גליון 1069

העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 1 | המחיר 500 פרוטה האס עמוד נואש שמהן חווי שרע שקבל דדו אתעסק המדינה
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 2 | הוא הורה לבעל החנות לשלוח את הכלים לביתו, וכשנשאל לכתובתו השיב בנאוה: ״יגאל סוסינזון מקרה זה, שמסרתיו כפי שאירע, הינו הוכחה חותכת לדמותו ומהותו. לי עצמי הסיר
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 3 | דוזגאשמילי (ץ איל המלך היה אום סימפאטי מאד. * /הו א היה יפה־תואר, אמ׳ץ־לב ומצניע- לכת .״הנה הוא נחבא אל הכלי* וירוצו ויקחוהו מש* ויתיצב בתוך העם׳ ויגבה מכל העם
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 4 | במדינה העם //מ27( ,/י(0 //עהססח ל ט הור כללי עזל המטבח ל ח טוי י סודי ע 1להמ טו ת לנקוי עויטתי עול הארונות לינדול כ/שכ/יד הכל מקקים, פשפשים, נמלים, זבובים
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 5 | תקציב למועצות שאינן קיימות לסי החוק. תקציב זה הוא הבסיס החוקי היחידי, לקיום מועצות אלד״ סיעות נעלמות. השבוע שוב הגיע המועד ה״מח לקבלת תקציב ד,מועצ<ת. אולם השעם
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 6 | במדינה מיעוטים ל אן נערמו הניירות* הסם ור התחיל עם תחילת המאה העשרים, כאשר לג׳ורג׳ חווא נולד בן זכר. ג׳ורג׳, העשיר המושלג בן עכו, אהב את בנו הרך, קרא לו בשם
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 7 | השבוע חששו ואשי מפא׳ שגוודמן הגיע ושעו יותר. כי איחוד ח׳׳ץ (.חרות־הצ״ב) עלול להזזת סכנה ממשית למעמדה של מפא׳׳י, הרבה יותר מאיחוד צ׳׳ם (הצ׳׳ב־הפרוגרם יבים).
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 8 | במדינה וה 1זשן מעמוד )6 נבואי למעבר מנדלבוים השנה לא רצו ל־אפשר לי זאת, ורק לאחר שבעלה של רי־סונדה בתי, דאוד אל־רוויל, ערב לי על סכום רציני — הרשו לי לעבור.
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 9 | בשווה של עיסקות כלנר־ות פחות זנות ופחות צחות בוק הטמפו חתם לי על התחייבות שלא יעסוק בשלוש השנים הקרובות ביצור משקאות קלים דומים לממפו, ובהפצתם מחוץ לאיזור
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 10 | כתב ״הונולם הזה״ שהשתהו כבול־ידיים בהפגנה נגד הברכה מדוש: ״אני מפא־ן נטודי־קרתא!״ מאת פרץ גו ו מ 1 ^ כר ראיתי יותר מהפגנה אחת של נטורי קרתא, סתם כתושב ירושלמי
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 11 | נ האפורה) השוו אל ידו של׳אהד המפגינים, בראשית חחבגנה, ברחוב גאה שערים ווץ״ של זב נלך .יכים ל- הנאומים יה היתד, נשאלה ם :״כר־וש פנחס ־,גזירה!״ ני נטורי ברורות
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 12 | בם רי 1ה בעל־הבית, תרמו הלוקצ׳ים חלק נכבד למדי ממנו. כדי למנוע את המאבק על אמבט־ת־המריבד, מליהפך למקרה חוזר של ריב־פחי־האשפה ברמת גן, אשר נסתיים ברצח, הוציאה
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 13 | מקי! לחקלאות ויטאמינים כשד־נדנים ימשכו בקרוב את האמה ת. חברת ארטיק מתבוננת להכניס ויסאמי.ים לתדצרתה, כדי לרכוש קהל בסיסמה של ע.־ך תזונתי מוגבר מתנה כוספת
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 14 | מאת שייע גלזד ב עי ט ה חו פ שי ת ספורט מנגנון מ ה ( זרה, חוחחב? ך* לכתי בשבת ככול,ר בדרכי למועדת מכבי, כדי לנסוע ( ן?משחק ביפו• עברתי דרך מוגרבי ופתאום אני
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 15 | סיבודו האישי של הצנחן בן הגיורת שסיוב לטבור במקווה ״ניצחתי את הונף ר השבוע נחלה הרבנות הראשית כישראל אה אחד מבשלונותיח הגדולים. היא נאלצה להיכנע לדרישתו של
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 16 | קולנוע אס 1גו ת סוף ?883 ׳41)10X010 סככות עגלות * לולים ארונות מדרגות אצטבאות שולחנות * מדפי אחסנה * שלדי בנ יני ם * מגיני רצועות * מגינימכונות * מיבנים ארעיים
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 17 | כגוף חי המתאמץ, מזיע׳ נושם ומתרגש. כל תנועה שלו מביאה את הצופה לידי מתח והתרגשות. לעומתו נראים כל השחקנים החיים כבובות חסרות־חיים; בהשוואה ליופיו, נראית סופיה
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 18 | המעשנים קבע א ס=ם הממד ע ^ בו. כ ׳0גדי ( מ פי לעד ת שב ץ 1069 319 09133 מ אוזן 1נ דוו כמשפט קסטנר ! 3תוצאה של בדיקה רפואית ! .10 ראש האקדמ אים של ההסתד רות! .
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 19 | החי אפיה וקוץ כה ך* ת ל׳ א בי ם, התלונן שמואל נאגל ב)* משטרה, כי בקנותו לחמניה מצא בתוכה מסמר שחור קטן, הסביר :״אמנם שמי נאגל (מסמר באידיש) אך איני אוכל
העולם הזה - גליון 1069 - 26 במרץ 1958 - עמוד 20 | מכתבל שטות> צבדינו ח מו די ם ו עו ק צני ם תחרות על חרוז אחד ב ע רי כ ת לילי גלילי * * ני אלי ( )3קיבל נוברשת־שיניים ו־ *4כוס ליום הולדתו השלישי, כנהוג אצלנו
חזרה לתחילת העמוד