גליון 1053

העולם הזה - גליון 1053 - 8 בדצמבר 1957 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1053 - 8 בדצמבר 1957 - עמוד 2 | השבסה 1ת י וחוב נל־קסון ,8תל־אב־ב, טלפון , 26755 ת, ך.156 .׳ נזען למברלו־ס :״עולמפוס״. החזציא לאור: העולם הזה בע״נז. ״זפוס משק שהם בע״נז, וז־׳א, טל.62239 .
העולם הזה - גליון 1053 - 8 בדצמבר 1957 - עמוד 3 | אין ו\ז כיפגר ננתננאי. כל אשר אני ננננזד ל\זננלג\זנ נננזנז כל גזכגזב אינג אלא התיאגר נזנודוייקו של כל אשר 2ן רה לי נזינב השבת תאזזרון בבהזר, כת עובתי את ביתי
העולם הזה - גליון 1053 - 8 בדצמבר 1957 - עמוד 4 | אג גואש!!! מכונית שתוה הגיחה ברירה מאחורי בחדר המדרגות, ואז נפתחה הדלת קמעה, מבלי שהבריח יוצא ממנה. ראש קרח של אד מבוגר הציץ מבעד לפתח. ״כאן גר מר בכר?״ שאלתי.
העולם הזה - גליון 1053 - 8 בדצמבר 1957 - עמוד 5 | לא יכולתי לראות. ראיתי רק שחוטי השק המכסה את ראשי שזורים שתי וערב. ישבתי על הכסא. מאחורי הסתובבו אנשים והתלחשו ביניהם. לא הצלחתי לקלוט את תוכן הדברים׳ למרות
העולם הזה - גליון 1053 - 8 בדצמבר 1957 - עמוד 6 | כשראשי 91 כוסה נשק תהו אלמוני דחקוו אות׳ ף* שדל! העליתי בדעתי מה עלול לקרות, במצבי הנפשי של אז, אם יתחילו לענות אותי, ^ למנוע ממני סיגריות, או להשתמש בכל
העולם הזה - גליון 1053 - 8 בדצמבר 1957 - עמוד 7 | האור בחדר. אחרי זמן מה ניגש אלי אדם, תפס בזרועי בחזקה, הקימני מהכסא והוביל אותי החוצה. צעדתי שוב על בלסות הבטון הגדולות, והתכוננתי באופן נפשי לחזרה על המסע
העולם הזה - גליון 1053 - 8 בדצמבר 1957 - עמוד 8 | חווה ב׳ החנוה הטואה: המשטר! י* חו קרהשתתק. אחרי שתיקה קצרה הוסיף :״אתה יכול לקום. שלום.״ | | אמרתי לו שלום ותודה רבה. הוא נזכר עוד במשהו והוסיף :״אתה יכול
העולם הזה - גליון 1053 - 8 בדצמבר 1957 - עמוד 9 | 1אזה געתיש בגילוי חוספי! אולם אחרי שענטין רשמן, שאלתי אותו מה יעזרו לו פרטים אלה ברגע זה? הוא הסביר כי עליו לקבל תמונה שלימה ממני. ההסבר נראה לי — אותה שעה. **
העולם הזה - גליון 1053 - 8 בדצמבר 1957 - עמוד 10 | ליל סיוטים בתא בודד של בית-המעצד בינו ישבתי על המיטה ממורמר ונסער. הרגשתי הגופנית הי׳תה רעה מאד; היה לי חום ורעדתי מקור כל הזמן. אולם גרועה יותר היתד, הרגשתי
העולם הזה - גליון 1053 - 8 בדצמבר 1957 - עמוד 11 | שלושה לוחמים בכנסת, שפעולתם היתה בעלת חשיבות. ח״כ 1 1 1 .1 1111111 פרץ ברנשטיין (ימין) שמע את פרטי החטיפה ביום ראשון בערב מפי אביו של אלי, כתב מאמר ראשי חריף
העולם הזה - גליון 1053 - 8 בדצמבר 1957 - עמוד 12 | אחרוני השיב :״זה רעיון, צריך לעשות זאת.״ הודעת ראהר1וי :״איו ל אימון בנעורת המשסוה!״ הרוני המשיך לשאול אותי שאלות שונות. עניתי לו: ^ אמרתי במשטרה.״ אהרוני שאל
העולם הזה - גליון 1053 - 8 בדצמבר 1957 - עמוד 13 | ה 7 [ ,1 1אלי תבור משוחח עס בעל החנות שבה שתה כוס עסיס, מיד 1X711 ששוחרר על־ידי חוטפיו. המשטרה, שקבעה מראש כי תבור את כל החטיפה, לא טרחה אפילו לחקור את בעל
העולם הזה - גליון 1053 - 8 בדצמבר 1957 - עמוד 14 | לקוטהכזב־ם שד מר 017111 בן ^וריון הכתבה הזאת אינה באה להתווכח עם ראשי המשטרה. וויכוח כזה הוא למטה מכבודנר. מסרנו עובדות יבשות וברורות. כל אדם שאינו מסונוור
העולם הזה - גליון 1053 - 8 בדצמבר 1957 - עמוד 15 | טרה׳ עבירה שחוזר מיוחד מטעם המסה הארצי אוסר אותה בפירוש. כל העובדות האלה על פעולות המשטרה ואי־פעולותיה, אין להן שום הסבר הגיוני, זולת אחד: שצמרת המשטרה פעלה
העולם הזה - גליון 1053 - 8 בדצמבר 1957 - עמוד 16 |
חזרה לתחילת העמוד