גליון 1080

העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 1 | גח שגדמאחור וגרחנעועיס החגור העובר על הארץ?• האס גסוגלה הגעוסרה
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 2 | קול הדם השפוף הדורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שיום כהו עורך משנה: דוג איתו רחוב נליקסון ,8תל־אביב, סלפון ,26785 ת. ד .136 .מפן למבדקים :״עולספרס״. המוציא
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 3 | חד 3ד 1דו ן• ריח אחת של אקדח הידהדה בשפת־הים של תל- אביב, סמוך למקום בו נמצאת עתה בריכת־השחיה החדשה. השבוע מלאו 25 שנה לאותו רגע. עד היום לא ברור מי ירה,
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 4 | במדינה העם אות המר• השבוע שוב יצאו מנהיגי ישראל למל־חמת־איתנים. לא היה זה מאבק על שנת ,1968 אפילו לא על שנת •1958 המלחמה היתד, נטושה עדיין בשדה־הקרב של שנת .
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 5 | שי 9באורח מסתורי וגע רנני ההכרעה בחשכת ליל אינם מבינים את שיקולי המנהיג או אינם מעכלים אותם. לא היה זה שלטון המבוסם על כוח המנגנון המת, אלא על כוח האישיות החיה
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 6 | מ׳ אשם בהתגברות גר הפשעים החמורים המטיל אימה ער תושבי העיד ץ וקרי הלשכה הפלילית של הנפה | | הצפונית בתל־אביב בדקו בשבע עיניים את מקום השוד, במשרד הנסיעות
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 7 | החבילות ביד־אליהו, גם היא בשעת התפרצות בלילה. עם חיסול הכנופיות הגדולות, הצלחנו להטיל פחד כבד בתוך העולם התחתון בתל־אביב. הפושעים שראו בעליל כי הבלשים מצליחים
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 8 | תצפית (כל הזכויות שסוריתז • עם הכתרת משה דיין כיורשו של כיג׳י התבהרו החזיתות לקראת הבחירות הכאות והממשלה שתכוא בעקבותיהן : משהדיין ייכלל ברשימת המועמדים בין
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 9 | רודולף קסטנר, נתגלתה הפרשה המזעזעת של הצלת פושע־המלחמה בכר. בחקירת שתי־וערב אחרת של תמיר נשבר יחזקאל טהר והפר לטרגדיה. אחרי כל מפלה התנחמו ראשי המנגנון בתקווה
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 10 | המוני מוסלמים באלג׳יר מקפלים פני דה־גול היד הימנית ירדה מן הבמה __ במרחב הליג ההער בי ת מות הבגד במשך ששה ימים התכנסו נציגי שבע החברות של הליגה הערבית באולם
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 11 | :ווו של עתונא׳ ,אשר ליווה את המלחמה מא 1נוצח רחץ הדמים 1שירטט בדם על הקיר :״תחי הלאו־ |הערבית״ וצנח ארצה — מת. גם את חבריו של אותו צעיר — לתלמידים׳ כפריים שבאו
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 12 | במרחב 16.000 איש זוכרים את החוויההנפלאה של הופעת הבלט באיצטדיון רמת־גן לפני שנתיים (המשן מעמוד ) 10 שוב עכשיו 14ליוני 1 9 5 8 מסימטאות הקסבה. כי היה ברור,
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 13 | אנשים אמנות תיאטרון ל אוד הזכ רונו ת חנה סנש (הבינוה) חייבת לעורר חרדה בלב כל צופה, עוד בטרם עלות המסך — בעיקר מכיון שפרשת גבורתה של הצנחנית קשורה קשר בל־ינתק
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 14 | פקידים ! תלמידים ! סטודנטים י הרשמו עוד היום לקודם קיץ ל־ קצרנות עברית ו/או אנגלית (שני חודשים, פעמים בשבוע) ב״אולפן גרג 0 0 0 ם ת״א: אצל ח. בר־קמא, גורדון 5
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 15 | החי שד גרדן? ך* בביש חיפה תל־אכיב, נעצר ^1ישעיהו רוזנמן על־ידי שוטר תנועה, שרשם לו דו״ח על נהיגה במהירות מופרזת, הצטדק :״נהגתי במהירות מפני ששוטר־תנועה רדף
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 16 | איש נר צח בחשכת ליל (המשך מעמוד )5 היהודי שלטון מהפכני מאורגן, כי אין אפשרות להג״ע לרוב יהודי, או אף לשיווי־משקל בין שתי האומות ללא תקופת־ביניים של ממשלת־מיעוט
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 17 | תפיסתם? הדבר אינו ידוע. ידוע רק כי הויכוח היה נוקב ומר — וכי לא פורסם מעולם. צעיף מסתורי אך עבה של גניזה מכוזנת נפרש על הפרשה כולה, איפול כמעט מוחלט. הדבר מוזר
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 18 | בעריכת לילי גלילי מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מבין המשתתפים בשליחת חומר לעמוד זה יזכה מדי שבוע בשבוע בפרס של 10 לירות. הזוכה בפרס זה השבוע הוא הקורא דויד
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 19 | קולנוע י שראל המלחמה של א נסתיימה מאז הותרה הצגתם של סרטי קולנוע דוברי גרמנית בישראל׳ הציפו גרמנים מכל הסוגים את מסכי הארץ. צופי הקולנוע הישראליים זוכים לראות
העולם הזה - גליון 1080 - 11 ביוני 1958 - עמוד 20 | סידרת גו עמדות חמישית שאלו! מועמדות את השאלון חזה זכאית למלא המועמדת עצמה, וכן כל אדם אחר הסעוניין להמליץ על מועמדת, המתאימה לדעתו לתחרות. השם— : מצבמשפחתי; -
חזרה לתחילת העמוד