גליון 1060

העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 1 | מספר 1009 א, שבט תשי״ח22.1.1958 , שנה המחיר 500פרוטה נאוש הגוור שר חגיו אשיו
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 2 | אירופה ביסודיות. אם ממשלת ישראל תנסה להתחמק מחובה זו, יש לפנות אל יהדות העולם שהיא תרכיב את הועדה, ואז חוששני בי הצמרת הנוכחית של ישראל תופיע בנאשמת בפני בם
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 3 | 3ר 1ם יונטי ך* אוייב הזר פלש לישראל ועלה על 1 1תל־אביב. המערכה נראית למנהיגים כאבודה. אוניה בודדת עוגנת מול מל־אביב, מוכנה להוביל אלף איש לחוף מבטחים. מי יעלה
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 4 | תצפית (ני הוכויות עטורות) • אחד הצעירים הקרובים כיותר לכך־גוריוז יתמנה כבר כימים חקרוכים לשר כממשלה. יהיה זה הצעד הראשון בתוכניתו פ* ביג ״ למסור בהדרגה את
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 5 | מנהיג המיעוט, הטופס העליון מטיח זידברג, טפסק־דינו הפך סיסמך היססו־רי, התייצב מאחורי סימצאי הטופס חלוי. מנהיג הרוב, נשיא בית־המשפט יצחק אולשן, שהתיצב בראש
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 6 | שופטי הרוב. פרט לענין הצלת בכר (ושבועת־השקר של קסטנר הנובעת מנך) בא 06ק־דין זה לסתור לגמרי את הבנין של ד,לוי, אשר אגרנט עצמו קרא לו ״פסק־דין מנומק, מפורט,
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 7 | תזמוות סילופים השתדלה להסתיו מסקנת השופטים האמנם ״טוהר׳ קסטנו? • 1-מנגינה החוזרת של התזמורת ד,ממלכתית, שהמד ( | עלה השבוע בניצוח עליון, היתה :״שמו של ד״ר קסטנר
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 8 | — י — י — —סי—יי —ו*<וונ.יזיי 1יי אי על־ידי פירסום הצעות אייכמן, הושמדו מרבית יחודי הונגרי* אגרנט פסח עתה על כל פרשת ההסגרה, בציינו כי הפגישה עם שרת לא עלתה
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 9 | מה אמדו הש 1נ 0ים בפרשיות השונות 1 אגרנט וזאס וזירוז פנוודתו עזר \2בז 0־בד ער רזנאציגד את השגזדוו היהודים 7 • הלוי :״שיתוף־הפעולה המרכזי של קסטנר עם אייבמן,
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 10 | ששח מתור י א כדורגלני עחרת ישראל מספרים על ״הדרקון האדום אינו קהל אלפי בעלי־הכרטיסיס שמצא את עצמו, בבואו לאיצטדיון רמת־גן, בפני שערים נעולים, אחרי שנסגרו
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 11 | חוויותיהם בשעת ההתמודדות נגד!נחות וודס בה נוצחו 2:0 מפלצת נה 1וואהר סיפר לי כי ג׳יג׳י, ממנהלי הקבוצה האיטלקית יובנסוס, שבא יחד עם צ׳ארלם, הציע לקנות אותו ב־ 35
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 12 | במדינה לשופט, בוטל הצו. המשטרה לא תצסיו לטרוח, לפי שעה, בעורכי דבר חשבינג (המשך מזנמוד *) לרכך את החוק -,סברו ,״היא לשתף פעולה עם המכינים אותו*. שוקן עמד על
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 13 | רפואיות, לפני צאתם למילואים, הבחינו בתור גדול יותר מן הרגיל דווקא ליד דלתו של רופא העמים, רב־סרן ברעם• הסיורים לא העלו דבר. היה צורך בהוכחות ממשיות, כדי לאמת
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 14 | במרחב מצרים הין הכובש ת שב ץ 95111:1חוה 1060 מאוזן! .1חידה! .5מסתור! .10 ספר־תפילות! .12 מידת אורך! .14 סטרא, בעב רית! .16 מבנה חקלאי! .18 בעל שריון עבה! . 19
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 15 | קולנוע סרטים התגל מו תשדת שו ק ה פדרה (ירון, תל־אביב; ספרד) היא גיבורת המיתולוגיה היוונית, שם היא מופיעה כאשתו של הגיבור האתונאי חזאוס ומאהבתו המאוכזבת של בנו
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 16 | תנועת הכוח השלישי ביום ה׳ ,23.1.58 ,שעד 00 ,־,20 באולם ברית העבודה, תל־אביב, דה׳ קלישר ,48 תתקיים הרצאת זכרוני אמנון הנושא: י שראל והערבים ( עובדות ומספרים)
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 17 | קיים. הגענו לאיצטדיון ולא נתנו לנו להיכנס. רצינו כמעט לחזור, עד ששוטר אחד על אופנוע שמספרו 12370 טינה את הדרך כשהוא רוכב על אופנוע בלי ידיים, מסלק בידו את הקהל
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 18 | בשבוע שעבר, ביום בו הגיע ג׳ון צ׳ארלס האחד והיחיד לתל־אביב — וגם למחרת — לא הסתלקו כל החתיכות הנהדרות של רוזל בשבע בערב כדרכן בקודש, כדי למהר להספיק להיות בבית
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 19 | החי רדין גדורא מני דורנו הצנה שנייה תוכגינת ה מ צו רנפרץ פריסה עמומה של מיתרי נבל מעבירה את מאזיני קול ישראל מדי ערב, בתום מהדורת החדשות של השעה תשע, אל הימים
העולם הזה - גליון 1060 - 22 בינואר 1958 - עמוד 20 | העחת ^ו ל ״ ק איך לקרוא לקנאים מחוגי השלטון, שנגשו בלהט דתי ליצור פולחן לישראל רודולף קסטנר? נטוריקסטנר. תחנת קול־ישראל, הכפופה למשרד ראש־הממשלה בהנהלת טדי
חזרה לתחילת העמוד