גליון 1070

העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 2 | ה עו ב ס חו ה העורך הראש*: אור* אב;ר* ־ ראש המערכת: שלום נהו עורך משנה: דוב א־תו עורך ניתוב: בייבי ב.ית וחוב גליקסון .8תל־אב• :נו לפון .26795 ח יי 156 מען
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 3 | מכתבים יורש העצר בויכוחים שהיו 5י מזה הרבה שנים עם הברי, בקשר לחעולם הזה, הועלתה בפי רבים הטענה החוזרת: העולם הזה שולל תמיר, אין הוא מצביע על הררר בה יש ללכת
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 4 | מכתבים (המשן מעמוד )3 יהירות טרזנית והתהדרות בנוצות לא לו. עלי להזכיר למר חושי כי ההיסטוריה •טל חיפה היא ארובה וראשיתה וטן רב בטרס נולד. כן ובתה חיפה בראשי עיר
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 5 | עוב נסה תעו״ח. שואל המחבר שאלת נוקבת ״שפוך חמתך על הגרים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, כי אכל את יעקוב ואת נוהו השמו! שפוך עליהם זעמך, וחרון אפך
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 6 | הא1 [ 1 ״ 1]11,. [1יהודי 1ואם מדינת ישראל האמיתיים לנכי ההשתייכות היו הרכנים. נשים שהתגיירו -חיינו שקיבלו את הדת היהודית, שטבלו במקווה ועברו טכסים דתיים אחרים
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 7 | שייכת לו? וגה זה הוד*? הים התיכון. הקיבוץ הדל בארץ־ישראל לא היה אלא חלק קסן מן העדה היהודית, ולא החשוב ביותר. עדה זו הלכה וגדלה. איד? לא כתוצאת מפיזור כני
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 8 | תצפית במדינה (נל חופויוח שמורות) • יתכן מאד כי הבחירות לכנסת הכאה תתקיימנה עוד השנה. לאחרונה שוב גברו חסיכויים ני ביג׳י ייצור משבר מלאכותי ויקרא לנחירות מיד
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 9 | ביניהם המנגנונים המפלגתיים השונים, המאורגנים בשבע קופות־חולים מפלגתיות או מפלגתיות חצר״ את עניני הבריאות של 1,215,000 נפש. הלויתן בחבורה, קופת־החולים של
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 10 | כמדינה יחסי חוץ בנר בודד כמופקכה דגל ישראל התנוסס השבוע בין עשרות דגלים אחרים, ברחבה שלפני הקונסרבטוריון במוסקבה. מתוך ההיכל המפואר בקעו צלילי מוסיקה קלאסית.
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 11 | קהר בתובעה מרתקת א ל\ לי מתיה לניוון הדרגתי של חלקי הגוף הבריאים ולזיהום, אשר אין הרופאים יכולים להתגבר עליהם. ד״ר גוסמן החל מעסיק את המשותקים בסוגי ספורט
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 12 | שכבה נירה (ימין) לישון במאהל אוהל׳ ך 0ן | ^ י י| ידי קבוצתה בשעות הצהריים. למחרת, עם 30י * • בשלוש לפנות בוקר, נעלם המאהל תוך חמש דקות, הועבר למקום התחלה
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 13 | * 1 4 1 1 6 1 1 1 1 * 1ן היו הגיבורות האמיתיות — סוליות הנעליים הסבלניות. ניידת 1 1 1 * 11.11 1־ מיוחדת של 12 סנדלרים חוננה באופן מיוחד לטיפול מיידי בכל נעל
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 14 | במדז 1ה (המשך נזפנזוד ) 10 בספק, רצו בכל זאת בעילום שם, בצניעותם ובענוזתם המרובה. בבית־המשפט הוצאו פקודות המאסר נגד הפקידים בחדרי־חדרים. הבקשות להוצאת צווי
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 15 | מלכה רוזנשטיין (שניה מימין) שפרווה לבנה מכסה את שמלת הקטיפה השחורה שלה, והנערה במשק> # 1 1 11י פיים שחורים הלבושה בשמלת קטיפה אדומח, חיו בין הנערות הבולטות
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 16 | אנשים עצה דיפלומטית אל ת שבי עיפה לסדר נקיון הבית, הכביסה, דאגתך נתונה לו כל השנה ובפרט בערב פסח, חג הנקיון והסדר. הכביסה והנקיון עבודה קשה ודורשת מאמץ מעקרת
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 17 | קזלמע והצדק, אשר הוכיחו את עמם, את מלכיהם ושריהם מתוך אהבתם אותם אהבת אמתי ש ר אל קנאות מקצועית בלאדה בשם סלע אדום, שמילותיה נכתבו בידי חיים חפר ומנגינתה חוברה
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 18 | החז כבקשה, תודח -טליחח1 ך ירושלים, אחרי שהחברה הממשלתית לתיירות הוציאה עלון־הדרכה לילדים, לקראת שנת העשור, ובו הסיסמה ״תודה, סליחה, בבקשה — אלה מכניסים מטבע
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 19 | אמנות בידו ר הזמנה למחול בתקציבה של כמעט כל משפחה ישראלית ממוצעת מופיע באחד הימים הסעיף: שעורי ריקוד לבת• רק חלק זעיר מן התלמידות לריתמיקה ומחול מתמיד בשעורים
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 20 | רדין גלים קצרים בלי בדיחות מאמץ נוסף של הנהלת קול ישראל, לספק בידור למאזין, עלה בתוהו. נסיין הקלטה של תוכנית סיפורי בדיחות בעל־פד״ בהשתתפותם של חיים גורי ועדה
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 21 | מוכרחה להביא בפניכם את מכתבה של אורה גרינברג: ״מעניינת מאד היתר. הרשימה על זיוה רודן (העולס הזה )1064 וכפי שהיא רואה את חייה בצה״ל. לפי דעתי לא היתד, זו תקופת
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 22 | ספורט איגרוף הנער מאיסטנבול דיק סייג׳ היה שוטר בריטי בפלשתינה, בתקופת המנדט. לא פעם הזדמן לו להיות נוכח בתגרות בין יהודים וערבים. דיק נשא אשה יהודיה וחזר
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 23 | ״הצרה איתך היא שאתה לוקח את הדברים יותר מדי ברצינות ״אצלצל לך עוד פעם. אני צריכה
העולם הזה - גליון 1070 - 1 באפריל 1958 - עמוד 24 | לפני 3000 שנה(בערך) צלחו בני ישראל ובנותיו את ים־סומ. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביב שה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. כיום שוב נשואות עיני העם בכל קיץ אל הים
חזרה לתחילת העמוד