גליון 1084

העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום בהו עורך משנה: דובאיתו עורך כיתוב: פילבי קשת רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד .136 .מען למברקיס :״עולנזפרס״.
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 3 | המבנה האדיר של ההלכה — זאת היתה חוקת היהדות, חוקה שנבעה במישרין מן המיתום היהודי. לפי ההלכה אין כל הבדל בין יהודי בצפת לבין יהודי בתרשה, ויהודי שומר־מצתת
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 4 | פרצופו האמיתי... זעקת הציבור נגד זביונות הניתנים ל״סולל-בונה״, בחפות השלטון המפא״יי, הניעה אותו בשעתו למצוא פם־הרנעה: הממשלה והמוסדות הציבוריים נאלצו להתחייב
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 5 | ב מ דינ ה הע ם וטו!ונבו־־ווץ הטענה העיקרית שריחפה השבוע על פני ישראל היתד, שאסור לחוקק בה חוק שלא יתאים לחיי היהודים בפזורה. טען עסקן דתי: אם אשר, נוצריה תוכל
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 6 | במדינה ...יכולתי לאכול אפילו מאה מנות גלידה שאמא מכינה. זה נורא גווב, כי היא מ שתמ שת אך ורק ב אב ק ת גלידה ויטה. ע תונו ת כו תר ת השבוע בהבוקר, מעל לידיעה של
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 7 | מי מפקח? מי אחראי? מי מרוויח י הזהב ב חוד להגנת זכויות מקצועיות — בביזנס, הן בניהול תיאטרון בעל ערך חינוכי מפוקפק, והן בקיטנות• הגזבר גיסה, המזכיר מכחיש רבבות
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 8 | במדינה (גזמנסך מעמוד )6 מועמד או כדי ריק. בשעה שפרם התבסס בתפקידו החדש, נשאר שרת בחוץ. המנהלים לא הסתפקו בסילוקו מן הממשלה. הם דאגו שלא ייבחר כחבר בוועדת החוץ
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 9 | לספק חומר־דלק לתעמולה האנטי־ישראלית באמריקה כולה. בשבוע שעבר היה העולם הזה 1083 העתון הישראלי היחיד שהצביע על העובדה כי בין שאר עסקיו המפוקפקים ניסה גולדפיין
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 10 | ]ערות וודביוח באו לכנס כפר ויתקין מיפו, טייבה, עכו ונצרת. הן ברובן מורות, עובדות סוציאליות, עסקניות־סעד או תופרות. רק בחורה אחת מבין הערביות הופיעה בלבוש
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 11 | צופה צ!פה סאמי חננא שהין, צופה מנצרת, החובש את כובע הצופים הבינלאומי ׳(משמאל) ,צופה לעבר שני מראות |רים: בנות עבריות היושבות בסירה, ונוף הרי סעודיה, המשתרעים
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 12 | אמנות תיאטרנן •אור ש ל מליצות הכפור מוכיח שקשה להתחרות עם ה־תנ״ך. הפרקים בספר שמות, המתארים את יציאת מצריים׳ כתובים בפשטות חותכת כזאת, ללא מילה מיותרת ומבלי
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 13 | הנאשם ב סיון דוחס את שותם רגוות שכב לקני...״ בתל־אביב, פגשתי מכר שהציע לי לעשות עמו עסק בבדים. היתד, לו הזמנה לבדי גברדין, אולם כדי לייצר את הבדים הוא היה צריך
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 14 | דוד שמ ש החי אל מלא רחמים ך* ירושלים, הבחינו המבקרים בבית* -העלמין הצבאי, שהשליכו מטבעות אל תוך הבריכה לצרכי צדקה, כי החזן יוסף בן־ציון צמח, שהיה עורך תפילות
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 15 | ספרים רדיו תצל 1ם תכנון אהבה בהמשכים והדי החדשות דיוקנה של מולדת (ספר תצלומים מאת בנו רוטנברג, הוצאת שוקן) הוא רומאן אהבה: אהבתו של המחבר לנוף הארץ׳ שאינה
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 16 | אנשים סוף, סוף! חלוקת כרכי ״העולם הזה״, אשר נמסרו על־ידי הקוראים לכריכה, החלה. כל יום ראשון, שני וחמישי 10 ,עד 1לפגי־הצהריים 5 ,עד 7אחר הצהריים. למדו סהר
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 17 | של כרושצ׳וב נשא אשה יהודיה שלא התנצרה׳ ומכאן שבנה יהיה יהודי כשר כמוה, לפי ההלכה הדתית• ואילו בנו של ביג׳י, עמוס כן־גוריון, נשא אשד, אנגליה נוצריה׳ שלא התגיירה
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 18 | ב פני ם שורת השיר מה יכול לקרות על אי בודד ב ע ריכ ת לילי גל>ל> מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים המש־תתפים בעמוד זה יזכה סדי שבוע בפרס של 10 לירות• השבוע מתחלקלס
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 19 | קולנוע סרטים הים האבזר ה אוי בבמ צו לו ת (אמפיתיאטרון, חיפה; ארצות־הברית) מוקדש לאינטרנציונל האמיתי היחיד בעולם: האחווה של החיילים הקרביים. מקצועם להרוג איש את
העולם הזה - גליון 1084 - 9 ביולי 1958 - עמוד 20 | סידרת גנועו9דוח תשיעית ש אלון׳ מוע מדו ת אה השאלון חזח זכאית ל*זל* הוזוענזדין מצמח, וכן כל מדם אחר המשוניין לחם ליץ מל מועמדת, רינזתאיסח לדסתו לתחרות משם:
חזרה לתחילת העמוד