גליון 1056

העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 1 | 10 5 6 כ׳ מכת תשי״ה25.12.1957 , שנה 21 המחיר 500פ שלי חו עמי דויד בן ־־*ודיון ל בור מ ה
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 2 | מכתבים העורך הראשי: אורי אבנרי אויכי העם ראש המערכת: שלום כהן עורך משנה: דוב איתן עורך תבנית: אהרון צור עורך כיתוב: פיג״בי קשת רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 3 | רפני זזפש שניב הפתנגת אגשי זזרג\ז ער. בגין \זכ 1פ\ז בהפגיגב נגד 2ן ברג\ 1זפרפ\ז ער פ\זיגז\ז גזעכע־גזטיסגזיע עע גרנזניה. גזנזפגיגיב \זבנירנ אבניע ער בי\ז
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 4 | עוד באותו לילה הוכתבה ידיעה לסופר למרחב: הממשלה קיבלה ברוב של קול אחד החלטה׳ עקרונית, המסכנת את קיומה של הקואליציה״ אחדות העבודה תובעת כינוס דחוף של הממשלה,
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 5 | בחזית מפ׳׳ם והפרוגרסיבים שלח ביג׳י את יוססטל לסיור אלים. מזכיר מפא״י חזר לתל־אביב, נפגש עם ראשי שתי המפלגות. מפ״ם הודיעה כי לא תישאר בקואליציה בלי אחדות
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 6 | במדינה העם ארץ ה ב חי ר ה בין יתר התוארים בהם כינו חכמי ישראל את ארץ הקודש, הם השתמשו גם בכינוי ארץ הבחירה. השבוע היה נדמה כי אילו חיו אותם חכמים כיום, היו
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 7 | מחש רמתש תמורת כסא ומשכורת דשנה בשבע דקות האפשריות נתון בידי הנציב הפרוגרסיבי התל־אביבי, משה גולדשטיין. גולדשטיין היה צריך להצביע, לפי המוסכם, בעד גולדה מאיר,
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 8 | עירית נדוגיוז הצביע בעד בן־עמי בתנאי שיקבלו את תפקידו של שקד, תפקיד הסגן הראשון ר מנללא־המקום• בן־עמי לא הסכים להפקיר את שקד. אך בעוד הוא המשיך במשא־ומתן חלה
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 9 | — ובמידה מסויימת גם האיכות — של המכוניות המיוצרות בחיפה לא סיפקו את הקהל הישראלי. אך ההגבלות נשארו בעינן. המנוע מתחמם. לפני כשנתיים הכנים קייזר פרייזר לארץ
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 10 | במדינה סירוריסט. חירותי פירסם בעלוני חזית־חנוער וד״ר שייב בסולם, מאמרים שקראו לסולידאריות עם עצורי־צריפין אדרת לא התכונן אפילו להוכיח את ההפך, .ז ה פנטאסטי!
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 11 | :ספוום הישראלי -העסקים שהכתימו את שם המכביה חיר ממשלתי ושהיה מיועד למת־וריד,מכביד•; ונות לשלם משכורות לאנשים ש־ן יימים, ולקבל תשלום עבור הוא הוצאו כלל. הגיג ז
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 12 | ו ז -ו א ב מר חב מצרים בנדונג מסי 2 בזו אחר זו הגיעו השבוע לקהיר משלחות הארצות של הגוש האפרו־אסיאתי. מלבד נציגי הפיליפינים, שלא נענו להזמנה, התרכזו בקהיר נציגי
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 13 | שנשלחו אל העתוגים ואל יושב־ראש בית־הנבחרים: ההתנשקות בפומבי של בחירת העם היא מעשה בלתי־מוסרי, העשוי לגרוף את בנוה הנעורים התמימות לדרך־חטאים. כיקוד ככית־הסוהר.
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 14 | ספרים ה מ תנ ההיפהלבל הז ד מנו ת! מקור משע לעיימד. משוט כאפייה (מאת משח שרת, חד צאת דבר 356 ,עמודים) הוא יומן־המסע של המחבר, שיצא בשליחות הממשלה לארצות אסיה
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 15 | החי צו׳ הגיונגלגשתלטים על היכר החובות תאוות הש5ן ך* עיף ודד, ראה החקלאי שלמד. 4מוסקוביץ כי גונבים בקביעות את התערובת שהכין לתרנגולותיו, שם מארב לגנב, הבחין
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 16 | כ־ולנוע סרטים ש חי תו תבמג בי ת קורות אסתר קוסטרו (אלנבי, תל• אביב; ארצות־הברית) הן קורותיה של ילדה המאבדת את חושי הראיה, הדיבור והשמע, כתוצאה ממשחק ברימוני
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 17 | אנשים אצל שהנה בטוחים ר בו ת כוונות בלב שר נשבור את שטראום מדינת־של שהיה שר הפנים הראשון רעבוננו. אולם שטראוס ישראל, יצחל, נרינבאום, יצא השבוע היה בדיאטה
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 18 | רדיו מינהלה שוויו שד 2לי׳ שבץ 0 9 x 1 1 :1 מאוזן . 1 :קבוצת הא תיות שלפניהן ר החי בור שרוקה; .5 יישוב בדר; ם; .10 באריקדה! .12ע דיף על שמא ; .14 טנא; .16 סמל
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 19 | אינני יודעת נדה חטאתי שעלי ליישר את ענייני הלב של סטודנטים בטכניון. נוסע לו סטודנט נזה באוטובוס ליד נערה נאה, משוחח אתה, נותן לה להבין, בדרך זו או אחרת, שהיא
העולם הזה - גליון 1056 - 25 בדצמבר 1957 - עמוד 20 | 11(311^11111 שני שרי אחדות־העכודה נדרשו להתפטר מהממשלה יציאתה של אישיות חשיבה לגרמניה עקב גילוי סוד ביג׳י אמד: אם אחד נש א ר, יצאו שניים. נער ״ כ ת לילי גליל׳
חזרה לתחילת העמוד