גליון 1081

העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 1 | הברחות -גניבות ־ קלפי ־ שנור ושם הגיע סוף הכדורגל? האס אשם שגואל
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 2 | אדת הבריאה ...אילו פגש דויד בדגוריוז את הקדוש־ברוך־הוא, היהימונד לו בטכס חגיגי את אות־הבריאה, בלווי נאום מקיף וממצה על חשיבות בריאת העולם כחלק ממפעל מפא״י.
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 3 | על־ידי ניצול לרעה של כבוד הנשיא, התערבות חסדת תקדים של קזגיו־משטוה בניד ותכנים מוזרים, נוצר ב שראל מעמד של טשע ך* זעזוע הראשון ניתן לאזרחי המדינה על־ידי פרשת
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 4 | (המשך מעכזוד )3 פרטיות, אלא פיזרו בין חברים וידידים כדי להראות להם את גדולתו ולעשות רושם בחברת הוותיקים. אנשי ביג״ שבע ם חנינה ך* תיק שנפתח נגד רון האשימו
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 5 | במדינה העם כ א רזי םנפלהשלהבת כמסעדות היקרות כיותר בתל־אביכ. כתמונות נראה ישראל בנציוני כשהוא נואם השבוע ככית־־המשפט, טען שהוא שליח אלוהים וכי מותר היה לו
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 6 | במדינה מפלגות ש תי הפגנות הוא רוצה-וביעייגו. מרגן גו אליר: נלסוך הוא גיעעין י פ קי די ם ! ת ל מי די ם ! ס טו ד נ טי ם י הרשמו עוד היום ל קו ד ם קי ץ ל- קצרנות
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 7 | תעבדי הראשון,מספר הניוון השני ער דגוש 1סף שבדרך נעצר והוריד את כל הגברים, חברי הכנופיות. כשהגיע למשטרה, היו בו רק נשים, ואיש זקן אחד. חזרנו דרך ההרים לאורחיה.
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 8 | במדינה זמן -וכח דרוש לך לבקור בתערוכת העשור ושני דברים אלה ביחד תוכלי לקבל רק אם תכבסי ב״ק 1י!5״ ,אבקת הכביסה המכבסת בעצמה? 0־1־1־ .את, הרתיחי מים׳ השאר יעשה
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 9 | הזה )888 ריכזה קהל רב. בין הנוכחים היה גם אברהם קרטה, תימני משכונת שערים ברחובות. הנואמים היו נרגשים. הרצח שבוצע בידי נערים, אשר כולם היו במקרה בני העדה
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 10 | משלחת כדורגל, נבחרת קלטים או חבורת סוחרים-מי ייצג את ישראל באסיה? טוסי הופעת המשלחת הישראלית באולימפיאדה האסיאתית בטוקיו היתה חרפה. לא בגלל עצם הכשלון הספורטאי
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 11 | :שלחת קלפניס, הרי שבטוקיו ישראל שיגרה משלחת של סו־ :מטוס היה הנושא המרכזי של מה כדאי לקנות, ואיפה. נא היה במזכרות קטנות או #נ לקרובים. הסחורה שדובר חורה יקרה•
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 12 | חרפת טוקיו (המשך נועמוז־ ) 11 י ־ מגן כפני כוית שמ ש לשזוף יותר מהיר ונעים אינו יורד כזמן השהיה החול אינו נדכלן לגוף להשיג גם בשפופרות ובקבוקים בכל הפרפומריות
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 13 | >ירדז מ ט מי ר זוז היחזורהמבצ? £שניר החלוץ המרכזי של נבחרת אנגליה קיבן, מבקיע את השער הרא שון במ שחק נבחרתו נגד נבחרת רוסיה בשוודיה, שהסתיים ב סיבוב הרא שון
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 14 | החי תיבה קטנה, סימפוניה גדולה עצה ידידו תי ת וחביבה, לאלה ה מפליגו ת לחוץ־לארץ: לב שי שמלות שק. אס יקרה לן ל מו ת בא מצע הדרך, כל מה שיהיה עליהם לע שות שם,
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 15 | ספרים מקור עלגמ לי םוח סי די ם ניכון עברי (מאת ם. כהן — 207 עמודים — הוצאת טברסקי) מביא את המעשה באדם שהיו לו שתי נשים: אחת ילדה (צעירה) ואחת זקנה. ילדה מלקטת
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 16 | ח ב רי, ב ן -וםף שוליים עמוקים (המשך מעמוד )7 מותר — כמעט ללא מזון וללא כל נוחיות, הגיעו ארצה. המעפילים ירדו בלילה בחוף נתניה וחולקו בין פלוגות־הגיוס. ברגע
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 17 | גיבורי ״הפינג׳אן״ על הבמה וכחיים: אכו־ליש השחקן ואבדליש הפלמחניק; דן כן־אמוץ; זרח פוליטרוק השחקן וכני (״הפוליטרוק״) מרשל! האשה אמרה :״אם היה כזה בחיים, לא
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 18 | פתגם זו לטובה טעות לעולם צודקת נגנב טקסי מסיג פרד. נעמה כהן, (מעריב) טבריה כוזזיזזמור. אספת נשים במרת גן. ב ע ריכ ת לילי גלילי (קול העם) אליהו אוחנה, יפו
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 19 | קולמע סרטים ״אני לסןו הו א ש חור...״ רכילות (אסתר, תל־אביב; ארצות־הברית) היא תופעה מעניינת: סרטינופת הלוחם ב־עתוזנות.הוא נותן לצופהאת הבחירה בין הקולנוע, ברמתו
העולם הזה - גליון 1081 - 18 ביוני 1958 - עמוד 20 | סידרת וגוע1נד!ת ששיח שאלון מו ע מ דו ת כשבוע האחרון היו שני גורמים שהגכירו את זרם המועמדות: קכיעת שיטת כחירות דמוקרטית, על־ידי הקהל עצמו כטבם הסיום; והשרב
חזרה לתחילת העמוד