גליון 1063

העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 1 | מספר 1063 כ״כ שבט תשי״ח12.2.1058 . המחיר 5 00פרוטה י שילם את מחיר כרטיס=הטיסה שלהי וכירותבינראווגיח? שעיוה לעזעזאל?
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 2 | מכתבים העורך הראשי: אורי אבנרי פינסים ונפלאות ראש המערכת: שלום בהו עורך משנה: רוב איתן עורך תבנית: אהרון צור עורך כיתוב: סילבי עשת צלם המערכת: אריה קרן רחוב
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 3 | ך• ל הויכוח על שיטת הבחירות האזוריות מזכיר במקצת את ויכוחי כיתה א׳ בנוסח :״אילו לסבתא שלי היו גלגלים, אילו ישראל לא היתד. ישראל, אלא בריטניה הגדולה. אילו מפא״י
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 4 | ומנווימ במדינה (כי הזכויות ייסורות) • ממשלת ישראל תמשיך כמדיניות חמחדל שלח לגכי המתרחשכ עו לםהער כי. קו הממשלה בעתיד יחיה: חנח וראח, שחוא יתקו הרשמי של מעצמות
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 5 | מחזיק על חזהו לוזז־עץ, שעליו רשומה זהותו החדשה: המספר האישי. משה, שהיה עד עתה מזכירו האישי של אביו, הרב, נאלץ להסתגל מרגע זה להיקנות הצבא. בן הרב לא שהה זמן רב
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 6 | במדינה הברחו ת ניו־יו ד ק -ת ל־ א בי ב -ביי רו ת דודתו של בנימין דגני היתד, מודאגת מאד. במכתב שהגיע אליה לניו״יורק, טען קרונה מתל־אביב כי לא קיבל את השיק על סך
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 7 | שנפתחה בנאומו ;שד יהודה רונו(למעלה) היתה של אגודת החושים־ ארמים ו״לשמוע״ — קריאת שפתיים, במהירות מפליאה ממש. לעתים קשה בכלל להאמין שאין הם שומעים. באיזו מידה
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 8 | במדינה 10 שנות צררי שהן 18 שנות חישורנוח ואוס (ח נו שן גופסוד )6 מיוחדים של מחוז הצפון, מפקד הפעולה. השוטרים הסתערו. המבריחים נסו על נפשם. רק את אחד מהם, צעיר
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 9 | חשוד כנסיון לרצח גיאורג לוי והקרכן גיזלה קליין הססרח 40 :ל ״יז הכביש, לימעמה באורותיה למכוניות הבאות ממולה. לפתע נשמעה חריקת בלמים צורמת, המכונית סטתה לימין
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 10 | מייל ( 4מיליון טפסים) :״שמואל סוחר, מרכיב הנבחרת הישראלית אמר, :בעת הנסיעה במטוס, במקום לשוחח על טכסיסי כדורגל, הצטופפו שחקני סביב הזמרת. אני רוצה שתתרחק
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 11 | צופים בקאודיף, לדבר• ה״דיילי מייד: החליטו השניים להתחתן. אולם כאן קם מכשול בלתי־צפוי. הקהל צעק כתבו העתונאים הבריטים ב ש מו של אלוף־משנה יואל סוחר אודות אביבה.
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 12 | •יווה א בי ב ה לפני הראי אילקה ואביבה בחדר ההלבטה הפרטי טלהס בניו־יורק טס הטתתפו בהצגת פר גינט יחד עם הטחקן היהודי המנות נ׳ון גארפילד. הצלחתם בניו־יורק היתה
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 13 | מח להגיד לכם: נווד הפסד כזח־ותחנו באנו, דאינו, נוצחנו, חזרנו סאת עז״ע נלזר ך* נסיעה חקצרח מולם, לא היתד, 1 1אולי הנסיעה הכי מוצלחת מבחינת הבילוי והטיולים אבל
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 14 | המעשנים קב אממת תיאטרון אץ קוצץ לק צ ץ ר!ממ 1ט/נר. בסיגדי?מ נילטד תשבץ 9511871 הוה 1 0 6 3 מאוזן .1 :יש־ 1 ראל הקדומה.5 : מצה .10 :אישור: .12 נתך .13 :הבעת כאב
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 15 | נכבד מוסלמי מתנגד למסירת האשבית ממדבר סיני למשפחה יהודית וטוען: ישראליים. יש להם שלושה ילדים: עלי, בן : 18 עליה, בת !17 עומר, בן .14 המיסמכים הנותרים בתיק הם
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 16 | במרחב מבעד מסך הח 1ל רעיון מכה שר שים עוד בטרם מלאו שבוע ימים לרע״ם, הרפובליקה הערבית המאוחדת, החל ציר קהיר־דמשק לסובב את גלגלי השינויים במרחב בולו. אך הספיק
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 17 | אנשים רדיו שידור הגיבורים עייפים גבורי השבוע היו שני ישראליים, שללא כל הכשרה מוקדמת קיבלו על עצמם להעביר את המישדר השמיע ביותר של מחצית השנה האחרונה: שידור
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 18 | החי כורוצה גרוני וכן גס אני ת1ד1ת לפ^לטר כוח הרזץ ** גארייעקג, הושפע בחור בן 24 4מטענות חבריו כי הוא שמן מדי, הוריד חוו שנה 40 קילו מתוך 90 הקילו של משקל גופו
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 19 | התחילי מעתה לע שות דברים למען ברכייך, ילדתי. תצטרכי לגלות או תן בקרוב, ו אינני מתכוונת לשפת־הים. אילי האופנה החליטו שהשק ז ה כלב, והס מכינים לך אוהל, אם לא
העולם הזה - גליון 1063 - 12 בפברואר 1958 - עמוד 20 | הערות=שול״כן על מה ישוחחו אייזנהאור וכרושצ׳וב בועידת־הפיסגה על הא ו על נייט . ב עריכ ת לילי גלילי לוח ־ הערכים הפוליטי של מדינאי ישראל הם מודאגים יותר מן
חזרה לתחילת העמוד