גליון 1092

העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 2 | מכתבים איש השגה יותר מלכולם מניע תואר איש המנח לפנחס?בוז, מזכיר הסתדרות העובדים, שעצר את גידולו של התמנוז ההסתדרותי, פעולה שתוצאותיה ישפיעו על חיי האזרח
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 3 | ץ ל הפשעים החמור, העובר על תל־אביב, מביא עמו לפחות ברבה אחת: הוא מבליט לעיני כל, באותיות של דם, את חשיבותה המכרעת של משטרה יעילה. בשנים האחרונות התלקחו ויכוחים
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 4 | ת 2נ 9י ת במדינה זכר הזכויות שסורות • אם יימשך השקט היחסי הנוכחי כמרחב, תתחיל ארצות־הברית כחודשים הקרוכים בהענקת סיוע כלכלי נרחב למדינות ערב, כולל רע״ם. לא מן
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 5 | בכבישים, עמוסי סלי־קניה, מחכים לטרמפ. אפיזודה קטנה. כל הסבור שאפשר לתקן מצב זה על־ידי הרחקת שני קצינים וכמה סוהרים, משלה את עצמו. לגבי שרות בתי־הסוהר נכונות
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 6 | שליחות במחתרת -חלקו החודש שד הסיפור הח שוב ביותר שפורס אי פע ב מדינ ת שראד בארבעת הפרקים הראשונים של כתבה סנסציונית זג שפורסמו בארבעת הגליונות האחרונים של
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 7 | הישראלי׳ שנפגש לראשונה עם אבו־שוקרי לפני כשנה וחצי. הציר הצטדק לפניו על שלא הבין בשעתו כראוי את חשיבות הפרשה. ״ט 1לופ — ישר דרך גזוורבד ! ץידעם שו בו ארצה,
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 8 | בנוו ינו • (המשך מעמוד )5 לוי אברהמי, מפקד מחוז הבירה. היה ברור כי אברהמי סולק מן השירות, אף כי למען טישטוש המעשה הועלה לדרגת סגן המפקח הכללי ונשלח לשנתיים
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 9 | לבל מיפעל ציבורי כארץ קיימת אידיאולוגיה מתאימה. תמיד נמצא העסקן המוכן לנאום על הצדדים הלאומיים־הים טוריים של המעמד הפעוט ביותר. מיכצע בחירת מלכת המים נערף ללא
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 10 | הקהל משרה, אשר עברה את מבחן־הקהל, זכתה לתשואות. גרא לא הסתפק בשאלות סתמיות. הוא דרש מהנערות גם להוכיח את הצהרותיה,ן. למשל, כאשר הצהירה אליס בונדפילד, יפה־פיה
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 11 | ע הגכויע-וקוח סנווות לפג׳ נחיחח הקרני ^ * 1 1 1 1 ^ 1 1הקוסמטיקאית עליזה עולש, בע• 11 לת המכון ברחוב דוב הוו 14 יפרה את כל המועמדות, הגישה לכל אחת מהן שי. 14 0
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 12 | במז־ץ ר. (המעוך מעמוד )8 פיקטיבית על קבלות) במסיבות המקרה, אינה צריכה לפי דעתי לשמש מניעה להחזיר להם את זכויותיהם בעבודה בעירית תל־אביב.״ ראש העיר חשב אחרת,
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 13 | אקדחים באוון, קרבים על השולחן 18 ,עבירות קודמות נו חוסלה הכנופיה ך * שכם בכור! ר פותח מדי יום ביומו | 1יצחק חיימוב, פקיד בחברת הנסיעות הלל׳ את משרד החברה ברחוב
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 14 | אמנות יצוא סאליב! דאה, סאליבן לקח 20 דיגדיזת 420 פו. 10 11 12 מ רוז ־ 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 מנר שנידון רמווווז ברר רצוז אהובתו נוותר
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 15 | החי גביא בעידו ףתל ־ א בי ב, רגעים מספר אחרי שמנהל תנובה נשא נאום לוהט במועצת תנובה, בו דרש להנהיג את שתית החלב במשרדים ובבתי החרושת להבראת העם, הוגשו לחברי
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 16 | ספורט מלי וב י ם כסרגל בועת הסבון אילו רצה מישהו ללמוד השבוע את מצבו של הכדורגל בישראל על רגל אחת, די היה לו להציץ משך שעה קלה לאולם בית ליסין בתל־אביב, שם
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 17 | אנשים ק1נצ קומפוזיטור•• האיש השמור ביותר במדינה היה השבוע חתן התנ׳׳ך עמוס חכם. אחרי שנשלח להבראה בקיבוץ ניר עציון שליד עין־הוד, הוסתר מקום הימצאו אף מקרובי
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 18 | מתכבדת להזמין את כל ידידיה וכל הבאים אתה בקשרי מסחר להשתתף בלוקס הנ ח ת אבן־הפנה של ביהח׳־ר החדש שלה חברת קרגל לחימיקלים בעיינו שיתקיים ביום שני, כ״ג באלול
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 19 | קן למע סרטים עאל שאיו דו תיקון מרדן נגד הזמן (ארמון־דוד, תל־אביב; בריטניה) הוא סרט מתח, המתחיל במקום בו מסתיימים בדרך כלל סרטי מתח ; בגילוי האדם המבצע רצח,
העולם הזה - גליון 1092 - 3 בספטמבר 1958 - עמוד 20 | בעריכת לילי גלילי מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מבין המשתתפים בשליחת חומר לעמוד זה יזנה מדי טבוע בשבוע בפרס של 10 לירות. הזוכה השבוע הוא הקורא נחמן ברייטמן,
חזרה לתחילת העמוד