גליון 1044

העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 1 | מספר 1044 י״ג תשרי תשי״ח7.10.1957 , שג ה 2 1 הסחיר 500 פרוטה עד הכוח המתרכז
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום כהו עורך משנה: רוב איתו עורך כיתוב: סילבי השת עורך תבנית: אהרוז גור כתב בכיר: אלי תבור גלם המערכת: אריח סרו רחוב
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 3 | * יטראל ותורכיה משלימות עתה את ההכנות להתקפה צבאית מתואמת על סוריה — הכריז רדיו מוסקבה. קציני־קישור ישראליים ואסריקאיים הגיעו לאיסקנדרו! — קרא רדיו פראג. נגן
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 4 | טרקטורים ורמקול ך* מהפכה השקטה ששינתה את פני המשק הסורי ( ! ב־ 10 השנים האחרונות באה בלי שום יוזמה ממשלתית, כפרי יוזמתם של קומץ בעלי־הון פרטיים. הם הניחו אח
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 5 | מהפכה !וד עי לכתר העיר העתיקה ביותר בעולת גאה בעברה המפואר כבירת האימפריה הערבית. חיי הציבור והפרלמנט של סוריה לא היו. אלא סיכסוכים מתמידים בין קבוצות עסקנים
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 6 | ת צ פי * ל שנ ת תשי׳יח כ 5הזכויות עטורות וטנה של של1ם ...סזריה במרכז המרחב ...לא תהיה עליה מברית המועצות ...ציר גרמני בישראל ...דוקוב במקום חרושצ׳וב ...מאבק
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 7 | במדינה העם סוכו תוכד] 1ים כל להואו ״בסוכות תשבו שבעה ימיס, האזרח בישראל ישבו בסוכות. מען ידעו דורותיכם כי בסוכות שבתי את בני ישראל, בהוציאי תם מארץ מצריים
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 8 | במדינה היו דווקא שני אורחים לא־כל־כך מקריים, חברי מערכת הארץ שבתי טבת וברור בר. איש לא ידע מראש, כנראה, כי השניים חזרו בהם, בהתאם לקו עיתונם, מן ההגנה הנמרצת
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 9 | המאורע ההבדת׳ הגדוד בתורזות המדינה ביס המצלצריס 1ך 1אשת אחד הדיפלומטים הזרים, שהופיעה בי 9שמלת ערב בעלת מחשוף ענק, ונפרמו / • 1 1 1111 1* / יקרה. הפרווה היא
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 10 | במדינה זיזפים וואיפה, איד* השטרות המזוייפים, בני עשר לירות, המשיכו השבוע להופיע ברחבי המדינה, חודש שלם אחרי שנתגלה השטר הראשון. למרות שסימני־היכר ברורים פורסמו
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 11 | ם זעקה בחודה שוטרים הם יצורים חשדנים; החלטתי לברר את העניו אצל מודיעי. המודיעים פחדו לדבר. בכל זאת הצלחתי להוציא משהו :״אסעד ופארידה אינם זוג מן השמים,״ רמז לי
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד סז) לשחרר את קוזי. אי־אפשר לשבת בשקט.״ מרקו לא התרגש במיוחד .״טוב, אז מה אתם רוצים ממני?״ ״אתה יודע מה אנחנו רוצים ממך,״ השיבו הצעירים .״אתה
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 13 | ירושלים ־ אך נביא נזח עוו לא ואתת אהבה ומטויח יחס למעצר. בהמה, כאל סיכון מקצועי שכיח בעולם הנבואה. אולם הגדול במבחנים היה. עוד לפניו: מן השמיים נשלחה אליו אשה.
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 14 | סשו־ט החי כרית שרה אמנו ^ ת ל ־ אכיב, הודיעו אריאל וברברה פרח ^ על הולדת בתם הבכורה׳ הזמינו את ידידיהם לברית שתתקיים בקיבוץ מגל. פנע, כרה ופגע ף ייתמרה, בגליל
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 15 | ישראלים ביפאן. ג׳רי חלדי, שחקן הפועל פתח־תקוה, ערב צאתו את יאפן, בחברת צעירה ישראלית השוהה ביאפן זה שלוש שנים. הצעירה, בתו של סוחר ישראלי מצליח, קיבלה את הביאו
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 16 | קולנוע סרטים ה מ תי ח ה מיוחד?שיכונים! יול ברינר — הגבר המעורר תשוקות בנשים — היום ב־ גפ׳ד מגרשים ברחובות. נא לפנות : תל־אביב. טלפון מם׳ .24749 ל!״.ים — שהופיע
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 17 | אנשים אימה ס1סא(ן ־ הזמיר מארן האימן ה מן הבן אלה אב באחד מימי השבוע שעבר געצרה ברמת- גן מכונית פרטית מסוג פאקאוד, וממנה ירד קצין משטרה גבוה, לפתע ניגשה אליו
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 18 | י.1!#יי-ממיוייד-זי^^יויז^ ( 1.ן,.ון ן0ן נן.די*0ין ק* ספרים תרגום רעיית הנשיא דוד ״פיקולינו נזים זזתיבד וזגך רתת סיפותגז. תר מוושת נוגז המבעיר הוזרפכני ״נורגו״
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 19 | ״כמשתתף פסיבי במדורן, בקריאה וגיחוך בלבד,״ כותב שמואל הורוביץ, שיכון בצרו! ,51/53 תל־אביב ,״הריני מקווה הפעם להפיק תועלת מעשית ממנו. המדובר הוא בכן, שהתארגנו,
העולם הזה - גליון 1044 - 7 באוקטובר 1957 - עמוד 20 | חממיר 1!>1 טעות לעולם צודקת הסכנה היא בעצבנות ישראל ולא בנשק הסורי לרוסיה( .מעריב) אורי אלוני, תל־אביב זה עלול לגרום למלחמת גרעינים ובוטנים. מעשה כגיבור שהחריב
חזרה לתחילת העמוד