גליון 1045

העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 1 | מספר 1045 י״ט תשרי תשי״ח14.10.57 , המחיר 500 פרוטה המדע מתכונו לפרישת שתבוא אחו׳ הי ד ני
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 2 | אל מבפנים. אני סבור שאפשר להכנים ללקסיקון מושג הריע: גיים שביעי. יחיאל שחר, תל־אביב עליכם לשנות את שיטת הכתיבה שלכם על אנשי השנה. במקום לערוד מסדר של שמות,
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 3 | חורה ^ ם אינך יודע את התשובות ל־15 \ 1שאלות אלה, אץ כל צורך שתרגיש רגשי־נחיתות. אינך יחיד בצרה. אני מעז לשער כי בכל הארץ אין אלף איש שיוכלו לענות עליהן בקלות.
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 4 | הנידון ו והנבטיס, את ימי ביזנטיוס וה• כאליפיס, את הצלבנים והממלו• כים ולוחמי-השיחרור מעול העד תומנים, עד לפרק החדש שנפתח עם הבילו״יים. המאורעות נעשים בידי
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 5 | במדינה העם דגר עטור כוכבי מאות אלפי המאזינים לשידור לא האמינו ברגע הראשון למשמע אוזניהם. בנוכחות נשיא המדינה׳ ולפי בקשתו המפורשת של ראש־הממשלה, ניגנה התזמורת
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 6 | במדינה שלא רצתה לשלוח איש רשמי משלה, העדיפה דווקא ח״כ אופוזיציוני. פרי הדיונים, לסי אותו פרסום: הסובייטים הציעו לתווך בין ישראל לבין מצרים וסוריה, בתנאי שישראל
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 7 | הדרך לפלישה האדם לתור החלל בדור זה למאדים! חללית תועבר אל תחנת־החלל חלקים־ חלקים׳ באותה הצורה שבה הצליח האדם לחדור לראשונה אל החלל — על־ידי סי־לוניות, אותן
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 8 | אחרי 260 יום, יתכוננו כונשי־החלל לשות על המאדים אשר איש אינו יודע מד, טיבם. אין דבר רחוק יותר מן האמת. טייס־ניסויים הוא אדם שיטתי וקפדן במיוחד. הוא טייס
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 9 | במרינה שיא קטן מנגנון אחד השיאים הקטנים במדינה הושג. כשבוע שעבר על־ידי שמעון פרס, המנהל השאפתני של משרד־הבטחון. הוא נסע לאירופה ״בעניני משרדו״ ,חזר כעבור שלושה
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 10 | 1£כ תש הסרט הטוב ^*ילו היה מישהו עורך מחקר מדעי מדוייק על איכותם ורמתם של סרטי הקולנוע בשנים שאחרי מלחמת העולם השניה, ועורך בהתאם לכך טבלת עקומות, היה מתקבל
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 11 | נידו! ל מוו תברח (צרפת) לה ססר דוז (איסליה) *ושי הסר ט הטוב תו1 <זוויו 1ו**ד1 1 תריסר הסרסים המכניסים של השנה. עובדה זו יש לציין לזכותו של הקהל הישראלי. שעה
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 12 | בים, כמו מיסטר רוברטס, עם הנרי פונדה! התל,פד רוברט אולדריץ׳; וסרט המלחמה הטוב ביותר של הש.ה, אדם כקרס, שתיאר את דרכה של כיתת חיילים אמריקאיים אל נבעה אלמונית
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 13 | 0שיטת הכוכבים המלאכותיים, אלה הזוהרים לא בכח אישיותם הפנימית או כשרון משחקם, קנתה לד, אחיזה בין צופי הקולנוע בעולם, היה זה בראש וראשונה אודות לשאיפתו של צופה
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 14 | הווי משקל שכולי ך* חיפה, היעמד אברהם אדרעי לדין, ^ הואשם בדריסת אדם כנהגו במכונית־משא עמוסה ב־ 12 סון, נשאל מה יש לו לומר להגנתו, השיב :״לא ידעתי שהמכונה כל כך
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 15 | בישראל שעוווה את זעמם של הומים החתית הראשונה לערר לבווא!״ תפילתנו המודרנית נתנו להם את האפשרות לכך. וזה לא רק עניין של תפילה בחגים או בשבתות. זה עניין של
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 16 | קולנוע ״ ז מי ר ״ ,ת ל א בי ב מציג לפניכם את הזוג הנחמד כיותר כתולדות הקומדיההקולנועית אנטואן ואנטואנט £ 7 7 £א 701א £ 4 4א 701א 4 הם היו צרפתים׳ אך זה יכולת
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 17 | ישר לרשת. השוער של נבחרת צרפת ב׳ ומגיני הנבחרת עומדים חסרי אונים נוכח הכדור החודר לרשת, כשאלמני (בחולצה הלבנה משמאל) צופה בו בחרדה. היה זה השער השני לזכות
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 18 | ספרים מקור טיפוסי מוכריס פקידים ! תלמידים ! סטודנטים ! הרשסו עוד היום ב״אולסן גרג״ לקורס הדו־חודשי ( 2א בשבוע) ל־ קצרנות עכרית ו/או אנגלית כת״א: אצל ח. בר־קמא,
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 19 | מופיע איפה, אם לא אצל צנחנים הייתם מוצאים קנאות כזו לשמה הטוב של יחידתם, ויחד עם זה חומר קריאה משעשע כל כך? מכתב נזמף שקיבלתי מאחד צנחן, הפעם י. גזלני, יעל
העולם הזה - גליון 1045 - 14 באוקטובר 1957 - עמוד 20 | ^91י99 ימי!י?! 1 בעריכת ליל׳• ג אלי ההבדל בין ישראל לבין הרוסים... ישראל איננה מסוגלת להעי!? סהר, והס בכר העיפו ירח. השפעת האסיאתית הגיעה גם לישראל... מתמ ני
חזרה לתחילת העמוד