גליון 1064

העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי שנם הי ה ראש המערכת: שלום כהו עורך משנה: רוב איתו רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד .136 .מען לנזברקיס :״עולמפרס״. המוציא לאור:
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 3 | !681 831 נעור שואל ושבת בחינוק־יד״ם,מתחוורת מהפכה המסננת קיומה מאת ש ל 1ם ך* יח חיח חלום וורוד מרגיע. ציירו אותו עשרות ( !מנהיגים ו״מומחים לענינים ערביים״
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 4 | מ׳ הלאומנות גאו והתנשמו מדיניות זו. הוא שקוע בתוכניות פיתוח, בבניית רשת תחבורה שתחבר את חלקיה השונים של ארצו, ובהקמת צבא חזק. את הכסף והעזרה הדרושים הוא מקבל
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 5 | כר המרחב ארצות אלה גם יחד, היתה חשובה מאד לצרפתים מבחינה כלכלית, כי מתחת לפני החולות של מדבר סהרה חבויים אוצי רות־טבע אגדיים. במשל שנים התייחס אמנם העולם
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 6 | ש1י סוגים של לאומנות המערב. הם הודיעו כי יערכו את ישיבתם הקרובה בקהיר, בצל כנפיו של עבד אל־נאצר, אשר מיהר למחרת ההפצצה להכריז כי הוא מוכן להעמיד את כל כוחותיו
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 7 | במדינה העם צדפים או חומוס׳ אין אדם בישראל האוהב לצייר את עצמו בדמות הוגה־דעות מעמיק כמו שמעון פרס, שהצהרותיו הפוליטיות התכופות זיכו אותו בשם ״שמעון פירסומת״
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 8 | במדינה מנגנון )| 1:צרלמשפחה מוב ה שכת, היום באה כל המשפחה לראות אותי. פרצופים... בחיי, אף אחו לא מבין שפה הגונה ! יו ם א . ,למד, צריכים לרחוץ תינוק כל יום —
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 9 | הוא מעדיף לפתור את הבעיות הקשורות במשרדי הממשלה בעזרת קשריו האישיים, במקום לעשות זאת באולמות המשפט הפתוחים לקהל, פנה הפרקליט המנוסה ליועץ המשפטי לממשלה. אחרי
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 10 | במדינה בסילוני־מים ובקדב כנים אל פנים מוגרה התנגנה הדתית הבריכה עוד סוס שלום ידידיה דומה במקצת ליהודי שבבריחה, שהצטרף לחיל־הפרשים. בכל קפיצה של הסום הוזז מעט
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 11 | שושות גור הגון ליד בית־החוליס זיו חסמה המשטרה את הדרן למפגינים. למיבצע זה גוייסו 50 שוטרים, אשר — בניגוד למקובל בהפגנות קודמות — נצטוו שלא לשאת אלות. במרכז
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 12 | במדינה (ו!משן מעמוד ) 10 רונות, שנועד בעיקר לדור הצעיר! ס עתיד, שבועון שמומן על־ידיחרות, נועד לדור הצעיר! • תנופה, בעל אופי ומגמה דומים! • פנים אל פנים, שבועון
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 13 | דרמה נרקח -שמו ברשימה השחורה איך ברח אורנ ש טין בשם זה בשירותה — לא פעלה המשטרה. ״אותשטיין ואנגלשטיין אמרו לנו כי ה רשיון מיועד לבלגיה,״ העירו הסוחרים הנפגעים
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד ) 12 תשבץ הו 1וב הו ה 1064 מאוזן־ .1בדאי ; .4חגיגה וביטוי פורימיים ; .10 לא חי; .11 צו; .13 זקן; .14 חום כבד; .15 זגוגית החלון; .17 הבעת
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 15 | ספורט כדורגל להתר או ת ב הי בדהתר בו ת על משחר! הכדורגל שנערף השבת בין מכבי תל־אכיב ומכבי פתח־תקוה, שהסתיים בנצחון ה־תל־אכיכים ,5:0כותב שייע גלזר: בטח שמעתם
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 16 | 00236 קולנוע רדיו סרטים גלים קצרים תקלי טי ב קי צו ב מתו! בדודד סגור תקציב ״קול ישראל״ לשנת הכספים, לתקליסיד. ותקליסים חדשים 18 :אלף ל״י. חלק ניכר מסכום זה
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 17 | אנשים האזג״ס שמעו אהרון קמחי, מנהל המחלקה למטבע זר במשרד האוצר, דחה השבוע את אחד האזרחים, שפנה אליו בבקשה להקציב לו 20 דולר, לקנית ספרים בארצות־הברית. הסביר
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 18 | יייו** כי אסור שיהיה חצוף מדי מיד בהתחלה.״ האם היא מנסה לרמוז בזה שמותר לו להיות כזה בהמשך? וכמובן שבלי זה אי־אפשי: דם ותמונה. מאז שחתיכה תל־אביבית מסויימת
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 19 | החי ספרים תרמם ״ן־אודז וסימפטית הגיישה (רומאן יפאני מאת האנאמה סאסאקי, הוצאת עמיחי 381 ,עמודים) מתאר את יפאן בימי הכיבוש האמריקאי, כפי שהיא משתקפת בעיניה היפות
העולם הזה - גליון 1064 - 19 בפברואר 1958 - עמוד 20 | הערסזי שול״ה הופצו שמועות כי חלק ממנהיגי מרי־ בישראל מ ק ״ י הערביים רוצים למום תנועת תוכנית מ ק ״ יאכלית ממש. ב עיי מו לילי גלילי מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים
חזרה לתחילת העמוד