גליון 1057

העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 1 | המשבר
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי חותרות כולן לבחירות חדשות במדינה בהקדם האפשרי. רנה הדס, רמת־גן ראש המערכת: שלום כהו כדנתריזם דוהר עורך משגה: רוב איוזז עורך כיתוב:
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 3 | איש זה החליט על מיבצע־סיני, ביצע אותו והחזיר את הישגיו — הכל על דעת עצמו. איש זה הצטרף לדוקטרינה של אייזנ־הואר — שוב על דעת עצמי. הוא היחיד השולט על צד,״ל. הוא
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 4 | תצפית >מ הזכויות אסורות) • אל תקח ברצינות את השיחות שיתחילו היין מפא״י לבין הציונים הכלליים, כרכר אפשרות צירופם של הג״ב לקואליציה הממשלתית החדשה. שני הצדדים
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 5 | של ביג׳י וחוג מרעיו, שהיו הצד המואשם בפרשת החמישה. התוכנית של ביג׳י היתה גאונית בפשט־סיתה. בחודשים הקרובים תתרכז המדינה כולה בחגיגות שנת־העשור. המדינה. תוציא
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 6 | סיטוו של בוגדן, בו האב היהודי ותאם החצויה, הוא אופ״ני רסוגדית חייהם שן ״קוראי לי שיי\יץ 1x1 ביום הראשון ללימודים לבש בוגדן סכיצקי בן דד 12 את בגדיו חטובים
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 7 | מאוח משבחות מעורבות שד עולים חדשים הספר ! י י ולבני גוי, אשאר בישראל,״ סיכם מריאן. עצה שר פקיד פיקח ף* י״תים, אין סיכוי כזה נשקף למריאן. 4במכתב תחנונים שכתב
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 8 | במרינה השופטים הסכימו עם התובעים ני הגיעה השעח רחתיחס בכל (תמשו סעמח־ )5 לא הביא־ עדויות — משום שלא היו! מה שהיה, היתה רק דייסה. זוהי הדייסה שאתרוגי הבטיח
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 9 | ית הרן לפשעי הנועד ועונשם שמיר, האב, בעל מקצוע, ממדרגה ראשונה, התפרנס ממקצועו בכבד. כל בני המשגתה הם בעלי השכלה, מחונכים היטב. אף אחד מהם אינו מופרע. החינוך
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 10 | במדינה עתונות 1 0ד ונגד מאז פרץ הסכסון־ הקואליציוני בעירית נתניה והעולם הזה 0056 נמצאו כתבי העתר נות המעטים שבעיר אובדי עצות. כבכל עיר־שדה קטנה, שרתו הכתבים
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 11 | לשרוף, לירות ולשבת בבית־הסוהר לנדה אתת מפלגה, הוא פיקח ושנון. שני אחיו !ים, גם הם בוגרי הגמנסיה בנצרת. הם מהמעטים בקרב הנוער הערבי שהצ־להשיג תעודות בגרות
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 12 | במרינה (המשך נזפנווד )10 באמצע הטקס׳ גרמו לתגובות זעם של המתפללים הנוצרי* ״מה היו עושים היהודים אם נוצרים היו באים לתפילת יום כיפור לבית־הכיסת ומראים שהם
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 13 | במרחב תורכיה י ז דזו דבא חי ם הצבעתו של האשם ג׳וזאד, נציג עיראק הקבוע באו״ם, בעד ההצעה היתנית בדיון על שאלת קפריסין, עוררה את הכלת היי תורכים. כאשר, יום אחרי
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 14 | רדיו מינהלה רקהמ חיר וולד. תשבץ העוו! 0דו ה 1057 מאוזן .1 :החודש החם ביו־תד .5 :יחידת עובדים; .10 ראש החודשים 12 מלך ביהודה ; .14 בלתי מבושל; .16 ח״כ זרח
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 15 | ( <1057/22 צדקתי, או לא צדקתי ז מי רוצח? זח בסדר אתם תסלחו לי׳ אבל אני מקבלת מכתבים כאלה לעשרות. רציתי פשוט להמחיש לכם ׳ ,מה אני צריכה לעבור)1057/20( : ״ההגיון
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 16 | מי •כמי דנה ש ד על משחק הליגה כץ מבגד להם,על תל׳אכיג, אשר הסתיים כתוצאת תיקו ,0:0ועל המאד רעות האחרונים כענף הכדורגל, כותב שייע גלזר : שגעון חדש נכנם בזמן
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 17 | אמנות עסק ם קי־קש התיאטרון המרצע יצא מן השק, בעת חנוכת מועדו; .התיאטרון. הקמתו של מועדון הלילה, שנוסד בדי לשמש מקום מיפגש לצמרת משח הבטחון, מפא׳׳י ולחברה
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 18 | בלגיה 1958 ב לן לאפריל תיחנך בבריסל, ביו ת בלגיה, התערוכה הבינלאומית בה משתתפים חב ישים מדי נות ועשרות ארגונים בינלאומיים. במש י התערוכה תיהפך בלגיה לפרשת
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 19 | הווי ספרים מאזן ריווח והפסד מקור מדריך מ!עי ל פנקס חסל יפ־הם לח (מאת בן־ציט אשל, הוצאת קרית ספר, ירושלים 84 , עמודים) הוא ססר־עזר קטן אך מועיל ביותר לכל מדריך
העולם הזה - גליון 1057 - 1 בינואר 1958 - עמוד 20 |
חזרה לתחילת העמוד