גליון 1052

העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 2 | • היא הוכיחה מד, נוראה הסכנה הטמונה בקיומו של מנגנון־חושך הסר למרותה העורך הראשי: של קבוצה רודנית, ללא פיקוח ציבורי, מוגן מכל גילוי, וביקורת. אין תימה כי
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 3 | נוחומש ך* מילה ״מועצה״ היא אחת היפות ן | בשפה. היא מעלה לנגד העיניים תמונה מלבבת של אנשים המתיעצים איש ברעהו, המוכנים להקשיב זה לזה וללמוד זה מזה. מועצה היא
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 4 | במדינה הפשע שבוצע נגד נתב ״העולם החד העם בעמון אזעתה כתוך ים סוער של חטיפה והכאות, מש־פטי־מחתרת ועיכוב יציאת השיירה להר הצופים, נשאלה השבוע השאלה: מהו, בעצם,
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 5 | היד, זה אלי תבור, בדיוק 24 שעות אחרי שנעלם. מפלצתשלקפקא ך* עוד אחד?דזכו־׳ 3ימ״^ל״ למלד החליפה הקרועה והמטפחת כה נחבשו הפנים קשר עם חוגי הספורט, ושנדהמו לשמוע
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 6 | במדינה התישבות חכמת הפרצוף רק לעיתים רחוקות מכיל גליון־אישום פר־נזי־אשמה כה רבים כזה שהוכן לא מכבר בידי חבר פעילי הנזחנה התורתי. קבוצה זו של צעירים דתיים
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 7 | שלטונם 1מה מסחחו מאהוד׳ המאבק המו עד החוק החדש לשיווק נוי־הדו 1 אחווה נו סי ת עול 150 גיליון דלת שסח הפרדסים. בשנת 1982 הוא יגיע לסכום כפול׳ קרוב ל־ 260 מיליון
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 8 | במדינה (כ? הזרויות ׳*סורית) • האמרשילד בבר קיבל את הסכמתם העקרונית של המצרים לשחרר את צוות ״דורון״ .הנדסה פל כד טרם נמסרה רשמית לישראל, מאחר שמזכיר האריה רוצה
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 9 | בוקר את העתונים, קראו בחרדה על פעולות נוספות של המשטרה״ שהצליחה לתפוש בניפיות חדשות של פורצים צעירים, גונבי־גייפים ועבריינים אחרים מתחת לגיל־הבגרות. הידיעה
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 10 | קזלנוע סרטים העירום והריאליזם ש גיוזנום א־ש• בהחלט ה מ תנ ההיפהלכל הז ד מנו ת! שער הגיהנום (מו;רבי, תי־אביב: יפאן) מתאר את דעתם של היפאנים על הגיהנום. לדעתם
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 11 | ־ים לסרט הסובייטי ״ה־41״ שיוצג בישראל וחיסלה ארבעים מאריוטקה, נערה כפרית שטופת אידיאלים ושנאה ל\ ׳ י •ייי י ׳ז שלטון, נטש׳ה את ביתה והצטרפה ללוחמים האדומים,יי*
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 12 | 800ל״י יחולקו השבוע בין משתתפי ״טוטו הכדורגל״ ״ טוטוכדורגל ״ הוא מוסד שהשתרש בכל ארצות העולם שבהן הכדורגל הוא ענף ספורט פופולרי. העקרון המונח בו הוא — שדמי
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 13 | החטיבה גיס (המשך מעמוד )5 חקירות הפנימיות המתאימות, נתן מי שנתן את ההוראה לחומפים לשים קץ למיבצע המסומטם. גם אז קיוו החוטפים בלי ספק שהעניין יעבור ובשקט, וכי
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 14 | במרחב צפון אפריקה אם לשאיפותיהם של בני אלג׳יריה. מולאי חסן נטל את ההעתק הראשון של ההכרזה המודפסת, מיהר אל מכונית שהמתינה בכניסה לארמון אביו. ״ממשלות טוניסיה
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 15 | האמא שיקסחר קבע חוב, והחלים על רבו תערובת • *וני ת שחורח חנתה ביום רביעי ב- שבוע שעבר לפני שער בית־הקברות הקטן בפרדס־חנה. שעות על גבי שעות מדד נהג המונית
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 16 | אנשים בימי ההם מצד אחד — מויד ספורטיבי מצדשני — מ שי בלון תל אביב ירו שלי ם חיפה ״ /רו תי ץ ך בחני את גופך, האם הוא מושלם ז אם גובהו הוא 1,75—1,50מ׳ המדות
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 17 | שמור על חרותד קבוצת אנשים בעלי מגמות מיוחדות הכינה והגישה לשר החקלאות טיוטא חדשה של חוק ההדרים. קבוצה זו טוענת שטיוטת החוק הזו עונה על כל המטרות והצרכים של ענף
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 18 | ספרים מקור סף המשגה אלוהי, הנושק לוחמים >מאת יצחק שלו, 71^ 3 / 0 תשבץ העת! גו ר 1052 מאוזן! .1ספר תנ״ך פילוסופי ! .5תופעה הגורמת לצנע! .10 בירה בלטית; .12 קשור
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 19 | חזרה למקור ך* ירושלים, הוחרמו כמה עשרות 4קילוגרמים של בשר־חזיר, נשלחו דודקא לגן החיות התנ״כי. תגבורת דחופה ך* שדה תמרונים, אי-שם, נש־ 4תתקו לכמה רגעים כל
העולם הזה - גליון 1052 - 1 בדצמבר 1957 - עמוד 20 | הערות־שול״כ! גנרל לירי הציע שבמקום השיירה הרגילה להר הצופים תצא שיירה של משקיפי או״ם... כדאי ככר דשנות את שם הר הצופים המשקיפים. ב ע רי ב ת ליל* גליל* חטוין!
חזרה לתחילת העמוד