גליון 1062

העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 2 | מכתבים כו ר די חדש אינני סבור, כדעת העורך במאמרו הר״-י כי איחוד מצרים וסורבה שופרות התעמולה של מצרים ום ור?ה אמנת מריעים בהול על מעשה זה אולם מרעה זו איז לה
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 3 | ך* כרחות הימאים הפכו לתופעת־קבע 1 1בנוף המדינה, כמו בני־הטובים ועדת גונבי הג׳יפים. שופטים ושוטרים, עסקנים ועתונאים כבר קמו להוקיע ולהתריע. וככל זאת לא שאל איש
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 4 | תצפית במדינה (כ? הזכויות אסורות) • מוקד הפעילות חדיפלומ&וית כמרחב כשבועות הקרדכים : ממלכת הירדן. מצד אחד תנסה הרפובליקה הערבית המאוחדת להשליט את הע ם מרוחה על
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 5 | יייי קדוש מעונת למעריציו, באויח עבו׳ לאויביו -גורלו של מייסד מנגנון־ החושך איסד הגדול-סוף ך* ל,גלן איפר בירגצדוייג היה ביש־מזל. המהנדס ן | גבה־הקומה, שעלה
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 6 | במרינה דת רבנים מעופפי הרב שמעון אפרתי אוהב לטוס. הגבר שחור־הזקנקן, הנוהג להתקשט בכסיות לבנות ובמקל־טיולים בעל ידית מוכספת, ריחף לא פעם בשמיים לשם שמיים. הוא
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 7 | עמנואל בינם הבר לאלוף ישראל וכמעט לאלוף העולם -לולא טבע בים כזביו הצליחה שלא הצליחה שוב כעבור 24 שעות בשגרירות הישראלית בפאריס, כשבפיו הסיפור הבא :״ביום ב׳
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 8 | במדינה (הסנסן ססמוד )6 האינדכס, אך רק בתנאי שלא תהיה החמרה בשיעורי־המסים של פועליהם. תוך כדי פשרה, נגוז החלום להקל על הכנסות־ד,ביניים. יד לאגרוף. מכל זה עדיין
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 9 | הסיטו האנושי העוג1ק של מיבצע סיני ך • סוף מיבצע סיני, בליל הרביעי ^ לנובמבר, שרר שקט יחסי באילת. מהומת המבצע שככה מעם. ד״ר אלברט בכר, שהיה הרופא התורן אותו
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 10 | הקרקס האמיתי הואשון נהה השבוע בנגר חינה עד 1 על פילים ו הפסיק לנוע, ושני הצעירים מיהרו להשיב כל חפץ למקומו. ווילי רוכב־הסוסים, וריטה רקדנית־הסקטים אינם נשואים.
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 11 | ותיו, ליצני! ,חתימתי! וחביביו יותר אינם רוצים להתרועע אתו. הם גבוהים ממנו וחשובים. וכך, לא נותרה לז׳וזפה ברירה. הוא נאלץ להתרועע עם סוסי הפוני, הפילים ואפילו
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 12 | ה צלי חהשלאהצ רי ח ה 1 למה מחכים כולם סוף העונה א ! נ ד אי 1ויו בתי האופנה הראמים לאמונף ת״א, רח׳ אלנבי ו? • רח׳דיזנגוף פנת גודדון על כל סחורות־־חורף הרגילות
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 13 | כדו רג ל וו*דס וינאי,ורוקגירוד מה קורה כאשר שתי תזמורות מעולות, היודעות היטב את מלאכתן, מתכוננות זמן רב להופעה מיוחדת, ולבסוף הן מבצעות אותה יחד, באותה שעה,
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 14 | במרחב רע״בז ה ק פי צ ה הג דו ל ה ״שוכ־רי־גמאל! שוב־רי־גמאל!״ בקעה ה־צווחה מאלפי גרונות. הרבבות שהצטופפו במיידאן אל־תחריר, כיכר־השיחרור שאורכה כמעט כאורך רחוב
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 15 | מת טיב תיל האוויו המצוי? מדוע השתמט מחובות סיני? כיצד מתאמנים טייסיו? הנשרים סור וובד אל־נאצר אחד הגילויים של קרבות סיני היה חוסר־יעילותו של חיל האוויר המצרי
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 16 | רדין גלים קצרים חד שו ת הגד 1ל ה ־ 2 0 7הנ ח ה כפל המחלקות, מכל הסחורות המוכנות, אצל כל בתי ההלבשה שלנו תל׳אביב: רחוב אלנבי 43 רחוב נחלת בנימין 39 ירושלים:
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 17 | ב שו ר ה לחובבי הוירג׳יניה אנשים שלו ש ה ער הר א ש מיבצע ספורטאי טהור ביצע השבוע ראש הממשלה ושר הבטחון דויד כף גוריון, שעה שבא לסיור במשרדי ועדת העשור
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 18 | החי אינטליגנט דין חזעוכל; למיגור ן * פתח״תקוה, נכנס סוס רתום לעגלה 4אל תוך חלון־ראודד, של חנות ספרים, הפך את ארונות הספרים, נעצר רק אחרי שהעגלה נתקעה בתוך
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 19 | וכמובן שזה היה צריך לבוא: שתהיה חתיך. לשעשע תינוקות הוא עצוב מאד, רוצה רה נאה כבת 22־ .20 יש אוהב לשעשע תינוקות אל תספרי לאף אחד: ( 1062/60א בעצם. נתבקשתי
העולם הזה - גליון 1062 - 5 בפברואר 1958 - עמוד 20 | הערות=שול״ק מה משמעות הקמתה של הריפובליקה הערבית המאוחדת לגבי ישראל ...רע־־-פוכליקה. בעריכת לילי גלילי מה תעשה עיריית ירושלים, אחרי שנתגלה כי קאקאו לתלמידים
חזרה לתחילת העמוד