גליון 1047

העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 1 | מספר 1047 ה׳ חשון תשי״ח30.10.57 , המחיר 500 פרוטה אחנה אסורה שר בת וומנסית? עדרו שפרה למסרשמסתוריוח? פשע וגיר שר שהקו מראשי? גיוס צי1י רשם ומורות
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 2 | האם לפי דעתכם עלי ללמד את תלמידי היסטוריה ישראלית כר שיאהבו בין השאר את הכובש הבריטי בארץ? אליעזר נוה, ראשון לציון העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שרום כהו
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 3 | לייתו של ד׳׳ר נחום גולדמן ד,יא התופעה המעודדת ביותר בחיי המדינה בשנים האחרונות. מזה זמן מה מעיקר, דאגה חמורה על הארץ: מה יקרה כאשר ירד דויד בן־גוריון סופית מן
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 4 | במדינה העם נשי)• ש ל עמך ״אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמן לא תאור!״ מחוקק התורה, שקבע כלל זה, התכוון לסיג מסויים של נשיאים: אדם נעלה מן העדה, הנושא את דברו אל העם
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 5 | סיני לספרי ההיססוויה הצבאית. כר ייכנס המיבצע לספוי־הלימוד של צבאות העולם חון חיום הרביעי ואילד • חטיבת ״ הרגלים ( 9מילואים, ממוכנת) שירדה לשארם אל־שיך. כוח אחר
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 6 | במדינה המשק א כי לתד גי־ הרקק לאנשים תמימים. היתד. זאת תמיד חידה: ממה מתקיימות 58 אגודות־האשראי הפרט־יות, שהם הבנקים הקטנים של הסקטור הפרטי (ושמרביתם נושאים את
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 7 | ואשי במחזה מחריד בין כתלי בית־המשפם שדבת 12 אותי בארץ. אוזירון הביא אותה ישר ממינכן ללוד.״ הילדה, שהמשבר המשפחתי בחיי הנשואין של הוריה פגע קשות בימי ילדותה,
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 8 | תאב הסס, הנאשם צחק, הילדה בכתה, וקצין־מששרה גבוה יזם את המשפט (המשך מעמוד )7 אקדח, יתכן שיזמינו אותך למסיבה פרידה בעזרת שוטר.״ אולם קצין־המשטרר, דאג להסביר לו
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 9 | לסזב הפילם חזה כיצד נן יצר זולטן גרגיש: ״הרופאה׳ ד״ר ולריה שסארק, שכדקה את בתי, הודיעה לי! זה קרח. לא ידעתי מה לעשוק. גברת שטארק אמרה לי שבעלה עורך־דין׳ וכי
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 10 | הארון כבר הורד. שלטי עץ 1 1 1 1נושא את השם וגיל תהרוג. לפני שהעפר יכסהו לעולם, מעיפה האם מבט אחרון. סאלח רחמים לא ינול היה לעמוד מן הצד, פרץ את שרשרת משמר
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 11 | י״רמד* •־זד־ זו לצד זו עומדות תשע המשאיות הצב־איות הנבדות, שהביאו את ׳הארונות מ־י•* ׳ת־הלן ברות הצבאי בדרום, לירושלים. הן מוכנות למסע האחרון. על כל משאית הונחו
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 12 | מ מז למע שני סי ג ריו ת שטוחות, במדינה (הנזשן מעמוד )9 ויצוא, למרות שלא עמדו בהתחייבויותיהם הקודמות. התוצאה הממשית היחידה של פעולת ה־משטרה הבלגית היתר, ביטול
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 13 | ספ 1רט כדורגל אסור ד 1צ ח עד משחקה האחרון שד קבוצת הפועד פתח־תקוה במסעה במזרח הרחוק, בו שיחקה נגד נבחרת בורמה ושהסתיים כשערוריה, סיפר אחד משחקני הקבוצה שחזרה
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 14 | המעשנים מבע החי ריקוד בטן *תל״אכיב, עצרה המשטרה גבר שחש־תכר בחינגא. בר, הסיר את כל בגדיו מעל גופו ויצא בריקוד נלהב על גבי שולחן, לעיני כל הנוכחים. פיס תרצה; פי
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 15 | כסו -וואלס דים!״ הישואל׳ הונו אותם לשחקנים בקופשו הסיגריות המנגנים בהתלהבות, וכלה בריקוד השרלה המסורתי, בהשתתפות טיפוסי העיירה היהודית הגלותית. הרעיון נולד
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 16 | אנשים הקדשה אי שי ת בבניה הדירה לפיממסר. והכנתה הפנימי לפי צרכיך דיר 1ת 17. - 2 - 2*4 - 3הדרים במרכז ובצפון ת ל • אביב. בגיד. מעולה ותנאים נ 1חים. פנילמ עו ר
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 17 | קולנוע סרטים ק א רי־ ק א טז ר ה הוא והיא (תל־אביב, תל־אביב; ארצות• הברית) נקרא על־שם השחקן והשחקנית ה־נושאים סרט זה על שכמם. אולם השם מתאים יותר לשני התסריטאים
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 18 | ספרים תרגום כי צ ד גור שהמ שו ר ר * ארץ־ישדאל שלי (מאת אדמונז פלג, הוצאת עם הספר, תרגם מצרפתית אהרן אמיר) הוא יומן־מסעותיו של המשורר הצר־פתי־יהודי הידוע, על
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 19 | סיפרה לי הרגע שהטיסו ירח מלאכותי.״ ״מנוולת! את מדברת עם רינה? אמרת לי שאת ברוגז אתה.״ יהודית מגבעתיים שכתבה ל 1041/58 מדוע שכחת לצרף את הכתובת שלן? את חושבת
העולם הזה - גליון 1047 - 30 באוקטובר 1957 - עמוד 20 | המרשל ז׳וקוב שוחרר מתפקידו זהו, כנראה, הסדר ש ם: קודם משחררים, אחר־כך בעריכת ליל* גלילי אוסרים. אחרי ההצהרות גולדמן... מוזמניםמשתתפים. אחד הקזראיס המשתתפים
חזרה לתחילת העמוד