גליון 1088

העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 1 | 24עמודיס /המחיר 550פרוטה מס׳ / 1088 שנה / 21כ׳ אב תשי״ח^ 8.1958
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 2 | 05110 רוח חצי הסהר הפורה. במאמרו של העורר ״קנה רצוץ״ (העולם הווו ).1086 הוא מדבר על פתיחת כבישים לתחבורה חפשית של כוחות רע״ם. אם הדבר הזה היה נעשה, היה נאצר בא
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 3 | שנם אנשים אשר יחם־ ישראל־ערב מצטיירים לעיניהם כרומאנסה ספרדית. הכלה הערביה חבויה אי־שם בבית, ומתאכזרת בזדון למאהב המבקש את אהבתה. ואילו החתן הישראלי עומד מתחת
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 4 | ווינ ^י ^ ב מ דינ ה (כי חזכויות ׳*סירות) • גם עתה, כנראה, לא תקבל ישראל נשק מארצות-חכרית. הודעתו של אבא אבן, ב שידור טלביזיה, שהוא הגי ש בק שה לקבלת נ שק עוד
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 5 | מאתים פידאיון וגסה]]׳ ביצעו את ההתקוממות הגדולה ביותושבוצעה אי• נעם בבית־סוהו מאה ותשעים אסירים ערביים הציתו ביום חמישי שעבר את לפיד המרד, בכלא המרכזי למסתננים
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 6 | הערומים והמתים הוא ניגש לדלת החצר וביקש לפתוח את הדלת את שיירי הפסולת של תוצרת עבודת האסירים הפנימית של הכלא כדי להוציא מהחצר תעשית המחצלות, באותו יום. לא היה
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 7 | ומפוחדים ממתינים מאהוד׳ הסורג לחקירתם, האסירים שלא וצו או לא הספיקו לבווח התחתון, הכיר אליהו כהן את אשתו לעתיד. לאה ודלירו הצעירה היתר, יצאנית. היא הת־ידדה עם
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 8 | פקידים ! תלמידים ! סטודנטים ! הרשמו עודהיום לקורס ל טפול נכון מ ר חי קקשק שי ם קצרנות עברית ו/או אנגלית בתוך הכלא רוכזו האסירים בחצר הפנימית. חיפוש קפדני נערך
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 9 | שר היה להעלים עוד את ספורו שלו, אחד המרתקים והמוזרים בסיפורי הריגול הערבי במדינת ישראל: אחמד עותמאן, ספרו קציני הבטחון, הגיע לישראל אחרי שהציג את עצמו בשגרירות
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 10 | ח שיפ תהפרשההח שו ב ה ביו תר בניגוד למקובל בעתון זה, אני רואה חובה להקדים לסיפור זה הקדמה אישית, לאור אופיו המיוחד במינו וחשיבותו הלאומית המכרעת. הפרשה המתוארת
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 11 | בעשר שנות ומה ש ל שדאד הוא חקר אותי על רשמי מן התקופה שהייתי במגע עם אבו־שוקרי ועם אמר, של משפחת ג׳בל, שקראו לה ״אומונא״ (״אמנו״) .השבתי שאני מתחיל לראות אור
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 12 | ממשלת ההפיכה, הזוכה מדי ׳01 30ד אד ך * תמונות כלמודים אדה הן סידרת התצלומים הראשונה שהגיעה מבגד!* 1ההפיכה. כדי לצלם אותה, היה זוג העתונאים הצרפתיים נאלץ לשכור
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 13 | וכדה מצד מדיהת הספות בעורם, עושה מאמצים להשכיח את זוועות יום ההנינח כ מ חר ת המהפכ ה מחרת יוחדת היא ;ורות, !יללה, סעיד. ז. כי חדשה טלא ! .כל שלא בלתי־יראקי
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 14 | ב מ דינ ה בדאי לעבור לסי (הנושך תעמוד )4 איכות מ עו ל ה במחיר עממי מוצרי סינריה ש טו ח ה 2 0סיגריות 500 פרי טבק בע״נו כדאי לעבור לסיגריות ״עשור״ ! כל המעשן את
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 15 | מועמדים שלו, חכם, אלשייף ואבי־כהן אלון* התנ״ד עמוס חכם חותם אוטוגרפים כל אחד קונקורדנציה מהלכת על שתיים ב שבילי ספר הספרים את רצונו להסיע את הזוכה העולמי
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 16 | אם, רעיה ואתנית ־ זה עורמה שר ג ני ער; האשת שידעה והתגבר ער החושות עורכן הדממה זהצבעיק ע<ל מאת ספסל .״רק אשד, שהרתה וילדה יכולה לצייר תמונה כזו,״ אומר על כך
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 17 | מציירת עוד בהול החשוך׳ כשילדיה שלה וילדי השכנים מתרוצצים בין הבד והצבעים• היא מציירת לד, עתר, להנאת*״ כשהיא עצמה דוגמה חיה של אמנות מופשטת — במכנסי מינימום
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 18 | קולנוע סרטים סלט של סמלי למה מחכים כולם ״ ף העונה אינני ! ב תי האופנההראוייםלאמונף רדו׳ ד>זנגוף פנ ת גורדון ,1רח׳ א לנ בי על סל סחורות קיץ הרגילות באיכות
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 19 | אנ שי ם הידון בלש• השבוע בילוי המתאים לתפקידו מצא המפקח הכללי של משטרת ישראל יוסף נחמיאם, שהופיע בלווית צוות קצינים בכירים של המטה הארצי להצגת הסרט הבלשי מגרה
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 20 | דיני לחידלון? ובכדי לא לחרוג מהאופנה, הנה מספר פרטים על עצמי: הגיל: חצי ושתים ועשרים. המקצוע: תולעת ספרים שהגיעה כמעט לסוף דרכה• נושאים לכתיבה: הכל מלבד אחד,
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 21 | ה11י רדיו הסרות חללי ך* פלמחים, המליטו שלוש הפרות 4בולגנינה, מלכה ואהובה, את העגלות בריג׳ים בארדו, מלכולה, ואנימה אקברג. ירידח בדרגה ף בריסל, בלגיה, איימו
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 22 | אמנות תיאטרון מכ 1מ 1הרקולס כגללחגורה (התיאטרון הקאמרי) יצא הרקולס להילחם באמזונות האגדתיות, שה־מיתולוגיה היוונית מספרת עליהן כי הן היו עשויות ללא־חת, הקימו
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 23 | ב ע ריכ ת לילי גלילי מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מבין המ שתתפים ב שליחת חו מ ר לעמוד זה יזכה מדי שבוע ב שבוע בפרס של 10 לירות. הזו־כה ה שבוע היא הקוראה עדנה
העולם הזה - גליון 1088 - 6 באוגוסט 1958 - עמוד 24 | מוו1מדות ־ סידרה השבוע התקרבה התחרות על תואר ״מלכת המים 1958״ לשלכה הסופי. ועדת התחרות זימנה יחד את המועמדות הסופיות, אשר תתחרינה על התואר כנש(* הגמר, ערכה לחן
חזרה לתחילת העמוד