גליון 1059

העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 2 | מכתבים גזר הדין רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד .136 .מען למבדקים :״עולמפרס״. המוציא לאור: העולם הזה בע״מ. דפוס משה סזהם בע״ס, ת״א, טל.62239 . ההפצה:
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 3 | זח ארכע שניים מרחפת רוחו של *וד״ר ישראל רודולף קסטנר על חיי המדינה. מאז הגיש חיים כהן׳ בהתקפה של קלות־הדעת האופיינית לו, את המשפט ה־קטן נגד מלכיאל גרינוולד,
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 4 | ת צ מי ת במדינה >31 הז כויו ת ״ סו רי ת ! • אישיות צעירה וחשובה מקרב צמרת מפא״י עומדת לפרוש כעתיד הקרוב ביותר מתפקידה הנוכחי, כדי להתמסר נידה להכנת הבחירות
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 5 | למסקנה שיש להרשיע את מנקס בכל זאת, שמעוני הפך ציר מוסמך של ישראל בראג־בניגוד לדעתו הקודמת, הרי לדעת כמה משגון, בירת בורמה. פטנים היה חייב להסביר ולנמק זאת
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 6 | הפרטים הנסתרים על העלילה והאנשיב הדר אמו ברוך נאדל שאפשר היד, להציל רבבות, ואולי מאות אלפי יהודים. הוספת שהיהודים לא ניצלו גם בגלל הזנחתם ואפס־פעולתם של
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 7 | ו1חוללו אותת -כיצד התגבשה הבושת שזיעזעה את המדינה נמשך ארבע שנים מאחור הקלעים במשך ארבע שנים כיסה ״העולם הזה״ את פרשת קסטנר בהתעמקות ובהרחבה. הוא היה הראשון
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 8 | חיפוש בפנטגון. פגישה חשאית בחוף הוצריה העובדות שנתגלו הספיקו כדי להפסיק את משפט הדיבה נגד כיתב ללוני״ד,סטנסיל הישיש, ולפתור בחקירה ציבורית על כל פרשת השואה
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 9 | במדינה (המשך מפדוד )5 אחרי שנים של עוני, פנו לכיזזן אחר לגמרי: רירה, ריהוט, מעדנים. • הנשים הישראליות לא התלהבו ביותר לשק הפאריסאי העשוי מכדי צמר וכותנה,
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 10 | המסנן יוסף יואנוביציי את ידידות ישראל צרפת, הדורשת להס גבי כושר אמו גובח ת עלול המילין ף • יסר, התלוננו שתי נשים במשטר כי 4בלכתן ברחוב אסל, התנפל עליהן גבר
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 11 | 1בעוון רמאות והשתמטות מתשלום מסים י צרפת ועזירגתית תכעזאיית תגכת• ועזפורנת תכולת: תתכ2ן. תכל כרי עזנתלת תגלות: בתעזאירו עוזריו פרנ\2יכ. אותת עזכת. ותצא תכף
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 12 | קולנוע במדינה (המשך מעמוד )9 לגיוס בן אחד בלבד, מ אם לשני הבנים משד. ומאיר כאחד. משד״ ששוחרר בשעתו לאחר שהצהיר על היותו תלמיד ישיבה, למרות שלא למד בזמן האחרון
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 13 | כרת את אזנו וירה בעצמו בהיותו בן *37 קשה לשבח באותה מידה את הנסיון להחיות את האמן ואת רוח תקופתו. קירק דוגלאס משתגע ומשתולל עו גבול יכולת עצביו ועצבי הצופים,
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 14 | רדין שיד 1ר קור נושף היה זה לשני שלושה חודשים. מצב״הרוח של הנאספים היה מרומם. חוך שעות אחדות עמדו עשרות מוזמנים מכובדים להציף את הרחבה שהותקנה, במיוחד לטכס,
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 15 | אמנות תיאטרון כו כב נולד אשת הסנדלר, דון סרלימסלץ (ח• תיאטרון הקאמרי) — הם שניים ממחזותיו של הדרמאטורג הספרדי המפורסם פרדריקו גרסיה לורקה׳ מוסמך למשפטים שעסק
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 16 | — וו ו ו ספורט כדורגל מיסטר פוטבול מינויים המקבלים תזכורת על הסיום המתקרב של מינויים, מתבקשים להעביר את דמי־החידוש בהקדם. עקב הדרישה הגדולה לעי תון, אין
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 17 | אלוף ישראל בשחיה למרחקים ונים יוצא בחסות ״העולם הזה׳ פני שכוע ימים, כאשר סערת סוסות ורעמים הש־ /תוללה בארץ, השגתי שיא ארצי חדש בשחיה לסח־ח ארוך בים התיכון.
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 18 | ספרים מקור 1ה עתה הופיע תל־ א בי ב. מצרים • ארץ המהפכה השקטה (מאת המנגנון ׳דו>מ** 5־5 המשוכלל אחים בזייני גע״נז כמודל החדיש אויבי הנוער מחלות המין מאת ד״ר
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 19 | נוכל להגיע /שפה משותפת היא אינטליגנציה ויושר־לב. תבונה נוספת היא גובה מינימלי של 174ס״מ.״ תכונה תרבותית נורא, אינכם חושבים? אחת מעדיפה דוזקא חברי קיבוץ. היא
העולם הזה - גליון 1059 - 15 בינואר 1958 - עמוד 20 | 0 8251פ£3 ראטז־הווגזסרה \זציג א חוזגז ס ר\זו\זזו דשה מאת סופרנו המיוחד בתהלוכה חגיגית צעדה אתמול הממשלה לבית־הנשיא, כדי להציג את עצמה. בראש צעדה תזמורת צה״ל,
חזרה לתחילת העמוד