גליון 1093

העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 1 | גלקן ענ ק המח>ר 650
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 2 | אדם זה תינו רחוק מלהגיע דעות ההולמות את מטרת המהפכנים הערביים. דבר זה הנני מרניש כשהוא כותב את מאמריו בעתונים אל-יום ובמאוני מפא״י, בהם הוא משמיץ את ההתקוממות
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 3 | בגבור הסעוה מסביבה, התיחדה העדינה עם ו 3קורות כוחה ^ אם יהיו טייסי־הוזלל הראשונים שיגיעו לירח רש־ן 1אים, לפי החוק הבינלאומי, להניף שם את דגלם הלאומי ולהכריז על
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 4 | • ץ ע רו כהססגו ני ת של אישים עברה בשנת תשי״ח ] 1על פני האזרח הישראלי. מן הנשגב אל המגוחך, מן המלבב עד המבחיל. לא חסר כמעט אף לא טיפ-ם אחד. הדמות המבדרת ביותר
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 5 | יי ו? ל ה לז 5מ ד /ס גיי ו. מ 151 ך * צי שנה אחרי פתיחתה החגיגית של שנת־העשור ( 1 1שלא היתד, שנת־עשור כלל, אלא השנה ד,־ 11 לקיום המדינה) היה קשה לחרוץ דין
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 6 | * * עו להלאזכתה ארץ־ישראל לגיבור )*4לאומי מוזר יותר. הוא לא דמה לאחד מגיבורי ילקוט הכזבים, המדברים בנוסח .זבנג וגמרנו״ .הוא לא היה אלוף צבאי, שדהר קדימה בראש
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 7 | בספר. אפילו היה הספר מונח לפניו, לא היה זה בפרק אותו למדו. אפילו הפראים מבין התלמידים אהבו את הד״ר חכם. כשהיו מפריעים לו, היה דופק במקלו על השולחן, עד שהשתרר
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 8 | במדינה שד האוצר שען שמכירו מטרה מ ס פר \ עקרונות הבעולה השגיח אוגזה זזדשה * חשוזרשות בגזחזב * וזוזטיבה האפראס-ית * נזשבור רעזאן ראבוי חיירוני * רינינגאגבו
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 9 | מנעל הדשנים היא חיונית דנרנלח הלאומית, שוי מפי ס טוענים שז1זו בשע דאוג׳ המכירה הכללית שהוא רוצה לבצעה• אחרי שקבלו פרטים אלד״ הצטיירה לעיניהם התמונה הבאה:
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 10 | תצפית במרי • וי גפ> הזכויות ׳*סודות) (המשך נדעמוד )8 להכריע במקרה זד״ הדרישה באה בדיוק בעת שמפ״ם איימה במשברים, עקב הצעת המכירה של מפעלי הדשנים בחיפה (ראה
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 11 | מתפטר דויד הכהן הלחישות אמרו: לא תהיה מ שכורת... אוחדת ולאיחוד המרחבי?״ (התשובה :״ישראל ביתנו — ארץ־ישראל מולדתנו — המרחב השמי מכורתנו. השלושה משלימים התשובות
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 12 | במרינה מפלגות פועל— ציון עדב ״ ם ־ צנ ע ריפ ו ג לי ת ו או עו ע עי ת פסנס־ מס־ .10339 טיל בי חר 81592ת א. להשיג את ״חך בתל־אביב אצל[ אלקטר רנו ע : ע״י התחנה
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 13 | אשד הסגיו דדי המשטרה את רוצת המהנדס פ אטלי וכנופיית שוודי האקדח ם חמשת אלפי ל״! נוכל לבצע שוד מוצלח, אם נתכנן אותו היטב למפרע. אמרתי לו :״אפילו אם תבצע שוד
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד )12 מלחמה בישראל בידיהם של מנהלי לשכות הגיוס: בשעה שבחיפה למשל, נוהג מנהל הלשכה להאריך את שחרוריהם של הסרבנים מפעם לפעם, נוהג בהם המנהל
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 15 | השלם חזה״ תלווה את גיסות השריון בתמוונם הגדור ביותו חרב במדבר •ין שני זחלמים, מתחת לרשת הה! ״ וואה, שכנה מפקדת צוות־הקרב. בחיץ הוכתה שמש חסרת־רחמים; בצל הרשת
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 16 | וקס מז •11(/ן יהודית מזרחי מראה לכלבה רקס את התמונה שלה אשר הופיעה על השער של העולם הזה, כשכתר מלכת המיס על ראשה. רקס הוא הידיד הקרוב ביותר של יהודית, ישן עמה
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 17 | חלומות משלה, עולם משלה, אפיינית למדי לדור חדש שדינה. ילידת תל־אביב שעולמה נתיים במעט רק בתחום העיר, טייט. בסך הכל, חמש שפות. כאשר סיימה את כית־הפפר העממי רצתה
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 18 | אי ש ה שנ ה אנוש־ו (המשך מעמוד )7 לצחצח שי מי ם לא מ ס פי ק הרצותו על פרשת השבוע, לא דרש דרשה. בקיאותו העצומה עזרה לו להביא הקבלות ממקומות רחוקים במקרא, לגלות
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 19 | קולנוע רדיו סרטים תזכניות ח ה־ ת ה־־ ח ה דיילי (תמר, תל־אביב; בריטניה) היא קומדיה המבוססת על הנחת־היסוד שאדם, אפילו אם הוא אנגלי, עשוי להיות מופתע למצוא תנין
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 20 | ה מ כי רההכללית אני סז מכ ת על טעמי זעל נתגי, הקזבעים איזו סיגרית.פילטר מתאימה לי ביותר. הנאתי מעדן״ שלי גדולה יז תר,זספז קי מעיעוונה רב מכל סיגרית פילטר אחרת.
