גליון 1068

העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 1 | וספד 1068 כ״ז אדר תשי״ח19.3.1958 , שנה 21 המחיר 500 פרוטה סינו חייו המלא שד האיש אשר הסיף מוסד למדינה מנצל אשה שיעלחשבוש מוציא נספים בררני מיומה משתמם מקוב
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 2 | רשימתו של העורר על שערורית עתוז הרדיו והיטל מם הנסיעות (העולם הזה )1067 היתה אחד הניתוחים המבריקים והאמיתיים ביותר שקראתי אי־פעם על המבנה החברתי של מדינת
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 3 | בן־חסותו הרוחני שר דויד בן־גוריון חושו בבומבי את דמתו המוסרית -מוסר הגיונגל ״ץ יאגזר לץ הוזלך •.וזח לגושווז ב&יש א שר הגזלך חפץ בי?\־ץ ד זיזזווו־ הוז\ •. יגיאץ
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 4 | ך ־ ןןןן ןןן ^ ייגאל מוסינזון (מנסה להסתיר פניו מחנוצלנזה) בחברת דו־ל 1 1ריס סורוקה, אשתו החדשה. דווים, בת ח־ ,23 נבר התחתנה פעם בישראל, לפני מספר שנים. אביה
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 5 | קצין־התרבות הועבר מן הגדוד הקרבי. מקומו נתפס על־ידי איש־תרנות חדש, דויד קורנס, שרבץ בץ החיילים במשלטים ונשא נשק. ג׳ אגו שהוא גיבור ״כל וזוזברים פולי. אוזו;
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 6 | 06— — 8א^ — 11 אש*ש1טששש^טטסטט0ש> 8אששש^>>ש*ו>(0 18 1 בסלחנות רחמנית, הגבירו את בטחונו העצמי בצעדי״ענק. הוא החל פותח בל שיחה עם זרים במלים. :אני ייגאל
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 7 | מוילנא, נתנו לבתם חינוך טוב באמריקה ובאיטליה. ג׳ודי זכתה לתהילה כצלמת אמי גותית, פירסמה את יצירותיה במיטב השבועונים האמריקאיים, צברה סכום ניכר של כסף. היא
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 8 | אחיו של הלל קוק .״אני רוצה לספר לו על המחזה שלי *,אמר לו• כעבור כמד. ימים נפגשו השניים במסעדה רחל, בשעת ארוזזת־הצהריים. בסוף השיחה הפליט ייגאל :״יש לי בקש־
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 9 | פתיחת ועידת אחדות־העכודודסועלי־ציוו: עסקנים בן־אהרון, אלון, גלילי, ארם, כר־יהודה וכרמל זמנים חדשים, זמירות חדשות העם במדינה ה אז רחה שמי כל מהפכה צריכה שמישהו
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 10 | כחדיוה ויכוהו פה־אחד מאשמת הנהגת מחתרת ר חברות בה — סטתה הוועדה, בפעם הראשונה מאז הקמתה, מתקנות החוק. במקום להחליט על שחרורו או אי־שחרורו של חירותי, פנתה
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 11 | שואלי בבריסל־ רק עשו מהו הוזמנו לעבור ישראל שגרירות המדינה, מיצגותיה ומאפיינות אותה. היכן ב או -שבע? ^ ^ אשר חחליטח שרה גינצבורג ,23 ,בוגרת הפקולטה למשפטים
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 12 | במרינה בתי משפט פ עו ר ת תג מו ל לסובלים טנשיות שעוות וקרחות טיפול מיוחד לפי שיטה חדשה ובעזרת מכשירים חדישים ביותר מאפשר א. הפסקה מוחלטת של הנשירה ב. גידול של
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 13 | במרחב מבעד מסך החול בן הבר״דו התמרד היד, בכך לעג הגורל, שבשבוע בו רבו בארץ הרמזים על הצטרפותה של ישראל לברית הים־תיכונית המוצעת על־ידי צרפת, יצא מלך מארוקו
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 14 | ספורט כדו רג ל כשלא הו ל ר, ר א הו ד ף על מאורעות השבוע האחרון בכדורגל כותב שייע גדזר: ׳עוד שבול כזה ואני מגיש בקשה לקבלת תופשה המזון המגיעה לעובדי עבודה
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 15 | יוצאים הילדים והוריהם מדי ערב לבור את שושנה לסירו ת על כ״ ערבים יכולים לחיות זה בצד זה בארץ אחת. הנערה בעלת הצמות הארוכות הצטרפה למשך כמה שנים לקיבוץ השומר
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 16 | קולנוע סרטים אב היתומים וז ר א ^ עי ר וארבלנזי... בעבודוז ובך גספ ור ט וזוא תופסבזקופראפווך מרבן מאליו•. נלסון הוא ניעשו1 לקראת הפסח אנו מחסלים כל מלאי הרהיטים
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 17 | אמנות מ חול ב ך נודד העוד הלמות תופים; שירה צרודה וחד־גונית. המלים זרות, המנגינה שונה לחלוטין ממה שהקהל הישראלי רגיל לשמוע. ונוסף לאלה אשד, יפה ודינמית׳ המניעה
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 18 | די*י רדיו החי פגישה חרת גורל ף כאר״שכע, התלוננה צעירה בת 22 *4במשסרד״ כי נאנסה לפני כשנה על־ידי ״מישהו בפתח־תקוה׳׳ וילדה בן, נחקרה מדוע לא התלוננה על האונס
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 19 | תינוקות שנולדו בי! ה־ 22 במארס 1־21 באפריל, נמצאים תחת מזל טלה, יתמזל הראשון בגלגל המזלות, שמרכלים עליו שהוא הטוב שבכולם. אנשי טלה הם בעלי־יזמה גדולים, וכמעט
העולם הזה - גליון 1068 - 19 במרץ 1958 - עמוד 20 | הערות^שול״כן המפלגות השונות מגלות אקטיביות רבה מסביב לעתון הרדיו ...ראדיו־אקטיכיות. בעריכת לילי גלילי שרת החוץ גולדה מאיר רקדההורה עם מנהיגי גאנה
חזרה לתחילת העמוד