גליון 1078

העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 2 | ;?ורו הראשי: אורי אבנוי ראש המערכת: שלום נהו עורך משגה: רוי איתו רחוב מימסון ,6תליאביגן טלעון ,76735 ת. ד .136 .מפן?דזבוקיט סזלנזפרן ז* המוציא לאור :־העולם הזה
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 3 | !יין אחים מתוחים מאד. עצם העובדה כי בלב הבדואים יכול היה לעלות חשד כה נורא נגד אנשי שני הקיבוצים, הידועים בידידיהם מזה שנים, אומרת דרשני. ף יהי הכל רועה צאן,
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 4 | תצפית במדינה (נ? הזכויות שסורווו) • ״רעש גדול צפוי סביב מעצרם של בני המיעוטים כגליל. ה עם מוקמות ועדות ציבוריות, המורכבות מאנשים, הנמצאים מחוץ לתחום פעולתו של
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 5 | צרפת -על נ׳ התחש .עורו בני המולדת, הנה הניט יום ה תהילה!״ רמקולים טירטרו השבוע את מילות השיר המהפכני מבית־הממשלה באלג׳יר, ממיפקדת ״הועד לבטחון הציבור״
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 6 | במדינה שעזב את מושבו בצור, הגיע הבישוף לישראל. כמו שרת וביג׳י. היה זה ביקורו השני של הבישוף בישראל. מישל דומט (? )5התמנה רק לפני שנה בישוף צור וישראל, במקום
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 7 | כולו מנהל ללא מנויות 5 מה במפעל הנחושת בתמנע. בית־אש, מפקד מבצעי ההנדסה הגדולים יכולתו במבצעי־ענק צבאיים בנגב הדרומי ובערבה, היה הפקיד הבכיר של שליחי המשרד
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 8 | במדינה ד ר כי אד ם דופי •31 בגיל שלוש גדלה קטי רודר במדינה, בה כל• אחד מאזרחיה היה חייב להחזיק ברשותו תעודה המוכיחה כי הסבתא שלו היתד, ארית טהורה. עתה, בהיותה
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 9 | עשוות קורבנות מעשי-הנויצה עור ״הפורץ הנוצץ״ שבעינו עתה מעדה בנציוני החזירי את הכסף! הוד גונב את רכושם של אחרים, כדי לבנות וילה לעצמו או כדי לברוח מריב
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 10 | בילדותי היתה אומנת לי אומדת: ״הגבר סומן לן פח. הזחרי ממנו בוקר וגם ערב הוא חית טרף והוא יאכל אותן. אל תאמיני לדברו, הרי תוכו אינו כברו ואנוכי הבת המחונכת, את
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 11 | מסיבה פומבית של ועדת העשוו ניוס החג וך אי־ ^בועיל ידד נש־פרטים ;ותי ה־לאותה הודעתי אנחנו?״ וימק״א? או פן רו צ ה תו, ד,י־ 1נן הש־ועוד שעו הסמניר, תעו־ניתי
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 12 | במדינה (המשך מענות )8 לונדון פל 17 יבל ב ל\7 תבנית א : , הסילפידים (שופן־פוקין) ,רבי עית (פוגני־דולין) ,ואריאציות לארבעה (קאף־דולין) ,נשף ה גמר
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 13 | אמנות החי השוטר הזהיר א 1פרה המסד עו ד ה פאוסט (האופרה הישראלית) סותר את ההנחה העתיקה כי אסור לפתוח פה לשטן. השטן, בדמותו ובקולו (באס־באריטון) של כוכב־האופרה
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 14 | במרחב צפנן א פ רי ק ה פ דר צי ה ־ קונ ת שונה לסובלים מנשיות שקמת!קרחות טיפול מיוחד לפי שיטה חדשה וכעזרת מכשירים חדישים כיותר מאפשר א. הפסקה מוחלטת של הנשירה כ.
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 15 | אחרים, קיבל חופשה מהצבא, לבש מדי פידאי ויצא ללחום בצד ערביי פלסטין, לפני הפלישה המצרית הרשמית ב־ 15 במאי. בין השאר, סיפר הקצין־הפידאי כיצד לכדו הלוחמים הערביים
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 16 | צבעו את בגד־היס הינסן אצל קשת — ותקבלו מוזודש ויפה בצבעים העומדים בפני מי ים. פרטים בכל סניפינו. עיפות הויכוח עדיין נטוש אם העיסות הכרונית היא תופעה פיסית או
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 17 | אנשים כו ל ם 11110׳ שר האוצר לוי אשכול הוכיח השבוע, כי הוא נחון בכושר המצאה לא רק בשטח המיסים החדשים אלא גם בשטח המילים החדשות. בשעה שהשיב לשאילתה בכנסת, המציא
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 18 | גק ה! יודעות איך ״אוי וזנשבנז פוררתי יכנלנז ללנזנר נזפננני נזגבינ־ננז האלה,״ כהב\ז תסנראת נגרית אלרר תרתת־גר, פוצירתת א ת נזנלרנת חיית\ פול פותי תאחינת אביגיל
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 19 | ס1לנ1ע סרטים רו־ה והאוגס ה מכו״ נערת היום (חלוטים, תל־אביב; אי טליה) היא מלודרמה, אשר קרוב לודאי שלא היתד, מועלית על הבד הישראלי לולא הופיעה בה בתפקיד ראשי חיה
העולם הזה - גליון 1078 - 28 במאי 1958 - עמוד 20 | בימים אלה נערכות ההכנות האחרונות להרכבת ועדת השופטים, אשר תחליט מי מבנות ישראל ראויה לכתר ״מלכת המים ״1958 כועדה זו ישבו אנשי־ציבור ידועים, אשר יראיינו כל
חזרה לתחילת העמוד