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 21 | הווי פרקי הווי אלה הנציחו את לבטיו, נש־לונותיו ונצחונותיו של האיש הקטן בישראל, ב־ 12 חדשי תשי״ח: תשרי •חיפה, הועמו אברהם אדרעי לדין, הו־ אתם רוצים לומר לי
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 22 | ספורט כדורגל ה אי ששבארקבור כל הפנים שנראו בין עסקני הצמרת של ההתאחדות לכדורגל׳ באסיפתה הכללית. היו אותם הפנים שנראו שם זה שנים: עסקנים צרי־האופק וחדלי־האונים,
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 23 | אנשים את דעתה של מומחית כאנה סוקולוב, ה צג ת־ ב כו ר ה לפני יציאתה לארצות־הברית, כדי להשתתף בעצרת האו״ם, הפסיקה שרת־החוץ גולדה מאיר את הופעתה לעבודה
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 24 | זאב היין לבד נטורי קרתא, היו הצעירים הלוחמים היחידים במדינה ערביי ישראל, הצעירים שמאות מהם נדדו לבתי־הסוהר ולמקומות־גלות. שיכבה אחת של צעירים בלטה השנה, אם כי
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 25 | ששוז-טשר איש ואשת ס־עזרג בשנת גזשי״דו את \זישגיהט וכשרונגת־יגזט שר ישראר גגזט־גרס־הם נבתר\־ טר־ירי טורכי ״הנתרם־ תות״ ,שננזנטו נזרבוזור באיש-תרפנאת שר תשי״זז
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 26 | שגואל שחו ס פו ר ט ה מרחב עבו אל־כרים אל־קאסס סוחון גן הראש דם בחוצות בגדאד היה זה אופייני מאוד כי האיש ששמו היה קשור בשני המאורעות החשובים ביותר שקבעו את
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 27 | מגוזרי הגזגרי, עבר אר־נאצד וזגזצדי ועארף \זט,ירא\2י ישראל לפניהם את המרחב האווירי שלה, דבר שחיזק מחדש בכל רחבי המרחב את הדיעה שישראל היא בת־בריתם הטבעית של
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 28 | תיאטרון אדם בתוך ביצה תשבץ 510:1הוד 1 0 9 3 מאוזן .1:לס- קוב הוא ראשו! .4קשור בתולדות העם! .10 דגל! .11 האות החמי שית! . 13 בן יעקב! .14 יציר תקופת דב יוסף!
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 29 | א מנו ת אדים דה־פיל־פ אשש מזיזה שדים אם היה קיים השנה משהו שאפשר לקרוא לו אמנות ישראלית, הרי שקשה היה להבחין בו. כי מבול בלתי־פוסק של אמנות זרה הציף את הארץ,
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 30 | כי״ס לנהגות גדול ומשוכלל, הוראה עיונית ומעשית. לכל סוגי כלי הרכם, ע״י מורים מוסמכים. קטנועים, אופנועים, מכוניות, אוטוכוסים. טלהוי 61 8 4 4 עמוס דה־שליט מדע
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 31 | עגום ברו׳ דם נגד הבריכה כאשר סירב בראשית תשי״ח הרב יהושע זליג דיסקין מפרדס־וונד, לקבור בבית- הקברות את הילד אהרון שטיינברג, בן לאם נוצריה ולאב יהודי, זרק את
העולם הזה - גליון 1093 - 10 בספטמבר 1958 - עמוד 32 | ס לאנושות: כיבוש היחד • לישראל בנציוני: • לנטורי קרתא : תערוכה שר אופגן יב וזרשיב צניעות בבריכה הנונוורב! • לגולדה מאיר : שיגור שנזנוון ברב רירה • לדויד
חזרה לתחילת העמוד