גליון 1051

העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 1 | ₪ב6ז! המושחתת השתלסח על הספורט הישואר ש לנוו! י! ג נ 0 >3 סנסויס הדפיסו כתחום מוו״פיס מזכיר ההתאחחת קיבל אה1דם שחקנים תמים מטצלים בידיומאים חלוקת שלו ובמת
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 2 | מכתבים האח הגדול עורך תמית: אוורוו צור ,רמ&נ גליקסון נ* דל־אדיב, ם ל 13ן .26785 ת. ד׳ *136 .סמך למבדקים :״עולנזפום״. חמוצים ׳לאור: העולם הזה בע׳׳יי. דפוס משה
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 3 | ך • תמונה ידועה היטב לכל קצין־ ן 1מיבחן. בן־טובים יצא לתרבות רעה — גנב, התכרץ לדירה, הקים כנופיית שודדים. האב האומלל והמכובד מוכה תדהמה. כיצד קרה הדבר? האם לא
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 4 | טיולים בלילה במכוניות ״בנים קרכן איסמעיל כדיר כשעת טכס הסולחה ככפר קאסם* אמר עתונאי :״קרקאסם.״ בסדעה העם הקדרה הקודרת נפדה קדרה על האבן — אוי לקדרה. נפלה אבן
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 5 | גנובות, בחולות ובילויים ב״תדמור־ וחלומות על נסיעה לחוץ־לארץ 1בוסר...״ ערבה היסוש בבתיהם ועצרה חלק מהם. כשהובא מלאך למחרת לעני הטופס דב זוהר בתל־אביב, היו המלים
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 6 | שוחד, זיונים, מוזילות, בזבוזים-זה המצב הכדורגל חצרו של קפה נוגה בתל־אביב, המשמש מקום מיפ־גש מרכזי ובורסת־העסקים של הספורט בכלל, והכדורגל בפרט. כאן מרוכז שלטונן
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 7 | במותר העליון של הכדורגל, אשר הוסתו במשך שנים מעיני הציבור והספווטאימ מסריח מן הראש המלח. קיימים רק אותם :ם ענפי הספורט המושכים קהל ,,מלהי• כים את יצריו
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 8 | ד.כדורגל:מסריח*מן הראש כ ר טי סי ם כ בי ת ״ שי מו ש. השקים, גדושי הכרטיסים שהוחזרו מתחרויות כדורגל ישנות, הנמצאים בבית־הש־מוש של ההתאחדות, מאפיינים את
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 9 | במדינה (המשך מעמוד )4 חזרו לבתיהם, סיפק אחד העתונאים אח ההגדרה החריפה ביותר למאורע העגום: ״קרקאסם.״ בן המשפחה הטובה מכל 11 נאשמי כפר־קאסם, היה גבריאל אוליאל
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 10 | במדינה דת מתח לאמהות החוק הדן בהסדרת נשואין וגיטין מכיר בזכותם הבלעדית של בתי־הדין הרבניים לפסוק בעדני אישות של אזרחי ישראל היהודיים. השבוע התפרסמה בקוכץ
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 11 | 11 הבילוי אירע בע שנים. לא עברו ימים רבים,־ הצעירה ( )16 התייצבה במשטרה. רה כי נאנסה בידי צעיר ערבי ;צעיר נאסר מיד והובא לוין. ;נס לא הורשע. במהלך המשפט דים
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 12 | דוגמא במדינה שע 1ח 1ת 20 סיגריות — 370 פרוטה צרפת שזיצריה ארצזת־רברית הן רק שלוש מתוך הארצות הרבות אליהן נשלחים מדי שבוע מינויי החוץ של ״העולם הזה״ ,שבועון
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 13 | שעסקו בהפקת מים ובניצולם. אולם כמו סולל־בונה, שהוקם לשם סלילת כבישים ובנין בתים, הפכה גם מקורות למעצמה אימפריאליססית, שחדרה לאלף ואחד שסחיס אחרים. הנפט הסר
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 14 | ספרים נותצה גרוני וכן גם אני ת וודו ת ל פיי ^ סו ר מעשנים נהנים מסיגריות -עדן * מעל לכל האחרות. על שום טעמן המשובח המופק מעלי טבק מעודנים מאיכות מעולה. עשונן
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 15 | אתרי גל המחאות וההשמצות על תמונתי, לא תיתה לי.ברירה אלא להחליפה. בסעודכנת יותר. וכשאמרתי כי אשמת המערכת היא שאותה תמונה נראתה רחבה כל כן ואיומה, התכוונתי לכל
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 16 | תוצאות תחרות הבישול של אנשים ״ ויטה ״ כ־ 10.000 מרשמים נשלחו לתחרות הבשול שלנו. אנו שמחים שעקרות בית רבות כבר יוד עות איך להכין בעזרת מרקי ויטה מאכלים טעימים
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 17 | ספורט כדורגל השעדוו״ה ביפו עד משחק גמר גביע תד־אכיב כין הפועל למכבי תד־אכיב, ש־הסתיים כאחת השערוריות הגדה לות כתולדות הספורט כמדינה, כותב שייע גלזר : המשחק הזה
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 18 | אממת תיאטרון מרקיע שח כמעט כ ;7 3 /1בנ סיג ל־ימת. עילינוד- רומיאו ויוליד! (תיאטרון קאמרי) הוא סיפור־האהבה הגדול בי. תר של כל הדורות. העלילה פשטנית, כמעט בנוסח
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 19 | קולנוע סרטים הגד זאת כפרחיב 3י->111— 09 ף* חיפה, יצאו פקחי העיריה לביצוע 1פעולות לשיפור פני העיר, הרסו דוכן למכירת פרחים, בטענה שהוא מכער את הנוף. אליל וחתיכות
העולם הזה - גליון 1051 - 27 בנובמבר 1957 - עמוד 20 | ה ע רו ת ^ו ל״ כן הירחים המלאכותיים האמריקאית... הסובייטיים זה רק מוכיח בי היהודים בכרית־המועצות מדענים טובים יותר מאשר היהודים באמריקה. ב ע ריכ ת לילי גל>ל>
חזרה לתחילת העמוד