גליון 1046

העולם הזה - גליון 1046 - 23 באוקטובר 1957 - עמוד 1 | מספר 1046 כ״ח תשרי תשי״ח23.10.1957 , שנה המחיר 500 פרוטה כתבת המזער אימה סומק 33׳ שו עננס יכול להכיר
העולם הזה - גליון 1046 - 23 באוקטובר 1957 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שיום כהו עורך משנה: רוב א יוזז עורך כיתוב: סילבי לשת עורך תבנית: אוזרוז יור גלם המערכת: אריח לרז רחוב נליקסון ,8תל־אביב,
העולם הזה - גליון 1046 - 23 באוקטובר 1957 - עמוד 3 | ^ אג ד ת הגרמנים אין בן־חיל כמו 4זיגפריד הגיבור. הוא מגלם את כל תכונות ההעזה ואומץ־הלב. היה זה הוא שהתגבר על הדרקון׳ הרגו ורחץ בדמו. זיגפריד מוזם, מבקר המדינה,
העולם הזה - גליון 1046 - 23 באוקטובר 1957 - עמוד 4 | תצפית (נל הזכויות שטויות) • צפויה הרעה נוספת במצבה המדיני של יעזראל. ארצות־חברית תעמוד בסירובה לתת ערובות לבטחו! ישראל במקרה שתותקף. על־ידי שכנותיה. גם דרישתה
העולם הזה - גליון 1046 - 23 באוקטובר 1957 - עמוד 5 | נמה יהרו בישואד? נמה מהם ימותו? האם ״שאה מ]מים? האם ישש הגש? אתה -והשפעת האסיאתית קרו בארצות אשר בהן סובלת האוכלוסית מתת־תזונה וממחלות־ספילות שונות, ואש* תנאי
העולם הזה - גליון 1046 - 23 באוקטובר 1957 - עמוד 6 | במדינה ה תיי שבות רחמי ה ד 3 גזבר טוב של קיבוץ יורע שאפשר להסיק הכנסה מכל דבר — אפילו מצרה צרורה. לכן, כשירדה על המשקים מכת איסור גידול חזירים, החלו כמה אנשים
העולם הזה - גליון 1046 - 23 באוקטובר 1957 - עמוד 7 | * 5 1 * 861ייי | 1ג!8£9 ות זויפו, תקציב כטל הוצא במיומה -הנר נ שגה של הדת חינוך או בתי עבדים1 הזכות ליהנות מהכנסות אלה׳ ניתנה גם היא לגני־הילדים של אגודת
העולם הזה - גליון 1046 - 23 באוקטובר 1957 - עמוד 8 | במדינה פקידים ! תלמידים ! סטודנטים ! הרשפו עוד חיום ב״אולפן גרג- נחמטזך ספסוד )6 סבח כסו־קאסם, סברו רכים מידידיו ששרון צדק. לפני חודש נדחף שרון על־ידי מכונית.
העולם הזה - גליון 1046 - 23 באוקטובר 1957 - עמוד 9 | מרדכי מלכי תלה בקדחת השיגרון. הוא לא יכול היה עוד ללכת לכיתה, על כן בית הספר בא דמיטה ^ כתה ה׳ בבית־הספר העממי גאולים ד ( | בירושלים היא כתה. רגילה לכל דבר. יש
העולם הזה - גליון 1046 - 23 באוקטובר 1957 - עמוד 10 | שנת אחרי תבוסתו ברחבי מדבר סיני, מאיים עתה הצבא ה מ צויי ר מדינת ישראל מ הצוי דו ר מול חונ •ועם התפארה מצרים במיגים יב־טאנקים הסובייסיים הכבדים שזרמו בעשרות אל
העולם הזה - גליון 1046 - 23 באוקטובר 1957 - עמוד 11 | רום, מן הגבוי הסוו׳ בצפון, וגם מצד הים ״עתר, מותר לגלות,״ הוא השיב לשאלה אחד הנוכחים :״כל אנשי הצוותות של הצוללות הם מצריים.״ הוא התפאר בהרחבה כצורה אשר בה
העולם הזה - גליון 1046 - 23 באוקטובר 1957 - עמוד 12 | במרחב מלחמה 1ש ל 1ם ארבעה נימוקים נגד על תעודות־הזהות שלהם מובלסת המלה ״יהודי״ ,וכל רכוש המוסדית היהודיים מחוץ־לארץ הוחרם על־ידי הממשלה. גם רכושם של יהודים
העולם הזה - גליון 1046 - 23 באוקטובר 1957 - עמוד 13 | סינורו האישי של ילו הני א בן התשע אימה סומק האמא שד* ציארלס פאפושון ה1יואמן ו־ס1ס>ן * תחיל מההתחלה. גולדתי בניו- 1יורק, ברובע ששמו נלנהסן. זהו ייקום עני ועלוב,
העולם הזה - גליון 1046 - 23 באוקטובר 1957 - עמוד 14 | ספורט כדו רגל קישוט בנו צו ת ז רו ת עוד בטרם הספיקה עונת הכדורגל לד,כנס לתקפה׳ החלו השערוריות סביב הכדורגל הישראלי לעורר ס^רות־רוח כלליות. גרמו לכך ההחלטות
העולם הזה - גליון 1046 - 23 באוקטובר 1957 - עמוד 15 | נצחונות מזהירים בספווס הצניחה החופשית מלבין באופק את שעות הפנאי שלו הקדיש לנטיעת ענף ספורט הצניחה החפשית בישראל. אולם התנאים בארץ לא איפשרו פיתוח ספורט זה
העולם הזה - גליון 1046 - 23 באוקטובר 1957 - עמוד 16 | אנשים ספר המל שינים התחיל חודש הפרסי 15.1 0 .5 7 - 15.11.5 7 כל הקונה בשיטת האשראי שלנו בסכום ממאה ל״י ומעלה, יקבל חינם מתנה יפת נצלו את ההזדמנות1 קנה חיום
העולם הזה - גליון 1046 - 23 באוקטובר 1957 - עמוד 17 | החי במקרה שלא ידעתם, ואס לא איכפת לכם, ׳הרי אלה שנולדו ביך ה־ 24 באוקטובר וה־22 בנובמבר, נולדו במזל עקרב — אך אין זה נורא כל כך כפי שזה נשמע. .אחדים מאלה
העולם הזה - גליון 1046 - 23 באוקטובר 1957 - עמוד 18 | נ5״{!£0ק6פ£3 ב ע ריכ ת לילי גל>י> בז ה הוא דני מן התשובות בתחרות־השאלות בין אחד הבסיסים לבין אחת הכנפיים של חיל־האוויר, לכבוד יום החיל אתם יודעים מה זה טייס
חזרה לתחילת העמוד