גליון 1072

העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 1 | מה באמת אמו שדים רוסיה הסובייטית האס כחשצ־וב הוא אשיעור? הצבור סנטו ליהוד רוסיה? ווההסו אל מריש
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 2 | ־עורך הראשי: אורי אבנר י ראש המערבת: שלום:ה ז עורך משנה: רוב איתן עורך כיתוב: סילבי קשת רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד .136 .מען מזברק־ס
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 3 | ך* סערה האדירה שהתחוללה השבוע } 1בעתונות הישראלית, מסביב לראיון עם ניקיטה כרושצ׳וב שפורסם בעונזן הפאדינזאי פיגארו, היתד, מיוחדת במינה. לולא היה מעורב בדבר
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 4 | תצפית בם דינה (כ? הזכויות שמורות) • חכר הכנ ס ת ישראל רוקח יגיש אולטימטום לציונים• הכלליים, להפטיח לו א ת רא שות עיריית תל־אכיב. רוקח מצטער על ני עזב לפני חמש
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 5 | ממשלת ברית־המועצות אמר, בין השאר: ״היהודים אינם מסוגלים לחיי עמל ומשמעת קולקטיביים הוא ״הביע ספקות ביחס לעתיד הקהילות היהודיות ברוסיה.״ לדבריו ״עשתה ישראל שרות
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 6 | כנס ״דוו המור־ אצ״ל כיכר מוגרכי עד לחוף הים של תל־אביב, נערכו אלפים בטורים. משני צידי רחוב אלנבי הצטופפו המונים על המדרכות. דגלי המדינה ודגלונים צרפתיים
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 7 | קיבץ שוב אח אגש׳ המחתות -תחת נגני תגועת החוות כו ב ש שו ב את יפו בית־הסוהר, היתד, הדרך קצרה עד מאוד. הדרך לקניה, בה ישב בוים עד חודש יולי , 1948 היתד, ארוכה
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד )5 בדרך זו הצליח פלג להעלים את הידיעה, כי הימה נשאר חייב 3000ל״י לרמ״ח אלי דקל מהמטה הארצי של המשטרה 800 ,ל״י לסמל רופא מעובדי מחלקתו 1000
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 9 | אם באח׳ הלבנון נברה שרחבת, מת יגידו בדמשק ובקאהיו הקרב על ל בנון ל אולם האורחים הגדול, בארמון הסולטן בדמשק, נכנסה משלחת של נכבדים לבנוניים• ראש המשלחת, גבר שמן
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 10 | נתב..השוס החן־ השתהו בהסומת סצינת סואגית שהנכה חמת כ ״ כן פיגימה בראש ״;״ טורית, עשויה מבד פיגימה מודרני, אני מתפעל ו מקלגס רומאי שהשתתף בהסרטת בן־חור. * * כ ל
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 11 | !!מדיה מבדרת ן לא קיבל את התשובה עבורי אבל 7א היה לו זמן לגרש אותי. ת הז׳קט ותיכנס בין כולם,״ עשה ,״אבל תחתום לי על התחייבות זונות שלך תפרסם רק בארץ ולא ים
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 12 | (המשך מעמוד ) 11 באדישותם המקצועית לתכונה שמסביב. זקנה אחת בתלבושת מזרחית ישבה על סלע, חייכה מולי בפה חסר־שיניים. רציתי ללמוד מעט מהותיקים במקצוע. הצגתי את
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 13 | במדינה ב עי ט ה חו פ שית מאת כדורסל קירקשל בא העירה כל מי שהיה סבור, כי אחרי שקירקסה של הגברת מדראנו יעזוב השבוע את תל- אביב ישאר חלל ריק בשטח בידור זה, יכול
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 14 | רדיו יוסף עושה פולקלור. שנה שלישית מי יודע? /שנה שלישית אני יודע / .סוף סוף הגיעו ממרומים ! הפלגה מקוצרת מרבד קסמים ושילומים. התכונה האופיינית לתוכנית השידור
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 15 | בייעור חמץ ך• תל׳אביב, התלוננה מרסל סואד 1במשטרה, כי אחרי שתלתה את לבני המיטה שלה לאוורור לכבוד חג הפסח, וביניהם גם ציפית שכללה תכשיטים בשווי של 300ל״י, הוציא
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 16 | אנשים קח אתך את המצלמה עונת הטיולים החלה. עוד מעט הטבע יקשט את־ הנוף בהדד פריו. יהיה יופי זה שמוך לך בתמונה בעזרת המצלמה. אותה, יחד עם הדרכה, תקכל אצל פוטנ
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 17 | כד הגבירות ומעדה מגיד 16 מסמנות להשתתף בתחרות ניתנת בזה הזדמנות ל־ 6גבירות להציג את המודלים החדישים שלנו לקראת האביב בשתי תצוגות אופנה ריקה זראי תשוקה לכל צעיר
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 18 | אלה שאינם יודעים מה יעשו והיכן, יוכלו אולי למצוא עניין במכתבו של פנחס אופק, מרח׳ יהודה הלו׳ 9ג , 1תל אביב: ״אנו מהווים חוג תרבותי־חברתי, ששם לו כמטרה לערוך
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 19 | אמנות ציור האב ובתו בגלריית האמנות הגדולה של ארגו! אמהות עובדות בתל־אביב, עמד בשבוע שעבר גבר כסוף־שיער, חייך בהנאה למראה קהל המבקרים הרב• לידו עמדה צעירה
העולם הזה - גליון 1072 - 16 באפריל 1958 - עמוד 20 | מזרעה לכל דור>)1 בעריכת לילי גלילי מוזמנים מ שתתפים. אחד הקוראים מבין המשתתפים בשליחת חומר לעמזד זה יזכה מדי שבוע בפרס של סו לירות ישראליות. הזוכה בכפרם השבוע:
חזרה לתחילת העמוד