גליון 1067

העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 1 | מספר 1067 כ׳ אדר תעי״ה12.3.1958 , המחיר 500פרוטה גורדה נגד שמעון פרס האמת עד המשבר שהושתק מדוע היא וחדה
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 2 | סכחבים העורך הראשי: אורי אבנרי פגישת קוראים ראש המערכת: שלום כהו עורך משנה: דוב א־וזו עורך כיתוב: סילבי קשת רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת .136 .7
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 3 | ך ץצפא, הצפה, חוצפה, נ׳ ,עזות 1 1פנים, עזות מצח — כך מגדיר יהודה גור את המלה. וכדוגמה הוא מוסיף: ״חוצפא אפילו כלפי שמיא מחני״ — החוצפה מועילה אפילו נגד השמיים.
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 4 | תצפית במדינה (כל חזנויות ממורות) • לא יחול שיפור כיחסי ישראל-כרית-המועצות. השמועות המרובות, כי היחסים ישתנו לטובה, אינן מבוססות על תמורות כלשהן במדיניות
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 5 | את הרושם שגם לביג׳י לא היה מושג ברור מה. עשו ילדי־טיפוחיו בפרשה מסתורית זו. כשנסתיים הדיון בממשלה, נשארו רוב השרים בדעתם כי היתה זאת עיסקה בלתי־כשרה, שהאיש
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 6 | במדינה המ שק הרוגז הג דו ד מטוס בריטניה של אל־על התאחר בארבע שעות שלמות. תחת לטוס בשעה חמש, המריא ישראל רוגוזין רק בשעה תשע בערב. אבל רוגוזין לא התרגז. מפוייס
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 7 | יז 6 הרחובות בתר• אביב שארו נתבי ״העורם הזה״ :ג׳ האיש שער שגו נקרא יתמר רפפורס 23 חושב שריינם לא היד, משורר: ״אם היה משורר הייתי בטח מכירו,׳׳ 1אמר חובב־השירד-
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 8 | במדינה * ם ככי { ן * ן * 1לולים סככות עגלות ארונות מדרגות אצטבאות שולחנות * מדפי אחסנה * שלדי בנ י נים * מגיני רצועות * מגיני מכונות * מיבנים ארעיים ועוד אלף
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 9 | הצופים, מצא דה־פריס את מקומו, התבלט במהרה כרופא מוכשר. שמעו של החוקר הצעיר הגיע גם אל מחוץ לגבולות הארץ. לפני חמש שנים יצא בהמלצת הדסה להשתלמות באוניברסיטת
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 10 | בעוד ס׳ניה חוגגת נורים בגשר ירושלמי נערך מאחורי הקלעים חמאבק על גודלח ***רדת ראשים -זהובים, חומים, ל ש חו רי ם. עשרות פרצופים זעירים. כל אחד מהם סיפור בפני
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 11 | !״ליו המלתחה מקבלת רוחי נשיקה מחברה?;חדר, ^ יחידת המגורים מורנבת מעשרה ילדים, בני ׳בוגרים עוזרים לקטנים• •את מותק *,מנריז אודי, שכנה וזי תוך < בשנת. העירונית
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמת )9 שיא החוצפה,״ התמרמר סוחר .״העיריה גובה מאתנו כסף כדי שתעשיר בו את המתחרים שלנו בתל־אביב!״ מיעוטים הכפרש על חצי הלי ר ה אלפי יהודים מבקרים
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 13 | קולנוע סרטים ח שבון כ די ס טארין מבש רי המיל (הנזר, תל-אביב; רוסה) הם עגורים המרחפים בשרשרת מעל שמי מוסקבה, ערב מלחמת העולם השניה. מתחתם מתעלס זוג צעירים
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 14 | ספורט כדו רגל חמ שאתהאשה ר דז מ ג * 0 3יגד מ עי לטד־ תשבץה עו ב ס הי ה 1 0 6 7 מאוזן .1 :אשת הגמל! .5נביא! . 10 יוסף הוא בנו! . 12 על כל מיל! .14 חוטם; . 16
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 15 | בעטה ונר הפיגיאמות והדו לני המנגינה -נגד כחר״אל לא מזיק לאף אחד, אבל כולם החליטו שלא יהיה צדק במדינה הזאת עד שאני, שייע גלזר, לא אהיה שופט במשחקיהם המשוגעים.
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 16 | כמרחב אנשים רע״ם הי ר ד איננו למרות העונש של שנת מאסר, הצפוי לו אם יוציא דיבה בעלוניו, ממשיך מלכיאל גרינוואדד לשלוח •מכתבים לחברי במזרחי״ .בראש העלון הפורימי
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 17 | השותכה השלישית שר הו טבריקה המאוחדת של גמאלי עבד אל־נאצר הרומאים קראו לה ״אראביה פליבם״ -ערב המאושרת. כי הרצועה, המשתרעת לאורך הפינה הדרומית* מערבית של
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 18 | התקלקלו בוונצואלה. למה, תמהתני, הן יכולות להתכוזן? ח גן אמוץ אומר אם אשד, ואם לשני ילדים יכולה להתפנות כדי לכתוב מכתב כזה אלי, הרי מגיע לה לפחות שאפרסם אותו,
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 19 | רדיו החי דואר רשום תוכניחז בורי עצוב עובד וזתיק בקול ישראל, עורך תוכניות בידור, העיר בסוף השבוע בצער :״עוד מעט ולקול ישראל יישאר רק יום הכיפורים•. עם הפורים
העולם הזה - גליון 1067 - 12 במרץ 1958 - עמוד 20 | גן חיות לשני הסיפורים הקטנטנים האלה יש רק דבר אחד משותף — שניהם נוגעים לחיות. ובכן: בג׳ונגל אפריקאי התעוררה יום אחד לביאה משנתה וראתה את בנה — גור אריה מפוטם —
חזרה לתחילת העמוד