גליון 1083

העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 1 | מספד 1083 המחיר 500 פרוטה טי שולט במערכת חבטחון? האס הצבא חופש ממפלגתיות 1 גווע אין משת דיין פושט
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 2 | מכתבים העורך הראשי: אורי אבגרי חזון העצמות ראש המערכת: שלום בוזו עורך משגה: דוב אי תן עורך כיתוב: סילבי יזשת רחוב גליקסון ,8תליאניב, טלפון ,26785 ת. ד . 136
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 3 | ***ר-הכטחון פקד על האלוף משה דיין \1/לשתוק. מגיעה לו תודה על כך — וקודם כל מצד האלוף דיין עצמו. כי אחרי שהסיבוב הראשון במערכתו על השלטון נסתיים במפלה טאקטית,
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 4 | לאזרח צפויים 15 חושי השתוללות... הבחירות לבנטת הרביעית עתידות להתקיים בשלהי קיץ .1959 אף מלחמת הבחירות בכר החלה : הופעותיו של האלוף דיין הן בחינת היריד.
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 5 | הרושם של נצחונו העצמי של צה׳׳ל והכתים את ישראל כמשרתת המערב( .ביקורת זו היתד, מופנית בעיקר לעבר שמעון פרם, יריבו של דיין, שהשתתף בתיכנון הפוליטי הכושל). • אסור
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 6 | במדינה נוער הבו ש ה הי שר אלי ת ״יש לשלוח 300 שליחים מבני הארץ בשליחות לחוץ־לארץ, כדי לדבר אל לבו של הנוער היהודי שם!״ קרא בהתלהבות האלוף משה דיין, בהרצאתו
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 7 | !הציבורית העומדת רחסביע את חותם הכשרון ער נע1רותיה של ועדת־ העשור העשור: מכת בכורות שנה עשרות מחזות הדנים בנושאים תנ״כיים. י אם חשבו המזמינים תחילה כי המדובר
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 8 | במדיטז (המשך נזעמוד )6 שיקסות. אז תשמעי, אל תראי להן שאנחנו ישראלים!״ ״ומה אתם, אם אפשר לדעת?״ ״אני שחור, אז אני איטלקי,״ עונה יוסי, ״וצבי, שהוא בלונדי — הוא
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 9 | מיצים אותו ושהחדירו לעתונים ידיעות כי מן — כבר הפכו בינתיים לבקיאים שבב־לאחרונה הוא היה שקוע בחובות רבים. בקיאים בפרשה התורכית, היו ברורות ביותר: צלצול טלפון
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 10 | במרחב מצרים שני ק צו ת הי בשת הידיעה הסנסציונית ביותר, בשטח יחסי החוץ של ישראל, בשבוע שעבר, היתר, הצהרתו של קוזאמה נקרומה, כי יש לפתור את בעיית ארץ־ישראל בהתאם
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 11 | יהירות -זוהר!״ מתרה הדוגמנית, שמשכה את תשומת ־לב החברה התל־ אביבית דוג מניו ת ל דו גמה בכן, הדוגמניות באות למדוד. הפעילות כת וגוברת. מזמינים נעליים מתאימות. מד
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 12 | אנשים גירויים מרעישים ו! 0נ ה מ קו מו ת ת פו סי ם אי נעימות קצרה נגרמה השבוע לשגריר צרפת בישראל פייר אז׳ן ז׳ילבר. שעה שהופיע השגריר להצגת הבכורה של ה תיאטרון
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 13 | 1ל חוכת משחקי אסיה!(עוררי את השארה בוטגיה? ראלית בכל המשחקים הבינלאומיים. תוצאת הכבוד שהשיגה נבחרת ישראל במשחק הגומלין נגד רוסיה, והתוצאות במשחקי הונג־קונג
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 14 | רדיו הוא הבטיח לקחתה תוכניות תעודה ציונית רא שון פרס בםז 1םנים : האשד, יבבה בקול חרישי. המיקרופון הרגיש, שהוצב ליד פניה, קלם את האנחות המהולות בבכי. המראיין
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 15 | נריקה כאשתו -או החלים להישאר חוק החלומות אמי לא אסע לארץ זרה. בוא אתה לכאן.״ למכתבינו היה כבר נושא חדש. בן ענה שהוא מציעלי לבוא לבד ולהכיר אותו כתב שאם הכל
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 16 | קסע סרטים שגעון כגיונגל גורלאנוש (גן־רינה, תל־אביב; צרפת) הוא פרטו של הבמאי הצרפתי לואי בונואל. אי־אפשר שלא לזכור לבונואל חסד נעורים. הוא יצר סרטים מעולים,
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 17 | שו ליי ^ז קו ס ם 4ן * דחופות, אחרי שאזרח מראשון־לציון, ^ 1שהציג את עצמו כקוסם והבטיח לרפא חולים באמצעות קסמים, נתבע לדין באשמת הוצאת כסף בטענות שוא, לא הופיע
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 18 | כזבים לילקוט אני והקו ס מוס מנשה הסנדלר הוא אחד החברה הרציניים במשק. פעם שמרנו יחד. היה לילה יפה, זרוע כוכבים .״הביטי לשמיים,״ אמר לי ,״תראי כמה כוכבים.״
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 19 | אמנות תיאטרון כנפי החזון ה מ תו קן שש 8 8:8לאחד (הבימה) — הן שש כנפיה ד,מקוצצות של יצירה ספרותית טובה, שהופיעה באותו שם מאת חנוך ברטוב, לפני שנים אחדות. במשך
העולם הזה - גליון 1083 - 2 ביולי 1958 - עמוד 20 | שאלון מועמדות את רישאלון חזח זכאית ל#לא הטועסדח מצמח, וכן כל אדם אחר המפוניין להם־ *•? פל מועסדת, ססתאיסח לדעתו לתחרות. משם: מ צכ משפח תי : *תום תממלאח-- :
חזרה לתחילת העמוד