גליון 1075

העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 1 | סוף־סוף -סולק סמר הוסבו!
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 2 | מכתבים בני תש״ח בים ה אינ סו פי יעל שיעמום מודפס, הי ה נ ליון העשור שלכם (העולם הזה ; 007 :קרן אור מרעננת — החל מהשער הצבעוני הנפלא וכלה בחומר משנת תקומת
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 3 | ץ* ר דויד בן־גוריון סירב לקבל את !4פינקס־הזיהוי החדש, שהוצא על־ידי משרד־הפנים של ממשלת־ישראל. את סירובו נימק בכך שאינו מכיר בזכותה של השפה הערבית להופיע
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 4 | ת צ מי ת (כל הזכויות שמורות) • תוך שנה יחולו שינויים מהפכניים נוספים במשטרה. קבוצת־המניהלים ביג׳׳ במדינה החליס ה לגייס צוות שלם חדש מבין המפקדים המ שוחררים
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 5 | גם המדינה היחידה בעולם, מאז רוסיה הצארית, בו זקוקים העתונאים לאישור מטעם המשטרה כדי למלא את תפקידם. הדבר הונהג כמעט במקרה לפני כמה שנים׳ כשהחלה לשכת העתונות
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 6 | בבושת נניס, ללא שיוו שר הסתות האמת העגומה, סורק השבוע המנקה הנדר׳ ך ייופעתו של המפקח הכללי של המשטרה במשפט זה היה בה משום טרגדיה,׳־ ק ב עו שלושת שופטי
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 7 | 4זז דו עמסל 3 1 1 1ו ! £נו *נ 3ד ג 3 3מג וום *1191111 ״העולם הזה״ - 953 ינואר 1956 ״העולם הזה״ - 1032 יולי 1957 ״העולם הזה״ - 991 נובמבר 1956 במקום מעשה הגון,
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 8 | סהר שוקו! (המשך נועמוד )7 €3 /6ר הל^/״ל/ד/״ נגס אזרחית שהפכה למעשה להתגוננות המשטרה והמשטר כולו • והפזמון החוזר של העדות, שהפכה כמעט לסיסמתו האישית של סהר :״לא
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 9 | במדינה (המשך מעמוד )5 לבימת־משנד, קטנה, בד, ישבו כמד, מנכבדי וזתיקי המקום. התנצל השבוע יושב־ראש המועצה המקומית אליהו מירון :״לשכת הנשיא ידעה מראש על ההפרדה בין
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 10 | נצרת, עיר השרום, ואתה השבוע את הפגנת־הדמים הגדולה ביותו מאז סיום שרטון אכן על כ ד מיל ך• גלי תכלת־לכן ואדום לוהט ד ת! קדמו בבוקר האחד במאי לכיוון כיכר
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 11 | וזמנדס הבריטי 1אם יסתובבו בעיר עד שעות אחר |אפס מעשה.״ .1צבאי סירב לשמוע• הקומוניס־הסירוב החלו משדרים ברמקול, גונם, על השעה תשע כשעת בין ההודעות שידרו שירים
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד )9 סכנה חמורה לציבור האזרחים בתל־אביב — יותר מכל מחתרת אמיתית או מדומה.״ ד ר כי אדם המאהב 1על גוש אפור צנח מראש מגדל י.מ.ק.א בירושלים׳ נחבט
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 13 | במרחב סיפורו של אמויקאי לא וגיל מ חו, שנוק את היחס לערבים רע״בז הגיבור ״המאוחד״ הראשון מוחמד אחמד אל־גיאר נעשה גיבור לאומי במקרה. הוא פיקד על מוצב ערבי, החולש
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 14 | קולנוע סרטים סיור בארץ התלומגת רחוב החרפה (ארמון דויד, תל־אביב; יפאן) מוביל את הצופה לתוככי בית־בושת יפאני, חושף לפניו יצאניות יפות המתפשטות מאחורי מסך שקוף,
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 15 | בסודיות מוחלטת נכנע השבוע ״גאל מוסינחן רגיוד׳ שנטר חסמבה משר כ סו אז יצאו ילדי חס מבה — ״חבורת ^ זסוד מוחלט בהחלט״ — למלא את שליחותם למען המולדת׳ לא בוצע מיבצע
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 16 | אנשים מ תי כחדד־ מ 5* 8ה19 במסגרתש תי תצוגות או פנה יחדע תצוגות תוצרת תדמה וחלוקת חינם של מוצ ו׳ ח־ן־בלדג וינאיד שתתקיימנה ביום שלישי 13 ,במאי ,1958 בשעות
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 17 | לראי :״בעד. אבל לא בימי חמסין.״ הזמר אריה (אריק) לביא :״אי־אפשר לעשות מזה מקצוע בארץ, כאן כולם חובבים״ בסקופ רציני זכה השבוע השבועון קולנוע. סופרת השבועון
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 18 | נו, איך להסביר לך, פשוט — פשוט — הבת של מוצאי שבת.״ מה שלומכם? כאילו שבאמת איכפת לי. אני רוצה להעמיד כמה אנשים על טעות אחת. אני משתגעת אחרי מכתבי השמצה שאני
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 19 | רדיו החי הפועלים והמתים תוכניות העז 3 3ית במעמד חגיגי מוגבר, הודיע לפני שבוע מנהל שרותי השידור, צבי זינדר, על פתיחת תוכניות הקיץ של קול ישראל. בפיו היתד, הבטחה
העולם הזה - גליון 1075 - 7 במאי 1958 - עמוד 20 | 50צ £4סנ1ל£$ מזז עו בו ת ה ש בו עיי ם בעריכת לילי גלילי הוי, מדוע השבוע כל עיטוש מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מבין המשתתפים בשליחת חומר לעמוד זה יזכה סדי הפך
חזרה לתחילת העמוד