גליון 1077

העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 1 | ענו פריו׳ עור ודמי הגגנדס נתנם -ושוחח־לפני חודש״ס 111331ס1די1ח י וציו! שמוי־כסף! 11 יו״ן ון ייז! 1זוווו ד וזז דקווווז —יזוזו— — —1!11 ישזיזח — י 1ז ן ך1ואמ 01
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 2 | העורך הראשי: אודי אבנרי ראש המערכת: שלום כהז עורך משנה: רוב *יוזז רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד .136 .מען לנוברקים :״עולחפרס״. הסוציא לאור: העולם
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 3 | ך • פגישה היתה סודית. השתתפו י 1ב ה פקיד בכיר של הממשלה וחבר־כנסת ערבי של מק״י. הפקיד פתח בדיונים .״אנו זקוקים לעזרתכם. יש מזימה לבטל את המימשל הצבאי ערב
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 4 | במדינה העם עוד הפשע דירו ת י3ות ומרווחות ברחובות בארי, הדר וארלחורוב ו־ג חדרים בנות ,2 בר חוב וי צ מו דירות בנות } ו־/2ג ג חדרים עם מרחב פתוח לשדרה מצד אחד
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 5 | אסלי החליפו בועידת פוטסדאם המשולשת. החודש פירסם הבולדוג הזקן אחרית דבר לספריו׳ אשר יתכן מאד ויהיו הדברים האחרונים שהוא יכתוב לפירסום. בין יתר הפרקים, בהם מעדכן
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 6 | במדינה בתי־סוהר מרד בצינוק בי ת האופנה לגברות ולגברים כבול בידיו וברגליו, כששוטרים במדים! ואנשי ש.ב. מלוזים אותו מכל צדדיו, הובא לפני כשבועים יוסף מנקס
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 7 | אותנו המשטרה ליד שפרעם והחזירה אותנו, יחד עם שאר הנוסעים. את המכוניות החזירו ריקות, ועלינו צי 1ז ללכת ברגל. שאלנו את הקצין (הערבי) חננא חדאד על סמך איזה חוק
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 8 | ישראל בנציוני -צייר, מהנדס, איש החברה, סוחר, בונה ארמון -ופורץ מנוסח עלילותיו עול ב ••ץ כנים מודיעים על תנועה חשודה \1 /בחצר הבית מספר 41 בשדרות הקרן הקיימת.״
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 9 | האשה תוקפת עדה בנציוני בבית המשפט. כאשר הבחינה בצלם־וזעתו־נות פאול גולדמן, שהתכונן לצלמה (ימין) ,התנפלה עליו באגרופיה, בנסותה לשבור את המצלמה. הצלם הסתובב
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 10 | הפ ש ע שד ת מנע ()1 ש ק רי ** ותרת רדפה כותרת :״הפקת הנחושת בתמנע תתחיל בסוף ! 1957״ הודיעו ^ הדוברים לפני מיבצע־סיני .״ההפעלה של מפעל הנחושת תחל בינואר !
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 11 | חושה ח התחלתי, הון להתנעה והון חוזר, היתה ידועה להם גם בשנת לו להסביר מדוע העלימו בחישוביהם הדמיוניים את תוספת ום השקעה שהוא. ;עת יסוד, במקום 12 המליון בהתחלה
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 12 | במדינה מ שפט חבר בכל המחתרות בגמר עונת החורף שטפו את בגדי הצמר הלבנים מוצר להלבנת צמר, משי טבעי וניילון אשר הצהיבו. מחזיר לה שיג לצמר, משי וניילון את צבעם
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 13 | הוא חשב שהיא פרוצה ־ והיא נרצחה בעודה בבתוליה האב שהצית את בחו ך* יפור הזוועה הבלתי־טבעית של השבוע התחיל בצורה הטבעית והרגילה ביותר: סיפורו של עולה קשיש
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 14 | קולנוע סרטים ספלונים מהוליווד כית התה של ירח אוגוסט (אסתר׳ תל־אביב; ארצות־הברית) הוא הביצוע מספר 52 של הקומדיה על יחסים אמרי־קאים־יפאנים באוקינאווה 51 .להקות
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 15 | החי שגת אחים גם יחד ^ נצרת, חיפשה המשטרה אחרי חסיין * אבו אסעד, שנחשד בהשתתפות בהפגנות מק״י באחד במאי, לא מצאה אותו בביתו, עצרה כתחליף את אחיו, יאסמין אבו
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 16 | יבלת 0 8 1מיזג*!- הורג גרץ ג ת ההרוג פניג מקום ההריגה: המסעדה וחנות המכולת 7*1י״אני אמות,״ צ־עק בעל בית־תקפה ברוגזה, והמיל ארצה את מגש הלחמניות ,״אבל אתה לא
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 17 | אנשים קדיאת •זכור כמו בכל וועידות המפלגות בישראל, גם מרבית הזמן של הדיונים מאחורי הקלעים בוועידת מפא״י היה מוקדש להתמקחות על היצוג הסיעתי במוסדות המפלגה.
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 18 | כזבי ם ליל קו ע הגיבור כשהגענו לחוף עמדו הבר המעפילים על הסיפון, וחיכו לסידורי הירידה. לפתע אירע אסון. רגלה של אחת הסחורות 1התחלקה מן הסיפון ישר לתוך הים. תיכף
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 19 | ספורט רדיו כדז רגל גלים קצרים הראש והזנב בעיות ערביות לרבבות מאזרחי המדינה היחה השבת האחרונה שבת שחורה — שבת ללא כדור״ רגל. אם כי אי־פה אי־שם התקיימו משחקים
העולם הזה - גליון 1077 - 21 במאי 1958 - עמוד 20 | סידרת ((ועמדות שניה בעמוד זה מתפרסמות התמונות של סידרת ה• מועמדות השניה, בתחרות על תואר ״מלכת המים ,״1958 הנערכת מטעם מערבת ״העולם הזה״. הזוכה בכתר המלבות
חזרה לתחילת העמוד