גליון 1090

העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 2 | מכתבים העורך הראשי: אורי אבנרי איש השנה עם התקרב ראש השנה, אני ממהר להציע לכם מועמד מתאים ביותר לאיש השנה של תשי״ז: חת! התנ״ד עמום חכם. ראובן גור, זהריה כמו
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 3 | של״חות במחתרת -החדק השריש שד הסיפון־ הח שוב !המדהים ביותר שפורס אי־בע באר ץ בשני הפרקים הראשונים של כתבה סנסציונית זו, שפורסמו בשני הגליונות האחרונים של ״העולם
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 4 | שדיחות במחתרת ב לכן ביקשתי את ציון להודיע לבגדאד שמוטב להסיר הצעד, זו מסדר־היום. הוספתי שממילא לא תספיק התמורה למימון פעולות־מחתרת נרחבות, ויהיה צורך בסכומים
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 5 | שמע זאת בחיוך ולא הגיב אף לא במילה אחת לדברי אלה. הוספתי שאיני מוכן להישבע שאין עומדים אחרי תנועה זו גם גורמים ממשלתיים, המבקשים למשש בצורה בלתי־רשמית זו את
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 6 | ש. ב] .ימנם, הסוהרים הסתתה, המשטרה פחדה לנתץ טיגה נדי להציל שערורית שטר. ** שרים וארבע שעות אחרי מרד ה- ¥אסירים הגדול בכלא המסתננים המרכזי בבית־השיטה, ישב אחד
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 7 | 0 *1 1 11| 1 1^*1} 0 1 0 9 1היה בית־הכלא ב שטה, שחלק טסנו נראה ב ת מונ ה זו. האסירים היהודיים והערביים ]1 1 4 1 1 / המקומיים נראים כאן, כשהם מטיילים להנאתם ב
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 8 | שערודית עוטה נצים חרמון, סגן דשא ומנהל גית־סוהר צחר ״הסוהרים היו טפ שים מאד הכלא, שמנהלו היה הקצין הוותיק והקשיש שווילי, שהיה נמצא בו רק שעות ספורות בכל יום
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 9 | במדינה (הנושן מעמוד )5 צעיר כמעט דבילי, שייאש את מוריו ב״ בית־הספר התיכון בנצרת באדישות דוממת, גורש מכיתה י׳ כנער מפגר, ניסה לשחד את המנהל ב־ 500ל״י לקבלו
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 10 | ובנות האזינו לקולם ־ או מעטים ואו את פניהם של חו חכם אחד וי 1ן ^ 1י 1 * 0 ^ 1ן סי מון די מון, אלופת ה תנ ״ן 1 1 1 1 ** 1 ^ 11 של הרדיו הצרפתי, בעלת הוצאת ספרי
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 11 | עה־עשו גיבור השבוע, האוסר המוזר ביותו שר אדונים ד השליחים מצטיין בשום דבר מיוחד. הוא פשוט מכיר ויודע את התנ״ך• כזה הוא גם פאול גיאו־מליה נציג האי מלטה והנציג
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 12 | או>ר> מ>ועד ב מיו ח ד לכ ם! 1 אנשי משקי הגליל בתפקידי חוץ נופשים וקייטנים בגליל עובדי מפעלים בצפון הארץ ותושבי הגליל בכללם. קוי האויר הקבועים של ״ארקיע״
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 13 | עד־שקר ליטו רו ש ם של ש ק רני ם ...הפיל והעליל מפרדסי מסמיה שבכביש ירושלים־באר־שבע. משם עבר סוף־סוף בחזרה ליפו׳ אותה עזב בשנת .1948 כבר במסמיה התגלגל לוטפי
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 14 | אמנות תיאטרון תיאטרון־זגטא, הצלחת-ענק ^ סוווס 3נ/ 3י וכסאות עם סרט > .סי ד נצל את ההזדמנות המיוחדת במינה. רק עד סוף חודש זה תוכל לרכוש בהנחה של * 10 בסאות עם
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 15 | רדיו להעמיק הקד תוכניות כאב־ראע! תנכי״ מכונת הפירסום של קול ישראל סבבה ביעילות: חידון התנ״ך ואלופיו היו השבוע בכותרות החדשות. כיסוי ההכנות לחידון העסיק את מיטב
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 16 | במרמה החי נוצצת בקידמת פיו, שאל את בעלת הבית :״בעלך בבית?״ ״לא!״ השיבה בטי. הצעיר פרץ פנימה, שלף אקדח ואיים על האשה .״אף מלה,״ הזהיר אותה ,״אני אהרוג אותו•״
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 17 | .המועמדות מתכוננות אחרי שהופיעה בשבוע שעבר לפני המצלמה הקבוצה הראשונה של המועמדות הסופיות לתואר ״מלבה המים ,״1958 התיצבו השבוע המועמדות האחרונות, רואיינו
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 18 | ספורט יציאה לאימונים. הצנחנים הי שראליים באליפו ת העולם הרביעית בצניחה. עולים למטוס האימונים. רא שון נראה הצנחן ש מעון צחור. אחריו צנ חן בלגי בודד, שהצטרף למ
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 19 | קולנוע סרטים סערה איטלקית הרוח היא פראית (אופיר, תל-אביב; ארצות־הברית) אך עוד פראית ונפלאה ממנה היא אנה מניאני. גם כיום, כשהיא כבת ,50 לא נולד עוד התחליף לפקעת
העולם הזה - גליון 1090 - 20 באוגוסט 1958 - עמוד 20 | כיצד מתחתנין טעות לעולםצודקת חתונת סבא וסבתא בראשותו של מפקד כנף קולונל חסן איבראהים בקהיר בשנת .1554 אורי בן־דור, תל־אביב (הארץ) כשסבא וסבתא התחתנו בצוותא —
חזרה לתחילת העמוד