גליון 1087

העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 1 | שנה 21 מש פ ר 1087 י״ג אב תשי״ח30.7.1958 , סינורו האקסקלוזיבי שר עד ואייה שהגיע זה עתה ארצה; באת המחיר
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 2 | פתרו! היחיד היכול לסכל את הסכנה לקיום מדינתנו. ד. הר־פז, תל־אביב העורך הראשי: אודי אבנרי ראש המערכת: שלום בהו עורך משנה: רוב איתו עורך כיתוב: סילבי השת רחוב
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 3 | ך* ם באו בתופים ובמחולות. והם 1 1מתכוננים לצאת בקול דממה דקה. החיל המהולל ביותר של ארצות־הברית, אחד הכוחות המעולים ביותר בעולם, יסוג מלבנון. בפני מיז בפני מה?
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 4 | במרינה העם אל הפסגה מאז ימי קדם משתדלים בני־האדם לתת שם ודמות לכוחות המסתוריים השולטים בחייהם והמעוררים בהם מורא. עובדי־האלילים נתנו לאיתני הטבע חזות אלים זבחו
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 5 | ב״וות שנא אוצה: מועד, אמרה, כי הם עשו זאת כדי לשמור על מקורות המים של העיר. הם גם הזדרזו לרשום את שמותיהם על הסלע הענקי, שם חרתו שמותיהם כל הפולשים שפלשו
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 6 | ים שר סיסמאות נבובות, מנול של מסברים משעממים, עונובית של תצלומים.ישנים ך כוצות־קכוצות שרכו המבקרים את רגליהם בשטח הענק המקיף את החורבה העצומה הניצבת במרכזו.
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 7 | לגבי התצלומים, שררה הפקרות קיצוני כדי להדגים, למשל, זוג זקנים קורן מ! שר, בקבלו את קצבתו מהביטוח הלאו! הופקעה תמונת זוג מיסיונרים. המסתכל ד העין אף יכול להבחין
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 8 | במדינה סן לן הינד. שיטה מדעית חדשה להרחקת שערות עכשיו אפשרית לראשונה בישראל. סן לן מרחיק שער מיותר במהירות ולצמיתות, בלי כאבים בכל חלקי הגוף והפנים, בלי שמוש
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 9 | (שהחליט זה עתה לקרוא לעצמו ״הפעולה השמית״) ההברה שאסור לשתוק, שיש לפרסם אזהרה מיידית. היא פורסמה בצורת מודעה צנועה בהארץ ובהעולם הזה. ראשי החוג ק־וז כי למחרת
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 10 | במדינה ( ה ס טן מננמוד )9 לציין כי אולי זד, נאמר לצורך בירורים מפלגתיים או בינמפלגתייס, אבל ייסודו של דבר אין לזד, שחר היתה זו יותר מפצצה. שר הפיתוח מרדכי
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 11 | :זאל הן שיצאה :ארצה :נה ש ה א*שי ש דו ש פני ל דינ ה ין זצלחה כמהזה וזפתה של בו• זפכורן: 1למטרת בגמנסיד. זק בסרט :׳הקריירה התעורר ־וו מבלי )•וזק. כי וד מבתי-
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 12 | דרכי אדם ב קננ תן נעלים עמוד על סוליות וע קבים אזרח ונקשו צי!* ,ן נצל את המכירות המיוחדות 1 11 בחנויות הנעלים אך אל תוו#•• 1תר על טיב הסוליות. דרוש במדינה ר
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 13 | עלילות האהבה של עודו־הדין הדרוזי הצעיר שהבטיח אהבה והתגייוות אבל הקאו״וה סובה מאהבה ף• מאל קאסם גדל יחד עם המדינה. הוא נולד לפני 26 שנה, בכפר רמה שבגליל
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 14 | תערוכת האסון (המשן מעמוד )7 לוחות השיש השחור לא התאימו למידות החדשות. התברר שהלוחות נגזרו לפי המידה הקודמת של העמוד. העמודים נשארו עירומים בחזיתם עד היום.
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 15 | הווי זרם חיגו כי ך* חי פ ה, ניסר, ראובן סטרול למנוע •4מגנבים לקטוף תאנים מעץ ׳התאנה שבחצרו, חיבר חוט חשמל שהעביר זרם לעץ כדי למנוע טיפוס עליו, נעצר. בעצמו
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 16 | 11/לוש מנ׳ס דדיגה רדיו (המשך מעמוד ) 11 \ 0סי £ה 1).ו 6ו6>*/י^ 1 מכונת הכביסה היחידה השוטפת אוטומטית ע״י מנגנון מיוחד בתוך מיכל להשיג את ״הן־ בת ־אביב אצל:
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 17 | סנדק כן־גוריון והורים סוניה ושמעץ פרם ככרית המילה יהודי? כן, אבל ממתי בדיוק? אנשים מצוד על מצביא מפקדו החדש של חיל ד,אויר הישראלי, אלוף־משנה עזר וייצמן, הפך
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 18 | 7ועות לעולם צודקת הרפתקאותיו ואהבותיו של עומד כייאם. (הארץ) מרדכי דן, תל־אביב חברם של יושב באבא וארבעים העבים. ב עריכ ת לילי גלילי מנהל מחלקת הירקות במשרד
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 19 | קולנוע סרטים דור הרומח והסיכון מקבט (אלנבי, תל־אביב; ארצות הברית) הוא נסיון מעניין ומרתק לתאר כיצד היו נראות יצירותיו של ויליאם שקס־פיר, אילו במקום להיולד במאה
העולם הזה - גליון 1087 - 30 ביולי 1958 - עמוד 20 | סיו רחמ־ 12 מעמדת שאלון מו ע מ דו ת את השאלון הזה זכאית למלא המועמדת עצמה, וכן כל אדם אחר המעוניין להמליץ על מועמדת, המתאימה לדעתו לתחרות. מצג משפחתי: הכתובת
חזרה לתחילת העמוד