גליון 1061

העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 1 | בספר 1061 ה׳ •צבט תשי״דו 29.1.1958 , המחיר
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 2 | מכתבים העורך הראשי: אורי אבנרי 0310:1 קץ המשפט ראש המערכת: שלום כהן עורך משנה: רוב איתו רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד .156 .מען מזברקים :״עולמפרס״.
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 3 | בנרדי ** לגד הנביא עצמו, אין דמות מן ^| העבר המלהיבה כיום את דמיונם של הערבים כמו יוסוף צלאח אל־דין בן״איוב, שלא היה ערבי כלל, אלא כורדי. לפי ספרי ההיסטוריה,
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 4 | תצפית • ת חו לחשחיחמהויימת הממשלה. תוכנית ביג׳י לססי ד חפק-ד לעת עתה. שותפי הקואליציה יטענו ני ויתכן כי לא יתבצע לפני גנזר כהונתה במדינה ( 53 הזכויות מסורות) כ
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 5 | עם 1ינוי חוותי מאשמת ]יהוו מחתות, קבעו השופטים שלא הונח קי1מה נרר הבאדון התפוצץ ף• שעהתשעכ בו ק ר עוד המה בית- 1המשפט המחוזי בתל־אביב משוטרים חמושים, בלשים
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 6 | במדינה המ שק הסר טן הממ אי ר הבנת התקציב השנתי של ממשלת ישראל היא מלאכת מחשבת. היא קרובה הרבה יותר לספרות יפה מאשר לאוסף יבש של מספרים. כי מחברי התקציב חייבים
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 7 | י8£מ£53 רון״ שחזרו גן השבי לדורון״ ברוך דלק כל העת. בגלים קצרים, גל 2 מטר ושבעים, יכלה דבורה לשמוע את קולו של בעלה. באמצעות הרדיו־טלפון היה קיים קשר תמידי בין
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 8 | סיבווו האישי שד מכונאי ״דוווך על קודותיו מיום תפיסת הספינה ועד דשתוווו יי 4חדשי בשבי!״ ך שעח חיתח שעת לילה מאוחרת. רב! | התוכל האיטלקי שלנו, ג׳ינריו צ׳יקונאלו,
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 9 | מדי שבוע ומביא לו בל מיני חפצי* גם אנחנו זכינו. לכתוב איגרת חביתה׳ ואף קיבלנו איגרת מהבית שהעלתה את המוראל שלנו לשחקים. רק עכשיו נתברר לי שמתוך ארבעת המכתבים
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 10 | הווי האיש שבא לסעוד מה קווה באשו קובעת המסוות ג׳ יהיה החתן אבד אבי הנד ^ תל״אכיב, עלו שוטרי המכס על 1האניה ציון, הוזמנו לארוחת צהרים שכללה בשר משומר, גילו תוף
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 11 | ?.ד, ביום שהנערה תגיע לפרקה. 1ו לא נשאבה מן האוויר. היא ינה על־ידי בני ביתו של המוכ־רצו לבדוק בצורה זו את תמני המשפחה, וביחוד את תגובתם ודים שנעלבו מסירוב האב
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 12 | במדינה וחנזשן ספנזרד )9 הסעיפים והמסמכים אשר כל מתיישב על אדמה לאומית חייב לחתום עליהם, נמצא גם סעיף בלתי-ידוע ברבים, המוגדר כסעיף מספר .11 סעיף זה קובע :״הנני
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 13 | הרווקרים ^שמצאו את-גוכתה תערוכה שר תחיה וובינשם״ן מנסים לפענח את תעלומת הרצח השלישי ***קט מ די בחוף שמן ׳,היו סמלי מדור הבילוש \1 החיפאי אומרים איש לרעהו בחודש
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 14 | אמנות תיאטרון א מ הו תבחזרה וזו** צ עי ר יאונלטיי בעבודוז ובך גספורבז ולוא תובס ביקום ראעזוך 20׳* יגי מובך מאליו,. נלסוך הוא מעעין י תחרות פרסים נער רק 11 3 8
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 15 | קריאתו של אב שלא יכול לפרנס 9ילדיו ״ססאתלדי!״ ך בר בלתי״מגולח, חבוש כפיה לבנה, ^ נ כנ ס לתוך הצריף. בפנים שרר החושך. על מיסה מלוכלכת בפינה התגוללו כחצי תריסר
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 16 | קן למע סרטים ת בו שתה שווו ״ ס השמש עוד תזרח נתל־אביב, תל־אביב; ארצות־הברית) הוא סרס על גברים ועל עוזרים, בו מטלאים הגברים את תפ* קיד השוזרים ואילו השוורים
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 17 | אנשים ספח־ט ג כן קונץ... כדו רג ל מכהעקרש המשחק בין מכבי רחובות והפועל עפולה היה בשיא תוקפו, נותרו עוד שבע דקות בדיוק לסיום המאבק רב־התהפוכות, כשהתוצאה היתד
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 18 | רדיו ספרים יחסי ציב 1ר תרגום כנ שתק טנ ה ד.ממ1ד כ/1בד־״ 0 3יגד*י>לז. עילטר* תשבץ הוווו 0 £גוג 1061 מאוזן . 1 :יש כזה, אסתטי; .5 תלם; .10 ריבה; .12 ממנו עד ה
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 19 | למעלה משניה חלפה מאז מיבצע ס־ני, והנערות שעד כה היו מציפות אותי בבקשות להתכתב עם צנחנים, ניעשות נדירות יותר ויותר. הצנחנים, אני מצטערת לומר, שוב אינם באופנה,
העולם הזה - גליון 1061 - 29 בינואר 1958 - עמוד 20 | פ£43־{נ5פ£3 בעריכת ליל״ גלילי מתמנים משתתפים. אחד הקוראים המשתתפים בעמוד זה יזכה מדי שבוע בפרס של סו ל״י. הזוכה השבוע הוא הקורא שמואל רימר, תל־אביב. מ חו להש
חזרה לתחילת העמוד