גליון 1035

העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 1 | סיס , 1035 ,טז 1ה 20 ה מ גזי ר 4 50 פרג מוה עדותו המדאה ש ד דלו/יו/וודדל יוד ו לווו התקרית ננססיבל
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 2 | יש בזה להשפיע על גורלו של רפי נלסוז? יותר מכל נדהמתי למקרא הקטע :״העולם הוה עקב בהבנה ובאהדה אחרי שאיפת הקצינים המצרים איד אתם, המעידים על עצמכם כשונאי
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 3 | ך • דיחה צרפתייה נחמדה מספרת 4על צרפתי שניקלע לכפר אנגלי, נוכח בחתונת־הזהב ש( זוג קשיש. הצרפתי לא הבין בשום פנים מה פשר החגיגה. ״אתה מבין,״ הסביר אחד האנגלים
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 4 | תצפית במדינה (כ 5הזכויות שמורות) @ לא תיחתם פל פרית רשמית סין ישראל לצרפת, למרות ביקורה של המ שלחת הצרפתית. כמה חוגי ם מדיניים בישראל, ובראשם המנהל הכללי של
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 5 | בו זכה בתחרויות קליעה למטרה, הצמידו לחולצתו של סעיד הקטן. הנער שכח מיד את כל גמוסיו, רץ לחדר הנשים, להראות לאחיותיו את המתנה שקיבל. אחרי דקה חזר מאוכזב — הנשים
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 6 | בנודינה (המשך מעמוד )5 כדי למנוע פעולות טרור?׳ כדי לסחוט דובר של הרמטכ״ל ושל המפקח הכללי של המשטרה. ״אינני חושב שאנחנו צריכים לשאול שאלות,״ אמר דיסנצ׳יק.
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 7 | הודעות כרצון הש.ב.י -רשם מה עצור ביותר במדינה״ המחוקק האנגלי, שיצר גם את החוק הישראלי הקיים, ביקש בפירוש למנוע אפשרות של ניצול זה של המעצר. הוא איפשר למוסדות
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 8 | האיש המסוכן ביותר במדינה״ (המוסך מעמוד )7 קיבלנו ממנו אינפורמציה. אדרת: במ שך כמה זמן? האיש הקטן: במ שך שנתיים. הת שלום האחרון היה ב סביבו ת ינואר .1956 גמרנו
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 9 | במדינה אסונות סופו של צופה אדרת: ומדוע לדעתן הוא טילפן אליכם? ה אי שהקטןג זהו ההגיון של המחתרת. אדרת: לודויע לא העמדתם בכל זאת את אקשטיין לדין, הרי הוא היה איש
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 10 | רווי כשמו כן הוא ייי חי פ ה, התנגשה משאית נהוגה בידי שמי ^ 1עון שלומיאל בטנדר נהוג בידי אהרון נאחס, פצעה את נהג הטנדר ושניים מנוסעיו. אינפורמציה מדוייי!ת ך•
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 11 | ם!״ צעקו הישראלים הפסטיבל. הערבים נתקבלו בכל מקום בהתלהבות המונית, כגיבורי מיבצע־סואץ ד אלג׳יריה. האינצידגט המצרי ך א היה זה סתם מיצעד, לפי סדר /האלף־בית. כל
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 12 | במדינה (המשך מ ע מוד )9 לעקרונותיו. הוא דחה את ההצעה, כשם שדחה הצעות רבות קודמות לאיחוד אגודתו הוותיקה עם אגודות ידידות מפא״יות אחרות, שהוקמו אחרי מיבצע־סיני
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 13 | נין הפושעים המסוכנים יום ממבצר תל־מונד? מתקשר עם סוחר ברכוש גנוב. יחד עמו היה מסייר בחנויות בדים, בוחר את הסחורה היקרה שהסוחר רצה בה. הוא היה מקפיד מאוד לגנוב
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 14 | הרכבה. כולל שרות ואחריות לשוה-במחיר קולנוע סרטים ראו לראווה מיכאל סטרוגוף (דן, תל־אביב; צרפת) הוא גיבור ספר־ההרפתקות המפורסם של ז׳ול תרן, המלהיב את דמיונו של
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 15 | ״אתה רוצה שאני אמותד קראה זיווה. ״אזי אהרוג אותו!״ צעק ארבוט בזעם. קרדום לאהוב בו וטר, שוטר ! בצריף שלי יש משוגע! הוא ניסה להרוג אותי! הוא יהרוג את זיוה!״
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 16 | ה מלה הנ בונ ה אנשים מ ש כו ר ת בד ניכו• אחת מתוצאות־הלוואי של מיב־צע סיני בסתיו שעבר היתד. עלייה ניכרת במכירות של יצרן דודי שמש ישראלי, ובעיקר הודות למיבצע
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 17 | הקריירה המזהירה של מזכיר מדור הבילוש בתל־אביב, ששירת אדונים רבים מדי בד ש אהב נערות ך* אחד מימי הקיץ שעבר נכנסו השוטרים יעקב 1פרנקנטל ויצחק נוימן לחדרו של
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 18 | ספורט מכביר. שן הבינה 21 יריות תותח ומאות יונים צחורות שתופרחנה באוזיר יציינו בעוד חודש ימים את פתיחת המאורע הספורטיבי היהודי המקיף ביותר — המכביד. החמישית.
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 19 | רציני, זוהי בדיוק הכתובת שלך. שיא האו מץ: להפסיק הבו טן הרא שון. מיד אחרי אכילת היא רוצה חברה זה, כ מו בן, יכו ל לקרות רק לירו שלמי. הוא רואה נערה ברחוב, הנו
העולם הזה - גליון 1035 - 14 באוגוסט 1957 - עמוד 20 | וז ס שי ר״ ס היה היה נכר די ציני שפגש בחורה בביקיני. הוא שאל :״המותר כבר לראות את השאר, או לקיץ הבא את תמתיני?״ היה היה גבר אכזר שקם ושאג :״אין דבר!״ ״אין
חזרה לתחילת העמוד