גליון 1079

העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 1 | ניצר תסולק הנוות הקצירם שהשחלטת על המשסוח נססותושל יחזקאל סהר? וגי גודש? מי יעלה1 מח חוסל? מת חוקן1 11111111111|| 11
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 2 | מכתבים העורר הראשי: אורי אבנרי המושל והנימשל ראש המערכת. שרום כהו עורך משנה: דור איוזו עורן כיתוב: ריילבי קשת עורך תבנית: אוזרוו 8וור צלם המערכת: אריח קרו רחוב
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 3 | ** ל גריגורי אלכסנדרוביץ׳ פוט־ידמקיך, המאהב הגדול של הצארית קתרינה השניה, מספרים שמצא פתרון גאוני לבעיה כאובה. הוא קיבל על עצמו ליישב את רוסיה הדרומית, ללא
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 4 | במדינה העם סימן השאדח לפני 13 שנד. עקבה כל האוכלוסיה העברית בארץ בנשימה עצורה אחרי תוצאות הבחירות בבריטניה. כאשר נבחרה מפשלת הלייבור׳ פרצה מכל לב תרועת שמי חה.
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 5 | גיותוים יבוטלו? ביצד ׳חוסר שיסון נעדי־השווה הגושחתים של תקופת סהר>׳ והר המעוטרהי מורשת העבר. בקטע דבריו שהתייחס למשמר־הגבול, אף רמז במפורש לפרשת כפר־קאסם: ,יד
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 6 | במדינה ל סו מי ם מנ שיו תשע תו! וקרחות טיפול מיוחד לפי שיטה חדשה ובעזרת מכשירים חדישים ביותר מאפשר א. הפסקה מוחלטת של הנשירח כ. גידול של שער חדש הטיפול הוא
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 7 | :אב, כאדם וברוחם, כני שהנידה אותו אשתו איורג׳ פדינט מאת אודדי פלינט תפקיד, ואני מתכתן למלאו עד תום.״ הוא לא אמר זאת מתוך שוויץ — כי הוא לא היה מעולם שוויצר.
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 8 | תצמית (פי חי*י׳ית שטורות) • נוצרת חזית לבלימת משה דיין. נאומי דיין, ש מיזגו חוסר־תוכנית עם ביקורת עוקצנית נגד הצמרת של מפא״י, עוררו את העסקנים הקשי שים
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 9 | פשעי 9־ 9־9 השבוע היו חוקרי משטרת תל־אביב עסוקים מאד. שעה שבבית־המשפט המחוזי ישבו שלושה שופטים לדון בתיקיו של ״הפורץ הנוצץ* ישראל בנציוני, עסקו כבר החוקרים
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 10 | שדה״ הקוב המנותק, ההופך למרכז המאבק שד השנה הד הצופי מדוע הוא תשוב? מדוע מנסי הירדנים חסוד אותו? פשר לראותו מכל בניין גבוה ב- \ * ירושלים העברית: רכס מתמשך,
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 11 | * 1כן רואים הירדנים ׳,מ תון מרפסת העמודים הגדולה של אוגוסטה ויקטוריה, את הר הצופים. בקצה הימני המדרון, כ שחלק ממנו מוסתר מאחורי קו הרכס, נראה הכפר את ההסכם.
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 12 | דעה אישית לגמרי יודרז מטמור י עי להטת >ו 011ריס ! ורם מכים שוטרים. מחוסרי עבודה מכים שוטרים, תלמידי ישיבה מכים שוטרים, עולים חדשים, עבריני תנועה ושוטרים לשעבר,
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 13 | קולנוע ישראל פ ס טי ב ל בגרו* אם בעשר שנות קיום המדינה לא קמר, עדיין תעשיית סרטים, ולו גם בממדים ההולמים מדינה צנועה כישראל, נוצרה בה תעשיה קולנועית אחרת:
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 14 | ספרים מ קו ר מה אתה ודע מספריהעולם (מאת יוסף ליכטנבו ם — 351 עמודים — הוצאת אחיאסף) הם החשובים באנשי ספר שנולדו בין שנת ,1850 שנת לידתו של רוברט לואים (ד׳׳ר
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 15 | הווי סמח מקווה ך* נהרייה, אחרי שמלכת היופי ה־ ^ ישראלית, סגניותיד. ומלכות הערים הודיעו על השתתפותן בנשף שנערך במלון דולפין, שבוע אחרי בחירתן, הוזמנו תושבי
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 16 | ספורט כדורגל כול נוסעי ל עו טו ק הו ד ם האחרונה המלה ע בו רנוחיותובריאות כלי הבשול המושלם למטבח: קולה צולה מטגן מבשל ב > -רג עי םסטיק ב -דקה אח ת טוסט סו להבות
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 17 | נערת אקמן. חידו ש ב שטח האופנה הכניסה חברת חנויו ת הכל־בו אקמן, שהזמינה מועמדות מכל הארץ להציג את מוצרי האופנה שלה. מתוך 954ה מו ע מדות נבחרו תשע, שהציגו ב אול
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 18 | אמנות אופרה דון מתל -א בי דון פסקואלה $רכדד תשבץ הוווד 0הוד 1079 מאוזן .1 :אין כזה בעירו ; .4 חיוני לצוללת ; .10 היהדות, למ של; .11 בת־קול; .13״עם . .ב חרת״ ;
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 19 | כזבים לילקוט האבטידויס שראבו־ק-שק בעריכת ליל* גליל* מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מביו המ שתתפים ב שליחת חו מר לעמוד זה יזכה מדי שבוע ב שבו ע בפרס של 10 לירות.
העולם הזה - גליון 1079 - 4 ביוני 1958 - עמוד 20 | סידרת גגועגגדות רביעית שאלון מועמדות את ה שאלון הזה זכ אי ת למלא ה מוע מד ת עצמה, וכן כל אדם אחר ה ס טוניין להם־ לי׳ן על מוע מדת, המת אי מ ה לדעתו לתחרות. השם—
חזרה לתחילת העמוד