גליון 1034

העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 2 | 1 1 :1 העורך הראשי: אורי אדירי הוה ראש המערכת: שלום כהן עורכי־משנה: דוב איתן, אורי סלון עורך כיתוב: ם־לבי השה עורך תבנית: אהרון אור צלם המערכת: רחוב גליקסון
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 3 | מכתבים איש השנה המותר?י?היות הראשון המציע השנה מועמד לתואר ״איש השנה״ של העולם הוה? אין ספה שהתואר מניע לעמום בו־נוריון, המסמל את נקיון־הכפיים ויושר־המידות
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 הרב כי ברח מיד לאחר שראה כי האשה ערומה. איז כ? סיבה הגיונית?האשים בפרשה זו את הרבנות. נשואי הזוג שלום הם עסק, אשר בו קיווה כ? אחד
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 5 | קדמונים? כמה טובה עבודת- כשרות-ומזוזות מעבודת־בובבים• ומזלות? ך * להכבוד למלומדים המסורים, שהת־כנסו בשבוע האחרון לדון במדעי היהדות. מן הסתם היו הדברים בפיהם
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 6 | תצפית במדינה (כל הזכויות שסודות) ישראל תחזור ותדרוש מארצות־הכרית לספר, לה נשל, הדיש, כדוגמת התביעה שהושחעה בשעתו לאחר עיסקת הנשק הצ׳כית־המצרית. דעת הממשלה היא,
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 7 | הפרס הראשון. תוכניתו של קלארווין מציעה מלבן מוקף עמודי אבן מרובעים, במידות של מטר על סטר וב־ גובה של 20־ 17 מטר. אולם הכנסת, שצורתו מוארכת כ־אולם קולנוע, נמצא
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 8 | שעווויה בבניין הכנסת לאחרונה בערי ישראל, דוגמת הבתים האווריריים והצבעוניים, בצפון תל־אביב. פעולותיהם של השמש, הגשם, הרוח והלחות נבדקו מחדש ונוצלו בצורה מדעית
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 9 | התוכנית הששית. חבר השופטים קבע בהערכתו לתוכנית :״תוכנית נועזת בביטויה הארכיטקטוני, אופיינית לבנייה בביטון מזויין.״ התוכנית נפסלה בסיבוב האחרון בידי חבר השופטים
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 10 | במדינה האיש שבית־המשפט תצא אותו סופית זכאי שואר: ״עד מתיחעללו ביי״ ש בון ןשעבר מסר מר בכור שיטרית, שר המשטרה, • 4הודעה מדהימה בכנסת .״נחה דעתי,״ אמר שיטרית
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 11 | מבס מעבר המסך סאת שלוח כהן ף• קאפיקולה נפגשים שני עולמות: ^ הקומוניסטי והמערבי. מן הצד התורכי של הגבול עומד בנין בן קומה אחת, בעל גג רעפים ומיגדל תצפית. ממולו,
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 12 | במדינה כשר דמהדר־ן מאז הומצאה מכונת־ההקלטה המודרנית, המסוגלת לקלוט קול אדם מבלי שהמוקלם ירגיש בכך, ניהלו עורכי־הדין בעולם כולו מאבק משפטי בלתי־פוסק סביב כשרותן
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 13 | ,1לבני ההבלגה שגרמה למעצרו 1י שר אלי הנעשים מדי העדיף! משרד• 1מסף שתיקה זה, אם ככלל ציות סיפרו על נציגויות זרות, :אמנם היה עבד כקביעות ו בשליחותה. אולם
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 14 | במדינה (המסך מעמוד ) 12 הזה ( )965 עורר את חמתו של בן־גוריון, סיפק לו את הנשק האחרון שהיד• דרוש לו כדי לסלק את שרת, לספח את משרד- החוץ לעצמו. באותו רגע היתד•
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 15 | ך* ק לעתים רחוקות מצליחה משו סרת־ישראל להעלות ברשתה דגים שמנים כמו עורו־הדין זלמן או ת גורביץ. ,,סו- כני־הנסיעות׳׳ עמנואל לבל ואנדרי גליק, והמנהל הכללי של
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 16 | סימה שר מחוסד כר שהקים מנגנון שרמי מסשף אינני לאיר סאת ל1איס חוחביזו, עד במטיפם ס(<1ל גורבין וטאת• 0פני שמונה שנים ערך המרשאל יוסף ברוז־טיטו, נשיא יוגוסלאביה,
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 17 | 0)11198 ישראל עושה כל אשר • ביכולתה על־מנת למנוע את תשלום הפיצויים לאסירים לשעבר החיים בישראל. בגרמניה התקבלתי בכל הכבוד הראוי למנהל כללי של הארגון העולמי.
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 18 | למה מחכים כולם... מכירת סוף העונה אצל *יוי־וניו־ב האופנה ת״א רדו׳ א לנ בי !3 הראויים 2010 הנחה מיוחד לשיכונים! גזגרשיגז ברב בו ת טרפון 24749 לאמ ונו רח׳
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 19 | אנשים כה אמרה פולוז לחיים, שותים • ח״ב מפא״י משה שרת, אשר החליט כתוצאה ממריבותיו עם ראש־ד,ממשלה דוד כן־גוריון לפרוש מכל המוסדות המרכזיים בממשלה ובמפא״י, יתיישב
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 20 | הווי קולנוע סרטים מלחמהב מוו ת נדון למוות כו־ח (צפון, תל־אביב; צרפת) הוא סרט שההגדרה פרט ממצה רק אפס קצה ממהותו. כי יצירתו של הבמאי הצרפתי הגאוני רוברט ברסון
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 21 | 63253 טעות לעולם צודקת קיר הוכש אחרונות) סו פ ר ומספריו — ״רעה. י אולי ר.אי\ז .בגד־היה ההרש שלי י* על־ידי מרדכי דן, תל־אביב נזי מכיש את הקיר שבאיש? בעריכת לילי
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 22 | כדי להרגיז להתכתב עם הקנקנת. אני ממתכת מעט ״מעצמך תביני שלא כתבתי את המכתב אותך או משהו. גם אני, ככל היתר, מעוניין נערה — אך לי יש עניין בעיקר במה שבתוך עצמי
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 23 |
העולם הזה - גליון 1034 - 7 באוגוסט 1957 - עמוד 24 | * 1**0א110 כרמל מזרחי ר א שון ל ציון פרסום אר א1- וז כ דון יעקב 0 4 1־
חזרה לתחילת העמוד