
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 14 | (המשן מעמוד גז) והיה פוזל במבט מסתורי. ״אלך להתלבש״ ,אמרה אליה ״סלחו לי והרגישו כמו בבית. תיכף אחזור!״ בטפיפה קלה נסתלקה אל מחוץ לחדר, אולם את הדלת השאירה
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 15 | ומתחככת בבחורים שלידה, שלא חסכו ממנה צביטות ולטיפות היתר, בהן. היתד, לערב המסיבה — בה נכללו שאלון של ניבול וכן וגולת הכותרת — פנטומימה של זונה טירונית המחפשת
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 16 | ספורט שיאים אליל חדש ר ח׳ הידק 1ן 106תלא בי ב טל2 1 9 6 <#. ללא מצלמה חופשה חצי תענוג מצלמה ללא חופשה גם כן לא תענוג מלא חופשה מצלמה זה אידיאלי שמחת למים ברנר,
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 17 | קזלמע אנשים מחיר האלמוג׳! כאשר הגיעה השבוע לכנסת הזמנתו של איגוד הספורט הבין־פרלמנטרי להצטרף אליו, התברר כי אחד התומכים הנלהבים בהצטרפות הוא ראש ממשלת־ישראל דו
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 18 | !(המשך מעמוד ) 15 היום הכרתיך,״ נזדרז להוסיף משראה את מבט הפליאה בעיניה׳ ״אולם מרגיש אני שדבר זה, היכרותנו זו, חייבת שתהיה לה המשך...״ וכאן נשתתק ומבטו נעוץ
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 19 | פיהקו ולאיטן החלו מתפשטות. תחילה את מעיליהן, ואחר את ד,עטיפות וד,אפודות, החולצות, החצאיות והקומביניזונים, עד שנשארו לבסוף בחזיות ותחתונים. הצופים בחדר ישבו
העולם הזה - גליון 1033 - 31 ביולי 1957 - עמוד 20 | רסזינן בחחזיש טע ות לעולםצודקת חשקה נפשו ככת־זוגי סרטן האחרון, לפני מותו של ג׳יימס דין( .הארץ) ע. ש .׳ ירושלים מחלה מוארת. בעריכת לי ל* ג לי ל* אותה כליל
חזרה לתחילת העמוד