גליון 1086

העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 2 | ם מזבים העורך הראשי: מעומס מיה או ר• א בנ ר • מירדן עם הזמן ראש המערכת.שלום כהו עורך משנה: דוב א־תו פ ל 7ץ 1אשנים • עורך כיתוב: סילגי ־שת עורך תבנית: אהרון צור
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 3 | רינ דוו ך• ודה לאל! היאנקים באו! סוף־סוף * 1הבינו האמריקאים את הענין: הם נחתו בחוף ביירות׳ שלחו את האנגלים לרבת־עמון ולקחו את הענינים בידיים, במשך שנים ארוכות
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 4 | 1תצפית במרינה וגי וזזכויות #ורות) • ברית צבאית רשמית ומדאה תיחתם בץ ישראל וצרפת. הרעיון, שמנהיגי ישראל לעגו לו במשך שנים מפני שהומצא על־ידי מנהיגי תנועת־החרות
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 5 | הפולשים האחווניס לגוחב -חיל!,נחיתה האגדתי המרהב השמי ראה פולשים בלתי־ספורים. חתים ופלשתים, יוונים ורומאים, כיזנטים ושלפנים, מונגולים וטאטארים, צרפתים ובריטים
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 6 | המאויגס י ס תלקו- אנחנו נישאו בצהלת שמחה קיבלו מנהיגי ישראל את פלישת המארינ׳ם ללבנון ופתחו את שמי המדינה למעבר הצנחנים הבריטיים שנחתו בירדן. הם מקווים כי אלה
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 7 | לעיראק, עסק גם שם בהוראה במחוז הכורדים הצפוני, בכפר רואנדוז שבמחוז אבו־צודיר, ובעיירה אסמוואה. חייו של הפליט הפוליטי לא היו קלים. בשנת , 1942 אחרי שדוכא בעיראק
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 8 | סינורו שר א1רח ישראלי שהיה חבר הפרלמנט העיראקי מטעם העזה היהודית ״ו־״ד. נור עיד!״ ך• פעם האחרונה פגשתיו בב-אנק זילנה בבגדאד. היה זה ב־ , 1951 חודשיים לפני
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 9 | סוד שאיש אינו יודעו: נכדו של אל־סעיו בקיבוץ ** שפחתנו, משפחת פשה< היתה אחת המשפחות 1 4העשירות ביותר בבגדאד. אמי, רג׳ינה פשה, היתד, עוסקת בהשקעות כספים במפעלים
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )7 יום קיבל את המינוי לחקירת שטיינברג; ומתן עדות שקר, בכך שהעיד כי לא חקר את שטיינברג על התעמולה שניהל כביכול בכפרים הערבים, למען הציונים
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 11 | חת התיירים היהודיים מבוית־המועצות טוריסט המועצות. פועל כזה מרויח כ־ 1500 רובל לחודש. משכורת היסוד של גלינה היא אלף רובל׳ מלבד זאת היא מקבלת עוד אלפיים רובל
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 12 | נעם כבר דוכא מרד צבא• עיראקי נגד הבר הא ׳נילוש ה ***ני נצחונות היו לאימפריה הבריטית * /בקרב מדינות ערב, בשנים 1941־.1942 האחד היה נגד המלך פארוק, כאשר הקיפו
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 13 | ים והמלוכה בעזרת חיילי הלגיון \יון שגית* לימין הממשלה והמלוכה. הפיאודליים׳ גדלה והלכה |ית, אשר נאמנותה הראשונה !לאידיאלים שהיא רכשה באון־,לאומנות הערבית. גם
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 14 | אל תחמיץ את ההזדמנות לזכות ב— 1000,ל״י במזומנים — הפרם הראשון לחידון — תיאדנט — 8ימים בלבד להגשת הפתרונות (עד .)31.7.58 פרטים בכל אריזת תיאדנט — משחת השיניים
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 15 | לעובדה שהאופרה הישראלית זקוק לזמר בס טוב מסוגו של לאדיש. היא הופיעה בחדר ההלבשה של רקדניות הבאלס של האופרה, הציעה להן לפעול בנידון :״קחו את הענינים לידיים,
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 16 | אמנות תיאטרון טי מ טו בטס ־ ט ס 1 1ג 11; £1ו ו§ 1 נו סףלמרמס - מגן בפני כוית שמש ומבטיח שיזוף נהדר ונעים. קל למריחה — חודר יפה לעור. אינו מלכלך — אינו משמן(
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 17 | גולדנברג שחקנים גבוהים ושחקנים נמוכים, שחקנים שמנים ושחקנים רזים, שחקנית וזתיקה ופרח־במה צעיר, אמר להם ״זו במה״ ,הראה להם ״הנה קהל״ והחוזה קידה בפני פרנסי חיפה
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 18 | רדיו תזכניות שרהש רי שאלה המנחה :״באם היית מתמנה לשר, באיזה תפקיד היית בוחר ומדוע?״ השיב האחד :״שר החינוך והתרבות: הייתי מחנן את כל הילדים שלא יזרקו קליפות —
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 19 | ח פי פתראש בעזרת כד מרחבי, מדגימה חיה בפני צלם הסינה רבולציון. ישר מהסיר אוכלת חיה בדירתה בפאריז, שם היתה מבשלת לבד. כיום מבשלת עבורה עוזרת. ?{רב בכית. חיה ליד
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 20 | נכון טפול קשקשים מרחיק כדו רג ל משר־דו מן הרא״י נקה אויל שמפו מטפחומיפה את שערך _עם לנולין״ (ירוק) לשער רגיש. ׳י316<1מ 1<;1א ״ (סגול) מרחיק קשקשים. חדש ! בקבוק
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 21 | קולנוע סרטים הצדק יחס* מאד עד התביעה (חן, תליאביב; בריטניה) מחזיר אל הבד את כוכבי הקולנוע של תחילת שנות הארבעים: טירון פאואר, מרלין דיסריך וצ׳ארלס לוהטון.
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 22 | החי ^ ! 6^ ^ 61דוגמ ^ ל מחזרי המחזור ן • ת ל ־ א כי ב, אחרי שבמשך שנת הלי** מודים סילק המורה יצחק אטלס שלושה צעירים שהיו נטפלים לבנות ביודספר בלפור בתל־אביב׳
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 23 | סעות לעולם צודקת חסגסיר״ס מחר׳ תתקיים מריבת חברים( .למרחב) יורם ברנשטיין, אייל רופאים ואנשי מגך דויד אדום מוזמנים. מעשה כסמלת, שמה נילי, שאמרה :״אם איני לי, אז
העולם הזה - גליון 1086 - 23 ביולי 1958 - עמוד 24 | שאלון מו ע מ דו ת את השאלון הזה זכאית למלא המועמדת עצמה, וכן כל אדם אחר המעוניין להמליץ על מועמדת, המתאימה לדעתו לתחרות. לכל אלה הרוצות להציע את מועט־דותן
חזרה לתחילת העמוד