גליון 1066

העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 1 | מספר () 10 6 י״ג אדר תשי״ח5.3.1958 , חגי נועד הנשק? מרוע הורד הב־לו באלג״ויה1 המחיר
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 2 | הוראות מהמשרד העורך הראשי: אודי אבניי ראש המערבת: שלום כהן עורך משנה: רוב איתן עורך תבנית: *.יזדוז צוד עורך כיתוב: סילבי השת צלם המערבת: אדיה עדו רחוב גליקסון
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 3 | וירקס **• לדי-חמבוניזת החלודים המוטלים 11/בצדי הדרך לירושלים מעלים בלב העובר על פניהם רגש הדומה לחרדת־קודש. לעיני הלוחמים שהשתתפו בקרבות על נתיב זה, הם מעלים
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 4 | תצפית במדינה (כ? הזכויות ׳!וסודות) • הולכת וגדלה ההתנגדות בחוני מפא״י למינויו של איש־הכטחון הידוע לתפקיד מזכיר הממשלה. לאחרונה הוזכרו שמותיהם הע ם של שני
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 5 | בצונח, באדג״רה ובשרם שואלים : למי נועד הנ ש ק? ידיעה הראשונה ירדד, נדרסתשלת פאריס, המתחלפת תדיר, ומתעלם לחלו־ן* ן בפצצה. במשרד־החוץ שעל גדות ה־סץ מהוראותיו־״
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 6 | במדינה עתונות תל 1״ ם־וור־ 3לימח לא לשיא מתעקש דויד בן־גוריון לגזול ממשלם־חמסים קרוב למליון לירות לשנה, בדי להוציא שבועון־רדיו שיישלח חינם לכל מי שאינו רוצח
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 7 | שדקר את יחזקאל סהו במטה המשטרה במשטרה האזרחית, בי הוא חולה וקשה לו במשמר-הגבול, אבל סירבו לו והחזירו אותו. מפקדיו לא רצו לשמוע כלום על המחלה. חיה לו פתק
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 8 | במדינה חופיים אלסרד, ג׳ורג׳ ואידואן ראדאן על פני יסיס, נזיברק טל אבא (המשך נזסנזוד )6 יודעים את החוק וקשה לד,רש יעים כדין, גם אם אגחנו יודעים על קיום** בהסתמכו
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 9 | משווו עובי, חלו ישראל, תישמר את חקחד מצות כאשד קרא ווידוי לאומי נוגש ״ בן אסיה אנו כי! ״ ^ יחזחכיגוסרגיל. סופרים ומשוררים קראו את | ן יצירותיהם, עסקנים
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 10 | במסלול מרו׳ ,.דן״ צעדו דוגמניות אמריקאיות ומקומיות ־ או דא הן חיו מוקד נ יי זי מאת רזת׳ זרד ** ותו אחר־צהריים שרבי, היד, קפד, \ * רתל ריק כמעט. כל יפהפיותיו
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 11 | האופנה. לנו דאגו שלוש־מאוה ושות־החבוה ונעוות־החהו שישנו באולם במו אמריקאית, וזו הסיבה מדוע בחרו להציג את הדגמים כאן. האשד, האמריקאית, אומרת ודא, היא נהגת
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 12 | במדינה (חסשך מעמוד )9 ביזדהקפה. ראיתי שסביח רודף אוזרי עם המקל.״ השבוע גשם סיף־סוף אברהם בן אברהם אבינו לרווחה. סביח כלסייד, נידון לשלושה חודשי מאסר ול־ 50
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 13 | קולנוע סרטים חהמיייד מיותר החטא וענשו ( אמני, תד־אביב; צרפת) משקף את בולמוס הנהירה של יצרני הקולנוע ברחבי העולם, אל יצירותיו של אבי ספרות הבלשים פיודר
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 14 | ,,השיכור״-איתן 12 משמר־העמק ״עלי־באבא״ -אילן 14 גלאון חווה 9שריד במכחול ובעפרון־פחס, בצבעי פסטל, חיתוך בעץ וציור בגבפולי קש — הבטחה אמנות ציוד ח נוד־משותף
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 15 | היא קיבלה את הבל -אבל היא רצתה הרבה יותר מזה נערת פנקס הציקים מרים רומנשטרייך קנתה סחורה כתל-אכיב, מסרח תמורתה צ׳קים ללא כיסוי. זהו מעשה פלילי רגיל, ואילו כוצע
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 16 | אימפרסריו ו. ה .תבדעג אה להציג ס שרט בשיתוף פעולה ע ם יורן ב. דא־רוששילד כדו רג ל פלאטה עגווד־ת (גידיורק) וסם רובין (ניו־יורק) הרקדנית הקלאסית הגדולה ביותר של
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 17 | לאומית. אבל בעצם, מה אפשר לכתוב עליהם? אני עובד לפעמים, בתור נהג באשד, גם על קו ירושלים, ואם אכתוב עליהם הפנדל החוצה, תפס את הראש והקהל שתק. חשבתי: די, נגמר:
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 18 | החי קומקומוגסגס גלים קצרים עשור בקצב כגר תשבץ ההוגה גוה 1066 מאוזן .1 .תפילת אחר הצהריים3 : עיתון ערב! .10 חית! .12 בן־מנחם מנהל אותו! . 14 שופט מחוזי; . 16
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 19 | אני יודעת שאני מחללת את הקודש, אן משום נזוז אינני יכולה לחשוב טובות על ׳הדוד מרדכי. אפילו אס יש לו אחיינית ירקרקת תחת חסותו, שהוא מת להיפטר ממנה, האם היה צריך
העולם הזה - גליון 1066 - 5 במרץ 1958 - עמוד 20 | שק ע ל שק !שבגנו שעבר פירגזם ״השורגן \זו\ז״ שיר שר ח ארגזגגר, ריתוך שירגר תפוריע שר ״שרושת בעי הבריכה ידו של קוץ מאת ח. נ .ביאליק מאת עוד יש ערים נכחדות
חזרה לתחילת העמוד