גליון 1054

העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 2 | אם צמרת המשטרה מחפה על פשעים ומוסיפה חטא על פשע; אם אגודת־העתונאי ממלאה את פיר מים ועוברת לסדר־היום על פרשה כה מזעזעת; אם עתונים הגונים ורציניים יכולים לשמור
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 3 | לי תבור, חבר מערכת העולם הדח שנפל קרבן לפעולות הש.ב. והמשטרה, כתב לפני שבוע ימים את המכתב הבא לכב׳ שר המשטרה, מר בכור שיטרית. כדאי להביאו במלואו, כי הוא מדבר
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 4 | הנידו! י 0 9 @9^ 9 1יוי ^ י י 1יו הושיבו שר נכבד על גבו, אולם דייועץ יכול לצפצף על השר, וגם עושה זאת בקול גדול. . * * כורהשר רוכב על רמשסרח, כשם שילד רוכב על
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 5 | הקמת פדרציה ממית גדולה (ראה במרחב). העחון ש סי ר * ידיעה זו לראשונה בישראל שם אותה בעמוד האחורי, בין ענ־ינים של מה בכך. איש לא הגיב עלית ברצינות. כי ברשימת
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 6 | =דו׳ ח סיזמד מהו המנש׳ר אשד אנשי הש. ב .רוצים שיהיה השופט הנל-ימל על מהימנות 19 £1 24^8 שגיח של חודש יוני , 1934 פרסם דו׳ ף מחצית ה 4השבועון הרציני האמריקאי
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 7 | העדויות שד קרבנותיהם? ההגנה האמריקאי הם קומוניסטים. או השגרירות הסובייטית. סוכנים בשירות מבלי ששום גוף ממשלתי יחליט על כך, אולצו מרבית פקידי הממשלה האמריקאית
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 8 | במדינה 1גיורא גודיק מציג !1 המאורע התרבותי הגדול כיותר של העונה או ל דן 11.12 הצגת גאלה ״אהל שם״ ת״א8.30 , כל הכרטיסים נמכרו 12.12 הצגה חגיגית ״אהל שם״ ת״א8.30
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 9 | הגילויים של ״העולם הזה״ -בידי מי מופקדים הכספים של הכחד&ל בישראל? בין תמונות עסקני ההתאחדות לכדורגל, המפארות כל מסע או מאורע. שחקני כדר רגל רכים אינם מכירים את
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 10 | __במדינה דרכי אדם הפרק לי טהמ דו מ ה בין לובשי הגלימות השחורות במסדרון בית־המשפס המחוזי בתל־אביב התבלטה. לפני כחודש׳ קומתו של פרקליט גבוה ו־רזה, בלתי־מוכר לכל
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 11 | ׳ 01 הוווה בפוופסווים זיבת :אלץ יפה הוררו נות תמת אותו זתפ ׳ ;ירה :זדה !*יד כדי לום! ייי?׳ נעז* גילה יום אשר זיבל את יוכל חשב ידוע סלט החוצפה, נ חן לו סוריה
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 12 | כבוד ללא תקדים!!! הצגת בכורה עולמית - טל הסרט הצרפתי שטרם הוצג בבירות העולם. !:יסור סנסציוני מבוסס־ על מקרה שקרה£׳.בוצע לפי המסורת המהוללת של סרטי׳אווירד.
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 13 | במרחב מלחמה 1של 1ם מזגפון תי פתחהברכה? האיש החזק בסוריה הוא אכרם אל- ־חוראני. כראש מפלגת אל־בעת (מתחרז, בערך, עם *המעש״) הוא נותן את הבסיס ההמוני
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 14 | ספרים מקור מגן־דו׳ד וחצ— סחר היהדות גאיסלם (סאת אברחס •צזזק כ״ץ, ה1צאת קרית ספר ,׳רוטליס 222 , ׳עמודים) הוא מחקר יסודי של מקורות יחו־דיים בקוראן ומפרשיו. המחבר
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 15 | צוניר ערב׳ נוצרי התאהב בבחורה יה1דיה סאת סראג׳ זית ־* ח חיח כחג חמולד, לפני שנתיים, 1קבוצת גוער יהודי ביקרה בכפר שלנו. בדרך כלל, אצלנו בכפר משעמם עד לוות, וכל
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 16 | אנשים הקץ לקשקשים נלנשירת שערות בעזרת ״אנדך, אמצעי החפיפה האידיאלי לכל המשפחה. דרוש ״אגדו״ במפשיות׳ בפרפומריות ובבתי־מרקחת. אלקטרוניקה בשיטה חדישה בעזרת
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 17 | החי קולנוע סרטים כתב ־ ספודט וחטימח אשת האופנה (אסתר, תל׳אביב: אר־צות־הברית) הוא סרט שבאופנה, סהדן שהוא עוסק בהיעלמו של עתונאי ספורט וכל הכרוך מסביב לזה. זוהי
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 18 | $ד*ר/0 7כג 71 להקת בדאזיליאנה בפעולה מקוריות בושית מתוצרת יהודית תשבץה עו ב ס הו ה 1054 אמנות תיאטרון הנזק נגר ם על בימת החזרות של אשת הסנדלר הנפלאה, בתיאטרון
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 19 | בפירסום ומספרו 1054/3יש שאלות? ״נ. ב .אני כבר רואה לנגד עיני את הסערה שתקום במושב עם פרסום מכתב כאשר נחקר אלי תבור בש.ב .׳ התעניינו חוקריו, בין השאר, גם בי,
העולם הזה - גליון 1054 - 11 בדצמבר 1957 - עמוד 20 | מוסקבה הודיעה כי הרקיטה של ספוטניק 1נפלה מעל לאלסקה ...אכן, מלחמהקרה . ב עריכ ת לילי גלילי סיכום חטוף של המלאכ ו תי... דעת־הקהל באמריקה, אחרי שנכשל שילוח הירח
חזרה לתחילת העמוד