גליון 1082

העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 1 | המהיר 500פרומה ה חי הפד טי ת או געמד
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 2 | אזרח, ה אי מון שעור נשאר לפליטה בלבבות אזרחים רבים, גם הוא הלך ו איננו. נ שיא כי יחטא זל מן פיק, תל־אביב ורך הראשי: מורי אבנרי ראש המערכת: שלוס בהן אם נכו!
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 3 | ^ ש וידיעה אחת שולחת יד צוננת אל לבם של מיליונים מסביב לכדור הארץ. כזאת היתר. הידיעה על תלייתו של אימרהי נוג׳ ,האיש המסמל את ההתקוממות הנועזת וחסרת־הסיכויים של
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 4 | במדי ש בזאת ייבחן כל משטר העם נשמות מתות במאי ש. ז .הגיעו ארצה 989 עולים, לעומת 12533 כמאי אשתקד. במשך שבועיים ריחפה על המדינה רוחו של חיים ארלוזורוב. על אף
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 5 | במקום הראשון של רשימת מועמדיהן. אולם ערי, פרופסור מצטיין למאתימטיקה בטכניון החיפאי, לא הופיע בטכס. במכתב הסירוב לביג׳י כלל פסוק קטן, ששימש בפתיל לפצצה. כתב הוא
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 6 | במדינה ? 111*31011 מרלזן י גילוח מחסאומר ענן נוער 04 החולצות הירוקות 6000 חולצות ירוקות פלשו בשבוע שעבר לאיצטדיון רמת־גן. לובשיהן הניפו דגלים צהובים שחץ וקשת
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 7 | סה לכדורגל הישראלי מעלה את הדרישה : דות-הביתה!״ גזבר צבי ברים והמזכיר זלמן קליאוט. אחד מהם אף צירף אליו את אשתו. ה?3מוביל?כיס * 1יצד הגיע ספורט הכדורגל לדרגה ^
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 8 | יום הזינחניס ב שדות משען, שם הת חוללו הקרבות המרים ביותר של. ח טיב ת גבעתי במלחמ ת העצמאות, ה תכנסו ה שבוע למעלה מ־ 40 אלף צופים, אשר באו לחזות ב מי פגן הפו
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 9 | משוד־הותץ ורש להפעיל ״להץ מוסרי״ משפט פוישמן 0רצה עורך־הדין אהרון חוטר־ישי לזרוק פצצה, הרי הצליח בכך. אך קמו הנאשמים — אורי אבנרי, שלום כהן, העולם הזה בע״ם,
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 10 | במדינה דרכי אדם הארס שתואר כגאנגס&ו אמריקאי מסוכן מתאו את נושו מוות בזסריה המחזה נראה כאילו נלקח מתוך סרט על המערב הפרוע. בתוך בית לבן, בן קומה אחת, התבצר אחד
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 11 | חייו וסועדי ושואל: שנתיים קבע הפסיכולוג של בית־הסוהר, לאור חוסר | לי וסיכויי לחזור למוטב׳ כי יש להעבירני למחנה- !מחנה זה לא היו שומרים וגדרות. שם נשארתי ן בע
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 12 | המועדון הלאומי על־שם פרופסור קלאחנר תל־אביב, רחוב שלמה המלך 95 הערב, יום הרביעי 25 ,ליוני , 1958 בשעה 8.30 תתקיים הרצאתו של א!ו־י אבנרי על הנושא: הד ה־גוליז ם
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 13 | פרדה זו, המסובבת את ראשה בשלווה, היתה הגורס 11 *1111ן ־ ן -ן -ך הישיר למות שנייס מבני כפר זכריה .׳הפרדה, השייכת ליחזקאל שמואל, חדרה לחצרו של גבריאל שושי, דבר
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 14 | ממחלקת החפצים האבודים: יחיאל לסמן פגש במסיבת פורים, בבסיס צבאי אי־שם, בנערה, אחריה הוא מחפש עד היום הזה. וכאילו שהייתי אני האשמה, שלח מכתב ערגה בחרוזים. אם
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 15 | הווי _ הערומים והמתים ^ וינה, אוסטריה, כאשר חג מטוס פרטי מעל לאי בדנובה, בו שוכן מחנה נודיסטים, איבד הטייס מרוב התרגשות את השליטה על המטוס, התרסק ומת. המלשין ן
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 16 | התאחדות הכיתה 1 החידון ה מו סי קלי ״קול י שראלי (הנזשך נועמוד )7 חובב ספורט. אחרי שהגישו ערעור בפני בית־הדין של ההתאחדות׳ באו וביקשו לבטלו. אולם בית־הדין סרב
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 17 | אנשים שאלת ח״ ומוות כאשר נשאל השבוע פרופסור הטכניון העברי בחיפה, ערי ז׳כוטינסקי, בנו של המנהיג הרביזיוניסטי המנוח, מדוע הוא לוחם למען המארונים ושאר המיעוטים
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 18 | עוקצ>ם חמע\>ר>>ם מאת ש. כן־ציון מעשה באמן, איש חושב, ״החיים,״ הוא אמר ,״זהו כף; לי אשיג קצת ממון ואשב בארמץ״. הוא הצליח חלקית -הוא יושב. • ״איפכא מסתכרא״ -זהו
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 19 | הולבוע סדסים שלושה ו 1ל א׳ הצריח הקטן (אסתר, תל־אביב; אר־צות הברית) מאז חיבר דניאל דפו את רו־בינזון קרוזו נאלצו איים רבים בעולם לאכלס את גיבוריהם הדמיוניים של
העולם הזה - גליון 1082 - 25 ביוני 1958 - עמוד 20 | סידרת מועמדות שביעית שאלון מו ע מ דו ת את ה ש אלון חזה זכ אי ת למלא המועמדת עצמה, ו בן כל אדם אחר ה מ עוניין לחנו־לי׳ן על מוע מד ת, המ ת אימה לדעתו לתחרות. ה
חזרה לתחילת העמוד