גליון 1074

העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 2 | רחוב נליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26765 ת. ד .136 .מען מוברקים :״עולמפרס״. המוציא לאור: העולם הזה בע״מ. דפוס משה שהם בע״מ, ת״א, טל.62239 . ההפצה: דוד טופל ובניו,
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 3 | היה זה עשור שמח. כל מי שרצה לשמוח -שמח. ורוב רובם של אזרחי ישראל רצו ככף כלם שלם. כמו ככל חג, השמחה היתה תלויה ככל איש עצמו. אם היה לכו פתוח ונפשו מוכנה ושוקקה
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 4 | צהלה בירושלים מיצעד צנוע. ללא אנתונות, ריתק ובו! מיליון צונים צוהלים ונלהבים ינכנפי הארץ מרות פיזור המיפגנים והחגיגות על /־ 1פני כל הארץ, התרכזו בבירה ביום
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 5 | החזרה של אתמול לא השביעה רצון. טנק נתקע באמצע הדרך, לא חולץ במהירות הדרושה .״מה יקרה אם הרמקולים לא יפעלו, מה אם כניסה תיחסם על־ידי קהלי״ שואל מישהו .״נוכל רק
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 6 | ך * עי רדבשהחג. רחובות אפורים קרנו | | לפתע בשלל צבעים. בתים משעממים חייכו מבעד לעטרת דגלונים וירק. שיירות של ילדי־גן השתרכו ברחובות, בעקבות מנותיהם, כשהם
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 7 | הספורט הצבאי הישן והמקובל ביותר, הוא התעמלות הקורות. אולם ^ 1111 | /י 11 1במפגן הלילי של צה״ל באיצטדיון רמת־גן הפכו קורות מהתעמלות, בסיום ההופעה, ללפידים
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 8 | הדגיון מעוקיף צלס..העולם הזה״ מנציח מתיחית הלגיון על חומות יהעיו דה: מחוגי השעון הראו כי השעה כבר תשע. ואילו המכונית המיוחדת, שהסיעה את צלמי העתונות במרוכז
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 9 | צלם הלגין במרכזו של רחוב ממילא המבותר שכב לגיונר זח מאחורי שקי חול, ובידו מצלמה. הוא התכוון לצלם, כנראה, את המיצעד של צה״ל, שנע לא הרחק ממנו. אך קשה להבין לשם
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 10 | ילדים בני שמונה וחמש חוגגים את חג העצמאות, בפשטות מובנת ושיגרתית, נמו את חג הפסח, ראש־השנה וחג הביכורים. ך * וברתצהובה עבת־דפים עמדה הי 1שבוע במרכז חגיגות יום
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 11 | שיכורים מעטים נראו ברחובות העיר• רובם הגדול חיז אלוי משתתפי המסיבות הפרסיות, שבאו איש ובקבוקו ענדו. שלא היה עסוק בחלטורה, הפר״ הקהל המשיך לזרום. בדיוק במקום בו
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 12 | במדינה ״ מ @ 3311נ ש ^ היצירה ה חדי ש ה ביותר של תוצרת 0 1 4 *9 הרדיו המלכותי, כשמו כן הוא ־ המקלטים! מלך יעז מקל טי ם זולים יותר, אך איו טו בי ם יותר! זוהי
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 13 | 282 כבשים ועזים שנלקחו ממנו כמה חודשים אחרי כיבוש מקר• השתתפות בחגיגות? ״רק ילדים שאין להם מה לעשות רוקדים׳״ השיב הפלח ברצינות׳ ״אני צריך לפרנס משפחה של 19
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 14 | אנשים עווע הוד• דגול זריזות מפתיעה גילה יומון לאחדות ה* עבודה למרחב. בגליון חג יום העצמאות פירסם ניתוח מסורס ומדוקדק מנאום ראש הממשלה דויד כך־גוריון בישיבה
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 15 | ולוא צ עי ר אילקה ואכיכה על כמת הכידור התלהבות סל רגל אחת עשר פעמים באוויר מנהל משרד ראש הממשלה ומנהל הועדה הישראלית לחגיגות העשור תיאודור (״טדי״) קולק לא איחר
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד ) 13 רית ירושלים דאז, על מגילת העצמאות׳ לא מצאה חתימתו המסולסלת והבלתי־מובנת חן בעיני ביג׳י. אוסטר נאלץ להסביר לו שזו חתימתו הרגילה. • מנהיג
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 17 | ילדי העשור, שנקבצו מכל חלקי־הארץ: • מה מזכירה לבם בת־גליסץ ״עקוב עמידרור :״האוניה בת־גלים, נשבתה והוכנסה לצי של מצרים. הצוות שוחרר אחרי כמה שנים ,ילד
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 18 | לאלה שהציפו אותי בשאלות: חברתי נילי איננה לילי. מה פתאום? ובכלל, מה אתם כולכם נותבים אלי? פנו אל לילי. היא אפילו משלמת בעז זה. הרשוני להביא בפניכם את מכתבו של
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 19 | אמנזת תיאטרון תכל על העולם כולו מבעד למשקפי הרצון הטוב של עצמו והשנתון הממשלתי של ממשלת ישראל. אגדות לוד (התיאטרון הקאמרי) הן פרי הרהוריו וחלומותיו של משה
העולם הזה - גליון 1074 - 30 באפריל 1958 - עמוד 20 | בחירות ב ע רי כ ת ליל* גלילי מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מבין המשתתפים בשליחת חוסר לעמוד זה יזכה מדי טבוע בפרס של 10 לירות. הזוכים השבוע — יורם ברנשטיין,
חזרה לתחילת העמוד