גליון 1076

העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 1 | מספד 1076 כ״ד אייר תשי״ח14.5.1958 , שנ ה 21 המהיר 500פרוטה 3ה הביא וחיסורבסאוגו שד מש1ן״החושך מהו חלקו שו סר קורק בבושת ההסוואה? מבן נ ש ם ש< ארו הד״? דשתס
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 2 | כתבים המפקח הולך זהו נצחון פשוט, ברור, שלם. במשך שמונה שנות קיומה של המערכת הנוכחית, מתו 11 שבועונים, שניסו להתחרות בנו בגלוי או בנסתר. חלקם קויימו בכל 21 שנות
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 3 | עוייג׳־ אגנ די ע 1זדמ לתרגזת הוא הושלו נדי לרסק את הלוחמים בשחיתות החת ועת קרע עת המסווה גער נוי נעריו ש״ב טען ב ׳ אבנר* גדוע ממרגל. אבנר* טען ען ״ ב הסית אגש*
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 4 | השבועון נשלח בחבילות ליחידות צה״ל, אשר רבים מהם התיווסו אליו כאל איגרת עכברי־העורף בקפה כסית, ללוחמים. אחרי שנסע על־חשבון צה״ל לארצות־הברית לביקור ממושך, חזר
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 5 | טנאי שנשא את התואר ״העורך הכללי״ .כעבור שנה וחצי, כשיצא טנאי מהעסק, זכה לופבן סוף־סוף לשאת בתואר הבלעדי למשך חודשים אחדים׳ עד להתמוטטות הסופית. אלה היו שבועות
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 6 | \זו,א צ עי ר ר אוז ל בוי בעגודוז ובך בספורט דזוא תופס בלקום ראעיון בן־ציוך. בידי איש זה היתד, אינפורמציה עשירה; מנגנון־החושך חשש פן יעיד. כדי להבטיח ־שלא יעיד
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 7 | מ!ג!!55 עק ה&צורס!5.5ל־ יי&ד&ד וגייס צוללות אדומות ! ביסהאד 1ם מכשיר תעמולה קומוניסטי מס־ 1 מ • 8ו!8מ׳1״גן אל. 1.1 1111 1111 למען עמום בך־גוריוו אכנרי, סוכן
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 8 | יחיד. אולם עתה הושם מחסום על פיו. באותו זמן בו הוחלט סופית על סילוק סהר הבין מנגנון־החושך שמוטב לו לא להסתער גלויות על אלה שהוא רואה בהם את אויביו, הסתערות
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 9 | במדינה העם לחם החסד הפצצה של השבוע לא היתה בין הזי־קוקין המאוחרים של חגיגות העשור האחרונות, גם לא בפגזים המילוליים שנפלו מסביב להר־הצופים, ואף לא במוקשים
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 10 | עשוראי־לשעפר אגמון כליל העצמאות ״אתם יכולים ללכת • דשכת דדי כד אויבי הנוער מחלות המ י ן מאת ד״ר מרדכי זידמן מהר למסרה בנ סי חנויות,,אצבכעז׳׳, ד ר וש ה דירת־חדר
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 11 | סיפרו לכל מי שרצה לשמוע על המליונים הרבים שבוזבזו על ה״זבנג״ הראשון והאחרון של אחד ממבצעי הפרסומת הגדולים ביותר של חצר ביג׳י ומנהליו. שהאף שלי לא מוצא חן בעיני
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 12 | פצצה במערכת, נסיון לחטוף את העורכים, מכשיר־האזנה בבית־קפה, פרטיכל של ישיבה סודית מיעוטי ם אלגייד־החדשה ,מה שיש לשנות הוא הקו, כל הקו (זה מושג מעורפל /אך מאוד
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 13 | ההרצה, שהחלה לפני שבועות אחדים, התברר כי זרועות המסמיכים בבריכות הנחושת חלשות מדי. המשאבות שבבריכות לא פעלו וד,מנופים, שמתפקידם להעביר את החומר מן הבריכה אל
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 14 | מוצג* הקייץ של ״מדים״ עם סיום ״מצעד הפרוטות״ ואיסוף כספי התרומות, נערכה תצוגת אופנה מיוחדת שכללה מבחר מוצגים קיציים משל בית־מסחר מדים• הופעה זאת של מדים היתד,
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 15 | החי סו לי ד ריו תמעמדים י רו ש לי ם, אחרי שהנהלת בית־הספר 2על שם ארלוזורוב הטילה על השמש י. מרגלית לקבל עובד נוסף לבית־הספר, בחר השמש באשתו, קיבל הוראה מלשכת
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 16 | ספרים מקור המדבר הח ת ג לי ו ת סי ני (מאת בנו רותנבוג, הוצאת מסדה 205 ,עמודים) החלו ביום חורפי אחד, שבוע אחרי שצה״ל כבש את חצי״ האי. לאנד רובר ירוק, עמום
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 17 | יאיי ררין בע>ל\ה חופע\>ת מאת תוכניות דול רי ם 3ת 1״ך 124 אלף דולר, בצ׳ק טוב של חברת התמרוקים הבלון, מצפים בימים אלה לכל גבר ואשד, בישראל שגילם למעלה מ־17 שנה.
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 18 | בעריכת לילי גלילי מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מבין המשתתפים בשליחת חוסר לעמוד זה יזכה מדי שבוע בפרס של 10 לירות. הזוכה בפרס זה השבוע היא הקוראה מאירה דויטש,
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 19 | קולמע סרטים ב ת רומא והגברי לילות ל3 ,יריה (צפון׳ תל־אביב; איטליה) הם לילותיה של יצאנית רומאית קטנה ומכוערת (ג׳ולייטה מסינה) ,דמות גוצה המכוסה בפרוזה וגורבת
העולם הזה - גליון 1076 - 14 במאי 1958 - עמוד 20 | סידרת מועמדות ראשונה שאלון מועמדות את השאלון הזה זכאית למלא המועמדת עצמה, וכן כל אדם אהר המעוניין להמליץ על מועמדת, המתאימה לדעתו לתחרות• אלו הן ארבע המועמדות
חזרה לתחילת העמוד