גליון 1065

העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 1 | תרוו תעלומת
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 2 | אתכם הראשונים על עמודי החשמל בכיכר דיזנגוף, סמור לרחוב גליקסו! שלכם. הודות למי הנעתם להנה, אם לא הודות לציונות ״ הבט לני ת רוב הצבור הישראלי בז לבם והשפעתבם
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 3 | ץ טעם רב להתווכח באופן הגיוני \ 4עם הצהרתו המצלצלת של שמעון פרס, כי ״מדינת ישראל אינה מדינה מזרח־תיכונית, אלא מדינה ים־תיכונית״. כבר צויין בעתון דה פי מבחינה
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 4 | תצפית במדינה (כ 5הזכויו ת שמורות) 9ממשלת ישראל עשויה לקבוע סוף־סוף עמדה לגבי ה אי חו רי ם הערביים. היא תפרסם בימים הקרובים הודעה, כי אין יחיא רואה את האיחודים
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 5 | מדמעות :״אני מצטער על המקרה. הודות למר עמוס, נמנעה טרגדיה יותר גדולה.״ אמר .״לא תקפתי, כי אם הותקפתי!״ הכריז, והתלונן על היחס במעצר .״היכו אותי וסירבו לשלוח
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 6 | מה עומר מאחורי העיסקה המוזרה המציער ל״ ועוד מתישבי המצדה וסדומאי אלמוג (שני משמאל) מתי מתחילה ההיסטוריה של ישראל? במדינה תולדות גדר, איש מ שפ ט אלי גלד ׳,האיש
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 7 | מציאות במתיו אנסי שד דידה אהת לכל אדם התוכן מסות ד״ בשרשרת הישראלי. הקאריירה האזרחית של יהודה ברגרמן, היתד. לא פחות מגוונת. הוא עבד כפקיד במשרד־הבטחון, פרש
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 8 | ד״• ועוד ל״ (חמפזך במדינה מעמוד )7 קן,ולכות לאיבוד, או האנשים שירצו לרכוש ?מה מוצרים בזה אחר זה. אך כל הגורמים האלה אינם יכולים למנוע את התהליך, אלא אך לעכב
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 9 | שאלון מגוחך ושיוי־איוולת מעלים שארה: עשור או מסע קיטש ן * עו ד 80 יו םבער ! /ביום העצמאות 4העשירי של מדינת ישראל, תיפתח רשמית שגת העשור להקמת המדינה. היא תהיה
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 10 | סיפורה האישי של הזמרת הישראלית שמצאה את עצמה במרכז סנסציה בינלאומי ״לא כדא לקבל כדי לברר מה אפשר לעשות להחשת הסי ושל ג׳ונם מהמשחק — אז יהיה סיכוי ך* כל התחיל
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 11 | ערב משחק הכדורגל ביו ישראל ל1 רטיסים ואז היא סיפרה לי כי בדיילי מייל ;ילו אחד מכדורגלני וולש התאהב השחקנים הוולשים ממהרות לברר הגוזלת את בעליהן. הסיפור היה שלא
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 12 | ה וצ אתספריםאחיאסף בע״מיר וש לים (בסיוע המחלקה לחינוך מקצועי — משרד העבודה) יצאה לאור:- המנ וע ודזמכונית אחזקה ותיקונים של מכוניות, משאיות וטרקטורים. תורגם
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 13 | מה עומד מאחורי הנגיעה המצרית בגבולותיה של סודאן קוב ער ואוי חינה זה מול זה ניצבו השבוע צכאות מצרים וסודאן, מוכנים לקרב. התבונות המלחמתיות הוסברו בכד, שרצונן של
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 14 | באגרם ה\2בו\ שר בית נזכבי בחיפה, הבויגער ר 450-איטי. הצבוופפו השבוע יותר 1ז 800-נזבוודנבויב שר הבגכניגן. הב הגרירו כרבוים רתוכנית התברחת ביותר שר השידור
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 15 | רוזנפלד :כשהנשיא משחק בכדורי ה גולף שלו. אחיתעמי: מה שצריכות המדינות שיהיה אצלן בבית, כדי שיוכלו לעשות מלחמה במקום אחר. צפדוני: הייתי מסביר, אבל בישראל לא
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 16 | שעור ליונית על רגל אחת! דרמה 1,מ) = עור לנגו ס 0005 תורה מכאן דדס מו לוגי ה = תורת העור ס בון העורך ךםפ1ן (״דרמטון״ — הסבון ללא סבון — מנקד. סוב יותר מסבו!׳
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 17 | ...בכניס ה לקרון המסעדה כרכבת... ...ב שיחה עם ג׳ף צ׳נדלר לפני הארוחה... שני משפטים דג פילו! אמריקאי קולנוע אמנות ישראל תיאטרק דויד המלך גו״ס זיווה הגיעה את
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 18 | ספורט צבא כדורגל ל א חינוך, אימון גביו! מ הפינ ה על משחר, הכדורגל של השבת האחרונה כץ מבכי תל־אביב ל־הפועל היסה, שהסתיים כתוצאת תיקו ,2 :2כותב שייע גלזר: בדקה
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 19 | החי קצת עצוב להיווכח, שבהוצאה האחרונה של האנציקלופדיה בריטניקה, מוקדשים עשרה עמודים למילה אטום, ואפילו לא שורה אחת למילה אהבה. בשנת , 1768 למשל, השתרעה המלה
העולם הזה - גליון 1065 - 26 בפברואר 1958 - עמוד 20 | הערות־ ₪ל״נן אחרי הקמת ״הרפובליקה הערבית הערבי״ מזה בעדימו ליל* 1ל>לי יש לצפות לחלוקת העולם הערכי לשלושה גושים: ״המדינה הערכית המאוחדת ״ ,המדינה הערכית ה כי
חזרה לתחילת העמוד