גליון 1089

העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 1 | מספר 1089 שנ ה 21 כ״ז אב תשי״ח1^ 8.1958 , המחיר 550פרוטה המשך סי פו רו ה סנ סציוני של של יח המח תר ת 1
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 2 | מכתבים זו רו הראשי: *רדי *בגרי 0 3 1 1 1 :1 שמים ואנטישמים ראש המערכת: שירם כחז עורך משנה רוב *יוז1 עורך כיתוב: ז ־לב י?שת רחוב גליקסון ,8תל־צביב, טלפון .26785
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 3 | בפרק הראשון של כתבה סנסצ יונית זג שפורסם בגליון האחרון של ״העולם הזה״ ,סיפר ציון בן־ אפרים כיצד התקשרו עמו בבגדאד, בסוף שנת ,1948 נציגי תנו־עת־מחתרת עיראקית,
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 4 | שליחות במחתרת £ בארץ, מתוך תקווה שאולי ימצא הוא את הקשר ויביא את הדברים לידיעת המוסדות המוסמכים. לא רציתי להעביר את המכתב בדואר ועל כן פניתי לצירות וביקשתי
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 5 | במדינה הע ם מ רגיז 1ודא בדיחה ישראלית מפורסמת שואלת מה. ההבדל בין אדם נברוטי לבין אדם פסיכוטי. התשובה :״האדם הפסיכוטי חושב ששניים ועוד שניים הם חמש. האדם
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 6 | במדינה ציתות על ה חבל כל ביקור של ד״ר נחום גולדמן בארץ דומה להצגה של הליכה על חבל גבוה. הפרשנים המדיניים עוקבים אחרי כל תנועה מתנועותיו בנשימה עצורה, ושואלים
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 7 | במטו שר פצצות, בועס תותחים וברהסוטים חגג חיל־האויו הישואר׳ את ׳וברו 40 שני ב שמיים אוואגאן מצריו זהו מטוס קרב סילוני מתוצרת צרפת, הידוע כ״אבי המיסטר״ .הוא
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד )6 ליל הזוועה בעמק יזרעאל, סערו עדיין הרוחות בעפולה׳ המרכז העירוני הקרוב ביותר לבית־הכלא. סיפורי הגבורה של האסירים היהודיים, שפורסמו בכל
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 9 | וכולי וכר וכו׳ וכולי כי ידידי, הגברת החליטה לחוג לה חג עשור קוסמופוליטי... אותנו, מה מובן הוא, עזבו כולם בדד, מי כאן מכיר אותנו? — אותנו אף אחד, הן כל בימה
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 10 | במדינה ע ת1נ 1ת פיצוץ ההסכם : מבט־פניהם של הקצינים הופשטטר ונאש היה אפוף חשיבות סודית• ״אנו בדרך המלך לפתרון תעלומת הרצח ליד קולנוע צפון, עצרנו חשוד,״ סיפרו
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 11 | ל ון • גני ם ואו ״מלכת המים ; 1958 אשד תיערך בשד שלושת שבושת, בתצלומי־53 בחן :נות ההתיישבות העובדת. מועמדת אחת הגיעה ראשוכה למקום המיפגש. אחרת, יתר חברותיה היו
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 12 | במדינה חיסול המלא* בנעלי קיין ב מ חי רי ם (המשך מעמוד )10 הערב,״ הודיעו עורכי העתונים למשטרה המופתעת מן המרד המאורגן. השבוע היה נראה כי ההסכם בין המשטרה לעתוני
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 13 | ^ חי ר ת זוהי תמונה המציגה את המציאות החדשה במיפרץ אילת. מול נמל עקבה עוגנת כאופן קבוע משחתת בריטית, השומרת על הנמל הירדני, שעה שאניות- משא ומיכליות דלק פורקות
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 14 | אמנות אופרה ההפיכהה עי ר א קי ת הוא רוצה-וגלעילגו. מרבן מאליר: נ ל סיו הו א נלעעזן י 1.23א תנועת ״הכוח השלישי״ בישראל ביום החמישי , 14.8.58 ,בשעה 7.30 בערב,
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 15 | סינורו האישי שר נכה המרהמה הישראלי שנפר קורבן רומאית הגרמנית שנעלמה ארו ס תי נ/־אר־נה ן ^ני הוא אשר הגעתי עם מארינה פכנר לישראל מגרם־ \ £ניר״ ואני בעצמי עזרתי
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 16 | דווקא מרגישים הדבר המקורי היחידי שכתבה ()1089/20 בת ה־ 17 הוא בסוף מכתבה בסוגריים: ״מרגישים שאני ירושלמית, לא?״ פשוט לא נעים לומר, אבל היא תלמידת שמינית ורוצה
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 17 | אנשים מתירה ״להשחית את המוסר כבר בגיל עדין אחרי שהנהלת תיאטרון אהל פיטרה 17 עובדים שכירים, הזמינה אותה הנהלה שבעה שחקנים, בתוכם מניה קו ל ח תן במרכז ההתענינות
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 18 | רדיו החי שררנים הנ קי קוהפרנסה המראיינת :״מה עבודתך, אדוני?״ המרואיין, עובד נקיון בשדה־התעופה בלוד (לא בלי שמץ של גאווה) :״מנקה משרדים. לפעמים מנקה מטוס אחד או
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 19 | ק 1למע סרס , דצחוע בו ד ת הו מ לי ס מגרה מומן מלכודת (גן־רמה, תל־אביב; צרפת) הוא סרט בלשי המעלה גפני הצופה טיפוס של בלש׳ השונה לגמרי מזה שהורגל לו. מגרה, חברם
העולם הזה - גליון 1089 - 13 באוגוסט 1958 - עמוד 20 | בעריכת לילי גלילי מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מבין חסשתתפיס בשליחת חומר לעמוד זה יזכה מדי שבוע בשבוע בפרס של 10 לירות. הזונה השבוע הוא הקורא נחמן ברושי,
חזרה לתחילת העמוד