גליון 1049

העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 1 | כיצד הוא מסור את חקירותיו * מה הן שימות הבירוש מי מרשיו * מ׳ מ שתמ ש בתיקיה ה סודי
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 2 | רחוב נליקסון ,8תל־אבוב, טלפון ,26785 ת. ד .136 .מען למבדקים :״עולמפום״. המוציא לאור: העולם הזה בע״נז. דפוס משה שהם ב׳ע״נז, ת״א, טל.62239 . ההפצה: דוד טופל
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 3 | שעת השי״ ך* ל חיי לכשדה מכיר את החוויה ה־ ^ בלתי־נעימה. הוא שכב לנוח על הארץ, רגוע בחיק הטבע היפה. אחרי כמה דקות של שלווה עילאית הרגיש לפתע שמשהו זוחל עליו.
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 4 | ך • יום החמישי, השביעי לנובמבר, , 1957 בשעה ארבע ורבע אחרי- הצהריים, נכנס האזרח יעקב כהן מרחוב רמז ,22 קרית־אונו, בלוית אשד, גבוהת־קומה ולבושה בהידור לחנות
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 5 | ר זה. הכנסות המדינה, ועל־ידי ראש הש. א .עצמו (בראיון שמסר לעתונאים נבחרים בעילום- שם) ,לפיהם מונה הש.א 35ע בדים קבועי* כמאתיים סוכנים ואלפי מודיעים ומלשינים,
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 6 | ווידוי! האישי המאלף של זאב אקשט־ין, האיש הנאשם נוצח ד״ו ישראל קסטנו איר הגעתי דש. כאשר הגישה התביעה בגזשפבו הגזזותרת, גמזיבות שנש- א ת כתגתגת גברתי-גזובתת.
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 7 | אני עשיתי משהו יותר מזה. זה לא הספיק לי. אתה מבין? אחרי הכל, לא יכולתי להאמין. אז, הלכתי לשלמה׳ בפשטות ודי, והצגתי לפניו את כל הענין. הוא התחיל להתפתל. אין לך
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 8 | במדינה צבא עיראקי עשוי לחיכנס בעתיד ד!רי,רוכ לירדן. ארצות האפשרות הרצינית ביותר?בדיסת וזננזיו! חמצרי סורי את האפשרות בנד את רואה בכך חברית רואה למוטט את משטרו
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 9 | המזימה המשפסית האברה ביותו מאז קום המדינה מתבשלת בחדוי־חדוים בנירה החוק לחיסול האמת, תעו״ ח .1בחוק זה: אישיות ציבורית פירושיה — וסר, חבר־בנסת נזנזפלגות
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 10 | רחל, הבחורה התמימה מהמושב, הסתכסכה * 2.1 1י ״ 1 ! 1 1עס הוריה והחליטה לעזוב את הבית (מימין). בעיר הגדולה נשארת הנערה במהרה בלי פרוטה, בלי בית. בגן פנורמה בחיפה
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 11 | ״מלשין!״ קוראים אנשי הכנופיה לעבר חברם .״אתה ל / 1מסרת עלינו במשטרה!״ הנחקר מנסה להתגונן ולהכחיש, זוכה בטיפול יסודי מחבריו, מוכה מכות נאמנות. בתמונה, הלקוחה
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 12 | החוק לחיסור האמת במדינה (חמשו מעמוד )9 המשפט, המונעים בירור זריז ומהיר של המשפטים. נכה שנדרס ואיבד את שתי רגליו בתאונה יכול לחכות שלוש שנים בארץ עד שהוא זוכה
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 13 | העשור לזרם שקם, לא תהיה כל אפשרות לעמוד בפני לחץ זה. הסכר ייפתח. לפי חישובי הממשלה, עלה השכר הריאלי (בערכו הממשי, לא המדומה) בשנה האחרונה ב־ 570 בבניה, ב־ 770
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 14 | עצור נשירתשערותיךבמוקדם השתמש נ : 3י קנ״י סואסז 4 16א 111ק * 10 0ם מכיל ויטמין פננונול • מונע תוצרת 9 גויה שטוחה קשקשים אמנות במרחב תיאטרזן הירדן עד שחקו מזדקן
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 15 | האם התגבורת המצרית שנשלחה לסוריה היתה דרושה לה באמת? האם נוכחותם של חיילים מצריים על אדמתה היא לטובתה של סוריה? אחרי ההתלהבות הראשונה, החלו השסוע חוגים סוריים
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 16 | ספורט אנשים עולים לירועודים מ 10 וח מלאח לבססד. מנורות. קל>טר. זוזשולמת. *10*00 הוצאת ספרים אחיאסף בע״מ ירושלים __בן־יהודה __ 36 כבר הופיע הספר העי^ר שיהיה
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 17 | גלזו עוד יבעט לשער, בעוד 30 שנה! להיות אבא- זה לא משחק סאת שייע גלזר ך פני שבוע כדיוק עברו כמד. חיילים /וקצינים על־יד בית־החולים ליולדות בקריה. הם לא יכלו
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 18 | עתה, משהערביס מתמשכים והספרות העברית החדשה היא מה שהיא, אפשר פשוט ליהנות מקריאת האינציקלופדיוז. לא הרחקתי עדיין לכת, אולם כבר הספקתי להיווכח כי אא, למשל, הוא
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 19 | קן למע גאון אידם סרטים האיש בעל אלף הדמויות (חן, תל אביב; אוצות־׳הברית! היא ביאוגרפיה חולי־בודית של שחקן הסרט האילם המפורסם, לון שאני, המשוחק בכשרון רב על־ידי
העולם הזה - גליון 1049 - 13 בנובמבר 1957 - עמוד 20 | כז בי םלילקוט חמשיריים מיפה > >ו ע ׳< י ם מי גי ם היה איש שידע את הכל. ״אהבה,״ הוא קבע ,״זהו עול ! פל עופר, ברומאן - משוגע מסוכן!״ החופה נערכה לו אתמול. ״אני,״
חזרה לתחילת העמוד